E-booky

Storytelling (učenie sa cez skutočné príbehy) je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy – vizuálne, auditívne, kinestetické. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelávacie skupiny. Storytelling vo vzdelávaní je vo viacerých krajinách už bežnou súčasťou formálneho vzdelávania, keďže ide o najinteraktívnejšiu formu procesu učenia sa.

EDUMA Vám teraz prináša ľahko dostupnú formu práce s príbehmi, pripravenú pre okamžité využitie - písané príbehy, zaradené do tematických e-bookov. Dostávate tak k dispozícii vyše 20 e-bookov, celkovo takmer 300 príbehov, ktoré môžete bezplatne použiť vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní mládeže, pre prípravu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách i zamestnancov vo spoločensky zodpovedných firmách. Témy, ktoré pomocou príbehov môžete otvárať, zahŕňajú život bez domova, adopcie, život s hendikepom alebo nevyliečiteľnou chorobou, rómska národnosť, utečenci, špeciálne vzdelávacie potreby a mnoho ďalších.

Zoznámte sa napríklad s Robertom, ktorý vyrastal v chudobných podmienkach v rómskej osade, ale podarilo sa mu splniť si svoj sen - stať sa novinárom. S Hind, ktorá utiekla pred vojnou zo Sýrie a našla nový domov v Rakúsku. Alebo s Anežkou, ktorá aj s dyslexiou dokázala vyštudovať právo.

Každý z týchto príbehov a práca s ním sa prenáša do nášho myslenia, postojov a pripravuje nás na rolu možného spolužiaka, partnera, rodiča, zamestnanca, či zamestnávateľa človeka s telesným, zmyslovým hendikepom, inou národnosťou alebo vierovyznaním. Pedagóg tak žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva a vedie ich k vnímaniu svojho okolia, pochopeniu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej. Podporuje v nich motiváciu porozumieť prekážkam ľudí na okraji spoločnosti a vzbudzuje v nich chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole.

Návod, ako v rámci vyučovania pracovať s e-bookmi so študentmi, nájdete v metodike.