Kniha Cigánka s podpisom a vlastným venovaním od autorky

Tretie doplnené vydanie autobiografického románu Janette Motlovej

Nikto si nevyberie, či sa narodí tmavý alebo svetlý, bohatý, či chudobný, zdravý, či chorý. Kniha Cigánka nás zavedie do rómskeho a gadžovského sveta, bez poučiek a vysvetľovania. Silný osobný príbeh o životných križovatkách, povzbudeniach, aj prekážkach, ktoré Janette podáva tak, ako ich sama prežila. Z príbehu Cigánka sa dozvieme veľa o svete okolo, aj o sebe samých, a skreslených predstavách o „tých druhých”.

Kniha pôvodne vyšla v roku 2012. Vďaka obrovskému úspechu, autentickému príbehu Janette a jej potenciálu pre zblíženie rómskej a nerómskej komunity, práve vychádza už tretie aktualizované a doplnené vydanie. Kým pôvodné vydania Cigánky skončili takmer idylicky, pokračovanie príbehu, v rozhovore Janette Motlovej so Zuzanou Labašovou, zrkadlí nové skúšky a neľahké životné udalosti, s ktorými sa Janette stretla počas posledných piatich rokov.

Jedine, ak si knihu zakúpite cez Edumu, máte možnosť ju získať s podpisom autorky a navyše aj s vlastným venovaním. Keďže venovania sú do kníh vpisované ručne samotnou autorkou, prosíme Vás o trpezlivosť s ich expedíciou. Kúpou knihy na tejto stránke podporíte aktivity Edumy. Knihy zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Európy. Osobný odber je možný v kancelárii Edumy na Račianskej ulici v Bratislave. Termín si dohodneme individuálne po pripravení knihy.

Potvrdením objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami uvedenými nižšie.

V prípade, že máte záujem o väčšiu objednávku, platbu na faktúru alebo o doručenie mimo Európy, kontaktujte nás.

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho EDUMA, n.o., so sídlom Šášovská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50098829, DIČ: 2120170679, nie je platcom DPH, info@eduma.sk, telefonický kontakt 0910 870 180 (ďalej len “EDUMA” alebo "predávajúci") a kupujúcimi, ktorí si zakúpia knihu Cigánka, tretie vydanie, ISBN 978-80-974418-9-0 s podpisom autorky prostredníctvom stránky predávajúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi oboznámil.

Platba
Nákup sa realizuje prostredníctvom služby Stripe. Nakúp sa uhrádza v momente vykonania objednávky prostredníctvom online platby platobnou kartou, Google Pay alebo Apple Pay. Prostredníctvom jednej objednávky je možné objednať maximálne 3 knihy.

Úprava knihy - venovanie
Kupujúci v objednávkovom formulári môže uviesť text venovania, ktorý si želá vpísať autorkou do knihy. V prípade, že túto možnosť neuvedie, kupujúci obdrží knihu len s podpisom autorky. V prípade, že kupujúci kupuje v rámci jednej objednávky viac kníh, v objednávke môže uviesť venovania pre každú knihu zvlášť.

Stornovanie objednávky
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci ešte nepristúpil k úprave knihy. V tom momente kontaktuje predávajúceho na telefónnom čísle 0910 870 180 a požiada o stornovanie objednávky. Predávajúci následne preverí túto možnosť a o výsledku dodatočne informuje kupujúceho. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní.

Doručenie
Knihy doručujeme ako doporučený list prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci krajín Albánsko, Andora, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko (okrem ostrovov Mayotte, St.Martin a St.Bartolomej), Gibraltár, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko (okrem ostrovov Helgoland a územie Büsingenu), Nórsko, Poľsko, Portugalsko (vrátane ostrovov Azory, Madeira), Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia (vrátane ázijskej časti), San Marino, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko (vrátane Baleár, okrem Ceuty, Melilly a Kanárskych ostrovov), Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko (vrátane ázijskej časti), Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia. EDUMA nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie z dôvodu nesprávne poskytnutej adresy prijímateľa. Cena doručenia zahŕňa aj balné.

Odstúpenie od zmluvy
Na základe § 7 odstavca 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Z.z. kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 30.10.2023.

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity