Podcast Mozaika

Podcast Mozaika sa venuje témam, ktoré sa týkajú rómskej kultúry, identity a života Rómov v našej spoločnosti. 

Je určený pre nerómske rodiny a pracovníkov inštitúcií, ktoré prijali rómske dieťa do náhradnej starostlivosti. Odpovedá na potreby, otázky a problémy týchto rodín a inštitúcií v dôležitých fázach výchovy dieťaťa od predškolského až po tínedžerský vek. Veríme, že veľa zaujímavého si z neho odnesú aj tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o rómstve (v rómčine Romipen) ako takom. Mozaika prináša rozhovory s odborníkmi, dobrovoľnými poradcami a zaujímavými rómskymi osobnosťami.

Prihláste sa na odber EDUMA Podcastu:

           


EPIZÓDY

Mozaika 24 – Cigánka (Audiopríbeh z knihy Janette Motlovej, číta Dominika Maziniová)

Autorka knihy Cigánka Janette Motlová otvorene hovorí o reakciách svojho okolia, s ktorými sa stretla, keď sa rozhodla pre osvojenie dieťaťa. Opisuje, ako nad možnou adopciou uvažovala spolu s vtedajším manželom Štefanom, s akými strachmi vnútorne bojovala a čím si ich srdcia získalo ich druhé dieťa. Tento príbeh môže byť inšpiráciou najmä pre tých, ktorí nad osvojením len začínajú uvažovať a chcú sa pripraviť na to, čo ich čaká. Úryvok z knihy Cigánka číta Dominika Maziniová.

Mozaika 23 – Dominika Maziniová: Moje dcéry budú vedieť o tom, že som osvojená

Dominika Maziniová je adoptované rómske dieťa, ktoré dnes už z pohľadu dospelej ženy a matky hovorí o svojom živote v náhradnej rodine. Dominika si spomína na svoje detstvo a opisuje radosti i ťažkosti súrodeneckého vzťahu s bratom Marekom, ktorý bol v rodine prvorodené, biologické dieťa. Dotkne sa aj témy etnicity a jej spomienok na šikanu, ktorú zažila na strednej škole. Akým človekom je Dominika dnes a akou mamou pre svoje dcéry si želá byť?

 

Mozaika 22 – Bez domova do domova I. (Audiopríbehy z e-booku, číta Branislav Piskor) 

Žiadna mama neprinesie na svet svoje dieťa s tým, že sa ho chce vopred vzdať. Mnohé prechádzajú ťažkou situáciou. Mnohé odovzdávajú len toľko, koľko samé dostali. V tomto príbehu si vypočujete rozprávanie Viliama, ktorý po dvanástich rokoch práce v detských domovoch (dnešných Centrách pre deti a rodiny) opisuje, ako prežívajú odlúčenie samotné deti, aké je to nikam nepatriť a ktoré mýty o živote v detskom domove vnímajú obzvlášť bolestivo. Príbeh z e-booku Bez domova do domova, ktorý nájdete voľne dostupný na www.eduma.sk, číta Branislav Piskor.

Mozaika 21 – Magdaléna Kováčová: Trochu iná rodina, ktorá má veľa lásky

Magdaléna Kováčová s úsmevom hovorí, že ani raz nerodila a predsa sa ich domom ozýva smiech troch úžasných detí. Magduška, Timi a Mášenka sú dokonca biologickými súrodencami a Magdaléna ich vychováva so svojím manželom Julom. Aké kritéria zvažovali pri úvahách o adopcii? Z čoho majú obavy a čo ich naopak vôbec netrápi? Inšpirujte sa Trochu inou rodinou. 

 

Mozaika 20: O stretnutí nerómskych náhradných rodín, ich rómskych detí a dobrovoľných poradcov

Poďte si zažiť kúsok víkendového pobytu, kde sa stretli náhradné nerómske rodiny, ich rómske deti, dobrovoľní poradcovia a Rómovia. Ako svoje rómstvo žijú a cítia deti v bežnom živote? Aké pre ne bolo byť na pobyte s inými rómskymi deťmi a ostatnými Rómami? Ako prežívajú náhradní nerómski rodičia rodičovstvo svojich rómskych detí? Akú úlohu hrá rómstvo v ich životoch? 

