O nás

Naša vízia

Staviame mosty, aby sme rozumeli ľuďom s prekážkami.

Naša misia

Vytvárame zážitky s emóciami, cez ktoré ponúkame príležitosti objaviť potreby ľudí s
prekážkami v spoločnosti.

Naše hodnoty

 • Učíme druhých rozumieť potrebám mladých ľudí s prekážkami v spoločnosti.
 • Veríme, že ak si vypočujeme príbehy ľudí, dozvieme sa viac o ich potrebách
  a prekážkach, môžeme pre nich hľadať riešenia a spoločne priniesť zmenu
  v spoločnosti.
 • V Edume vsádzame na inovatívne učenie, prostredníctvom ktorého chceme
  vychovávať, viesť a vzdelávať mladých ľudí na školách a univerzitách, ale aj vo
  firmách k zmene postojov a odbúravaniu strachu a predsudkov. Medzi naše
  najúčinnejšie nástroje patrí zážitkové učenie cez emócie a storytelling.
 • Každý človek v Edume dáva do našich projektov a workshopov veľkú časť seba,
  svoje vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa delíme aj s druhými, aby sme sa
  spoločne mohli rozvíjať a rásť.
 • V rámci našich aktivít nám záleží na našich partneroch, ktorí nás podporujú a ich
  dôvere. Veríme, že dobré partnerstvo je obohacujúce a inšpirujúce pre všetkých.