Úspešní Rómovia (slovensko-anglicky)

E-book obsahuje zostručnené príbehy zo slovenského vydania v slovenskom a anglickom jazyku

Radi by sme vám predstavili pätnásť zaujímavých ľudí z celého Slovenska, ktorí majú jedno spoločné. Sú mladí, majú za sebou veľmi veľa a nikde o sebe nehovoria. Ide o mladých úspešných Rómov, ktorí sa aj napriek ťažkým životným prekážkam dokázali presadiť a inšpirovať druhých. Aj preto si právom zaslúžia prívlastok Mladí rómski lídri. Ich cesta za úspechom nebola jednoduchá a bola o niečo dlhšia. Ani jeden z nich však svoju cestu za svojím snom nevzdal. Niektorí z nich dnes pracujú na školách, pôsobia v médiách, študujú na univerzitách a venujú sa umeniu.

Príbehy mladých úspešných Rómov sú tiež dôkazom toho, že možnosti ukázať naše schopnosti, sú predovšetkým o príležitostiach. Želáme si, aby mali všetci mladí ľudia na Slovensku – bez ohľadu na ich rasu, vierovyznanie, kultúru či sociálne a ekonomické podmienky – príležitostí čo najviac.

 

We would like to introduce fifteen interesting people from all over Slovakia, who have one thing in common. They are young, they have achieved a lot and they never talk about themselves. They are successful young Roma people who, despite difficult living obstacles, were able to establish themselves and they inspire others. We would like to introduce young Roma leaders. Their journey to success was difficult and a little long. But they did not give up. Some of them are working in schools, in media, they are artists or they study at universities.

Stories of successful young Roma are also a demonstration that if people want to show their skills, they need opportunities. We wish that all young people in Slovakia – regardless of their race, religion, culture or social and economic
conditions – would have the most opportunities.

Vydané s podporou: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Erasmus+

Stiahnite si e-book zadarmo

Pre stiahnutie e-booku Úspešní Rómovia (slovensko-anglicky) vyplňte

Zoznam príbehov

E-book obsahuje príbehy:

Adrián Sivák (19): Tanec je pre mňa všetko • Dance is everything to him

Kamila Mitrášová (16): Vidím sa ako herečka s úspešnou kariérou • I see myself as an actress with a successful career

Zuzana Mižigová (27): Túžim dosiahnuť viac • Desire to achieve more

Róbert Hanburgbadžo (22): Ak niečo chceš, musíš preto niečo urobiť • If you want something, you must work for it

Ivana Pištová (26): Chcem pomáhať deťom s postihnutím • I want to help children with disabilities

Dávid Korčkovský (24): Je dôležité urobiť prvý krok • It is important to take the first step

Zdenka Hangurbadžová (27): Chcem žiť v meste • I want to live in the city

Janka Marcinová (17): Zažila som šikanu, najviac mi pomohli učitelia • I have experienced bullying, most of the teachers helped me

Mária Peštová (18): Chcem pomáhať druhým • I want to help the others

Eduard Herák (32): Všade chcem vidieť umenie • I want to see the art everywhere

Denisa Bílla (22): V osade mi vravia, že som ako gadžovka • In the settlement camp they say I am like a “red neck”

Janka Hangurbadžová (22): Ak sa nedá, treba hľadať cestu • If you can not, you must find the Way

Koloman Hangurbadžo (24): V osadách žije veľa talentov • Many talents live in the settlement Camps

Nikoleta Mitrášová (19): Takmer som to nezvládla • I almost did not make it

Roland Oláh (17): Zo života si beriem to najlepšie • I am taking the best from my life

Ďalšie informácie

Úspešní Rómovia (slovensko-anglicky)

ISBN: 978-80-972422-0-6
Počet strán: 20
Vydané v októbri 2016