Mozaika 19: Zdenka a Miroslav Balážovci a Janette Motlová: O výchove rómskych detí v náhradnej starostlivosti

 
Zdenka a Miroslav Balážovci v podcaste zdieľajú radosti a starosti života veľkej rodiny: majú štyri dospelé biologické deti a osem rómskych detí v náhradnej starostlivosti. Ako sa zrodila myšlienka veľkej rodiny a ako nových členov rodiny prijali biologické deti Balážovcov? S čím sa pasujú profesionálni rodičia a čo si prinášajú deti v náhradnej starostlivosti zo svojich biologických rodín? V podcaste sa dozvieme aj to, ako sa dá starostlivosti o toľké deti zvládnuť v pohode a s radosťou. Pridanou hodnotou podcastu je vstup Janette Motlovej, v ktorom ponúka vhľad do niektorých vzorcov správania, ktoré si rómske deti zo sebou nesú.
 

Mozaika 18: Jozef Ravasz a Róbert Hamburgbadžo: O rómskej kultúre a histórii

Aký priestor má rómska kultúra v súčasnom mediálnom svete na Slovensku a prečo je to tak? Aký vplyv majú historické udalosti na súčasný život Rómov? Čo sa v školách učia žiaci  o rómskej histórii a kultúre a aký to má vplyv na formovanie etnickej identity rómskych detí? Darina Mikolášová sa rozpráva s Jozefom Ravaszom a s Róbertom Hamburgbadžom o ich pohľade na súčasné postavenie Rómov v našej spoločnosti, aj v kontexte histórie. 

Mozaika 17: Dagmar Kopčanová: Emócie naše každodenné

Psychologička Dagmar Kopčanová sa s Darinou Mikolášovou v tomto diele podcastu rozpráva o emóciách z rôznych uhlov pohľadu: o ich povahe, farebnosti, aj o tom, ako s nimi v roli rodiča zdravo zaobchádzať. Témou rozhovoru sú aj špecifické situácie, ktoré môžu zažívať náhradní rodičia so svojimi deťmi. Aké emócie môžeme očakávať v období vzdoru alebo počas puberty dieťaťa? Ako súvisí to, či a ako dieťa prejavuje emócie s jeho pocitom bezpečia? Aké emócie sa viažu s prežitou traumou a čo môžeme za traumu považovať? 
 
 

Mozaika 16: Tomáš Hrustič: Jediná cesta k odbúraniu predsudkov je zážitok z osobného kontaktu

Etnológ Tomáš Hrustič zo Slovenskej akadémie vied sa delí o svoje bohaté vedomosti o živote Rómov na Slovensku v minulosti, aj dnes. V podcaste zdieľa aj svoju osobnú skúsenosť života v rómskej rodine a necháva nás nahliadnuť do jeho vlastných predsudkov, ktoré sa postupne strácali, ako Rómov lepšie spoznával. Kde pramenia predsudky majority voči Rómom a aké predsudky majú Rómovia voči nerómom? Ako jazyk, ktorý používa majorita odzrkadľuje jej postoj k Rómom?
 
 

Mozaika 15: Alena Molčanová: Biologická rodina v živote osvojených detí

Aké miesto má biologická rodina v živote osvojených detí a ich náhradných rodín? Kedy a ako sa o pôvodnej rodine s dieťaťom rozprávať? Ako sa pripraviť na stretnutie alebo pobyt dieťaťa v jeho pôvodnej rodine? Čo môže dieťa prežívať, keď je v kontakte aj so svojou pôvodnou rodinou a ako mu môže byť náhradný rodič v tejto situácii oporou? Alena Molčanová z Návrat, o.z. sa delí o svoje bohaté odborné skúsenosti zo sprevádzania rodín v neľahkých situáciách.
 
