Ľudia v Edume

ondrej

Ondrej Mlynár

riaditeľ

Ondrej prišiel do Edumy z personálnej agentúry, kde sa šesť rokov venoval komplexnému office manažmentu. Je u nás najdlhšie a začínal ako office ninja a cez financie sa postupne dostal až ku riaditeľovaniu. Je zodpovedný za financie, projektový a personálny manažment. Koordinuje administráciu našich projektov a komunikuje s našimi partnermi. Vo voľnom čase si rád číta, varí a amatérsky sa venuje tvorbe keramiky.

ondrej@eduma.sk

Janette Motlová (Maziniová)

zakladateľka Edumy

Janette je lektorka, blogerka a projektový guru v oblasti vzdelávania a rozvoja organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi. Je zakladateľka našej organizácie a iniciátorkou vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk. V súčasnosti je riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Janette je tiež zakladateľkou 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. Takisto sa venuje písaniu. Je autorkou knihy Cigánka a držiteľkou Ceny pre osobnosť za občiansku angažovanosť, ktorú jej udelila Nadácie Orange. V roku 2015 bola nominovaná na Slovenku roka a v roku 2017 získala ocenenie Lektorka roka.

janette@eduma.sk
veronika

Veronika Vanochová

PR manažérka

Veronika vyštudovala sociológiu na Trnavskej univerzite. Väčšinu svojho profesionálneho života sa venovala rôznym sociologickým a marketingovým prieskumom. Špecializovala sa najmä na oblasť zákazníckej skúsenosti, lojality a mystery shopping. Svojim klientom pomáhala rozvíjať ich podnikanie cez PR podporu a marketing. Jej záujem o scitlivovanie spoločnosti ju priviedol do Edumy, ktorá ju nadchla svojim inovatívnym prístupom k vzdelávaniu. Jej úlohou v organizácii je propagácia a styk s verejnosťou a médiami.

veronika@eduma.sk

Adela Plešková Matulayová

koordinátorka projektu Dobrovoľní poradcovia

Adela vyštudovala sociálnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Celý svoj profesionálny život sa venuje práci v treťom sektore so zameraním na pomoc a rozvoj rómskej komunity a predovšetkým deťom. Práve tie sú jej najväčšia osobná motivácia. Adela pracovala ako sociálna pracovníčka v zariadení núdzového bývania pre rodiny s deťmi Kotva v Banskej Bystrici. Ako regionálna koordinátorka pôsobila v projekte Praktik – Iuventa a v ďalších rôznych projektoch, ktoré pomáhali rómskym deťom.Pôsobí tiež v Centre komunitného organizovania, kde má na starosti rómsku komunitu v Slovenskej Ľupči. Adela je tiež „srdiečkovou“ mamou a má doma adoptovaného 2-ročného rómskeho chlapčeka. Aj to ju priviedlo do Edumy, kde sa venuje projektu Dobrovoľní poradcovia.

adela@eduma.sk

Jana Harušťáková

lektorka a metodička

Janka je lektorka zážitkového vzdelávania a metodička. Vyštudovala Mezinárodné vzťahy a Mediálne štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Ku vzdelávaniu a výchove sa dostala aj vďaka mnohoročnému členstvu v skautingu. Po návrate z dvojročného cestovania po Južnej Amerike pracovala tri roky ako projektová koordinátorka a lektorka vzdelávacích aktivít v Charite Českej republiky – sekcia Globálne vzdelávánie. Zaoberá sa témami ako identita, hodnoty a postoje, stereotypy a predsudky, náboženská gramotnosť a migrácia. V Edume vedie workshopy s Online živou knižnicou na školách, pripravuje metodiky k videám a vzdeláva aj v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Janka má tiež na starosti program Vnímavá škola.

jana@eduma.sk