Darujte svoje 2% EDUME

Tvoríme komunitu, ktorá je citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V EDUME veríme na silu príbehov s dobrým koncom. Pomôžte nám tvoriť krajinu, v ktorej vnímavosť nebude len prázdnym slovom. 

Kliknite na video

Darujte svoje 2% EDUME

Tvoríme komunitu, ktorá je citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V EDUME veríme na silu príbehov s dobrým koncom. Pomôžte nám tvoriť krajinu, v ktorej vnímavosť nebude len prázdnym slovom. 

Darujte vaše 2% EDUME

Už od roku 2015 sa EDUMA snaží svojimi aktivitami tvoriť komunitu, ktorá bude citlivá a tolerantná voči zraniteľným ľuďom v našej spoločnosti. V našej organizácii máme radi ľudské príbehy. Veríme, že práve vďaka nim môžeme porozumieť prežívaniu a potrebám tých, ktorí sa stretávajú s prekážkami pre svoj hendikep, rozdielnu etnicitu, kultúru, vyšší vek alebo slabé sociálne zázemie.

V čase, kedy sa spoločnosť polarizuje, kedy každý z nás hľadá vlastnú pravdu a je náročné vyznať sa v spleti rôznych informácií, kedy hodnoty často idú bokom na úkor dosahovania najlepších výsledkov na školách či v práci, sa aj my v EDUME zamýšľame nad tým, ako môžeme prispieť k tomu, aby sme boli voči sebe vnímavejší. Ako by mohla vyzerať krajina plná vnímavých škôl, firiem a inštitúcií. Spoločnosť, v ktorej ľudia navzájom spolupracujú, inovujú a hľadajú spôsoby, ako riešiť problémy, ktoré nás trápia. EDUMA aj prostredníctvom workshopov s Online živou knižnicou a zážitkovým podujatiam so Živými knihami neraz diskutuje s mladými ľuďmi o tom, kde sa začína zodpovednosť každého z nás a akou mierou môžeme prispieť k tomu, aby mali aj ďalší ľudia s prekážkami rovnaké šance a štartovaciu pozíciu. EDUMA dáva hlas tým, ktorých nepočuť a ktorí majú nejednu skúsenosť s tým, aké jednoduché je byť kvôli nepatrnej prekážke vylúčený na okraj spoločnosti. Bez vašej podpory by sme to však nezvládli.

Darujte vaše 2% EDUME a my aj s vašou pomocou znásobíme počet mladých ľudí, ktorých budeme vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti.

Ak ste zamestnanec firmy, nezabudnite, že 15.2.2021 je posledný termín na to, aby ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň fyzických osôb. 

Ďakujeme!

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKÁ OSOBA - daňové priznanie právnických osôb (môžete stiahnuť na rozhodni.sk)

 1. Pozor: Ak firma v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) ...a) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. b) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 2. 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od januára 2022 do decembra 2022.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do EDUMY:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, taK (podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ďalšie informácie:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Tlačivá si môžete stiahnuť na rozhodni.sk.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu

Zamestnanci

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň - prostredníctvom žiadosti (stiahnuť môžete na rozhodni.sk).
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 4. Vypíšte Vyhlásenie (stiahnuť môžete na rozhodni.sk), k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

Údaje potrebné k poukázaniu 2% pre Edumu:
Obchodné meno (názov): EDUMA, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
Sídlo: Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO: 50098829

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2020. 

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa (stiahnuť môžete na rozhodni.sk)
Potvrdenie o zaplatení dane
Poučenie k Vyhláseniu
Vyhlásenie (stiahnuť môžete na rozhodni.sk)

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech EDUMY - Od emócií k poznaniu. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Veľmi pekne vám ďakujeme za podporu