 

Mozaika 14: Jozef Ravasz a Róbert Hamburgbadžo: Inšpiratívne príbehy zo života úspešných Rómov

Aký je životný príbeh a cesta k etnickej identite Jozefa Ravasza, ktorý pochádza zo zmiešaného slovensko-maďarsko-rómskeho prostredia? Akú cestu si prešiel Róbert Hamburgbadžo a ako sa vysporiadal s náročnými životnými podmienkami v detstve? Hostia podcastu sa podelia aj o to, s akými predsudkami a diskrimináciou sa v živote stretli. Dozvieme sa, aký postoj zaujali k predsudkom majority, ale aj k vyčleneniu zo strany Rómov.
 

Mozaika 13: Lucia Hargašová a Juraj Vozár: O predsudkoch – odborne aj ľudsky

Lucia Hargašová, sociálna psychologička a výskumníčka Slovenskej akadémie vied a Juraj Vozár, manažér Centra príležitostí Valaská sa rozprávajú o predsudkoch a stereotypoch v našej spoločnosti. Lucia sa podelila aj o výsledky výskumov, Juraj o svoj životný príbeh a jeho skúsenosť s interakciou dobrovoľných poradcov s rómskymi deťmi, ktoré vyrastajú v nerómskom prostredí. Dokáže jedna pozitívna skúsenosť, ktorá vyvracia predsudok, ktorý máme, zmeniť náš náhľad? Aký vplyv môžu mať stereotypy majoritnej spoločnosti na rómske deti vyrastajúce v nerómskych rodinách?

Mozaika 12: Ján Hero a Dominika Csizmárová: Inšpiratívne príbehy zo života úspešných Rómov

Aký je osobný príbeh súčasného splnomocnenca vlády pre rómske komunity pána Jána Hera? Aké prekážky prekonal a čo mu naopak v živote pomohlo? Ako vyzerala cesta Dominiky Csizmárovej – Dobrovoľnej poradkyne na vysokú školu v Spojenom Kráľovstve?

Mozaika 11: Judita Malík a Janka Plešková: Predsudky – ako s nimi žiť?

Ponoríme do témy predsudkov ako takých a pozrieme sa aj na konkrétne predsudky, s ktorými sa Rómky a Rómovia v našej spoločnosti stretávajú. Psychologička Judita Malík a dobrovoľná poradkyňa Janka Plešková sa v podcaste rozprávajú o predsudkoch, s ktorými sa v živote stretli, o tom, aký vplyv môžu mať predsudky okolia na naše psychické zdravie a pohodu a ponúkajú rôzne možnosti, ako na predsudky reagovať. 

Mozaika 10: Michelle Kubištová – Dobrovoľná poradkyňa

Vyrastala v malej dedinke v rómskej rodine a so svojou identitou bola vždy zžitá. V podcaste približuje prácu dobrovoľnej poradkyne, jej zmysel a skúsenosti. Akým prekážkam čelia rómske deti v našej spoločnosti a ako im poradcovia môžu pomôcť?

Mozaika 9: Judita Malík – Ako uľahčiť dieťaťu skúmanie svojej identity

22. marca 2021

Mozaika 8: Návrat 2. časť – Ako pripraviť rozšírenú rodinu na príchod rómskeho dieťaťa?

19. marca 2021

Psychologičky Zuzana Gőcze Kuchárová a Zuzana Nováková spolu so sociálnou pracovníčkou Zuzanou Petrincovou odpovedajú na otázky: Ako pripraviť rozšírenú rodinu na príchod rómskeho alebo polo rómskeho dieťaťa do rodiny? Je identita neustále meniaca sa mozaika alebo zostáva viac menej nemenná počas života? Ako reagovať na potrebu dieťaťa hľadať svoje korene v biologickej rodine?

Mozaika 7: Návrat 1. časť – Kedy a ako dieťaťu povedať aký je jeho pôvod?

Mozaika 6: Nikola Mitrášová – Dobrovoľná poradkyňa

 

Nikola Mitrášová je Rómka a je dobrovoľnou poradkyňou pre rómske deti v náhradnej starostlivosti v nerómskom prostredí. Nika bola pri samotnom počiatku tohto programu a dodnes je v programe veľmi aktívna – je nielen dobrovoľnou poradkyňou, ale aj realizuje projekt, vďaka ktorému budú môcť náhradné rodiny s deťmi a poradcovia spolu stráviť pár víkendov. 

Mozaika 5: Martina Magula – Čo nám dalo stretnutie s dobrovoľnými poradcami

Martina Magula je 13 – násobnou pestúnskou mamou vrátane detí s rómskymi koreňmi. Čo jej deťom priniesli víkendové stretnutia s dobrovoľnými poradcami?

Mozaika 4: Jozef Mikloško – Pravdivosť vo výchove je kľúčová

Zakladateľ organizácie Úsmev ako dar hovorí o zábranách a predsudkoch majority adoptovať si rómske alebo polorómske dieťa.

Mozaika 3: Zuzana Lukáčová – Dievčatá sa navzájom pozývajú do svojich svetov

Mama dvoch dievčatiek. Nerómskeho a osvojenej Rómky Mie. Aký je príbeh ich rodiny a ako u nich vyzerá súzvuk rómstva a nerómstva?

Mozaika 2: Natália Kubičková – Vyrástla som v nerómskej rodine

Nataly je Rómka, ktorá vyrástla v nerómskej rodine. Aké to pre ňu bolo? Ako prijala svoju identitu?

Mozaika 1: Janette Motlová – Ako pomôcť nájsť dieťaťu odpoveď na to, kým je

Janette Motlová hovorí aj o svojich skúsenostiach adoptívnej mamy. Čo trápi nerómskych rodičov, ktorí majú v starostlivosti rómske dieťa?

O rómskej identite 5: Rómovia ako súčasť Slovenska

Aká je úloha a ako konkrétne pomáha úrad splnomocnenca rómskym komunitám? V akých oblastiach by mohlo sčítanie pomôcť rómskej menšine? Čo prispieva reálne k zlepšeniu kvality života Rómov na Slovensku? Ako sa vyvíja postavenie Rómov na Slovensku? Aké šance a prekážky majú Rómovia v našej spoločnosti? Ako to súvisí s ich vzťahom s majoritou a inými menšinami?

Slovenský jazyk:

Rómsky jazyk:

O rómskej identite 4: Mladým patrí svet. Aj nám? Pýtajú sa mladí Rómovia

V akých situáciách záleží na tom, kým sú? Hlásia sa k rómskej identite? Kedy sa cítia byť hrdými Rómami? Ako čelia stereotypom? Ako vnímajú svoje šance a príležitosti presadiť sa? Čo očakávajú od Sčítania obyvateľov?

Slovenský jazyk:

Rómsky jazyk:

O rómskej identite 3: Ako našu identitu formuje škola a rodina?

Ako prežívajú svoju identitu ľudia z národnostne zmiešaných rodín? Ako vplýva vzdelávanie a školské prostredie na formovanie vlastnej identity?

Slovenský jazyk:

Rómsky jazyk: 

O rómskej identite 2: Ko som? Kto som? Ki vagyok én?

Aké je byť Rómom a (zároveň) Maďarom na Slovensku? To, ako vnímajú svoju identitu hostia z maďarsko-rómskeho prostredia, sa dozviete v podcaste. O tejto téme diskutujú József Ravasz a Viliam Tankó. – József Ravasz je spisovateľ a vysokoškolský pedagóg, Viliam Tankó zasa reprezentant v boxe. – reprezentant v boxe, ktorý pred piatimi rokmi vyhral bronz na európskych hrách v Baku.

Slovenský jazyk:

Rómsky jazyk:

O rómskej identite 1: Byť Róm a zároveň aj Slovák?

Aké to je byť Rómom na Slovensku? Prečo je dôležité, aby sa Rómovia pri sčítaní obyvateľov prihlásili k rómskej národnosti? Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák?

Slovenský jazyk:

Rómsky jazyk:

 


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity