Pripravujeme nové kurzy v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia

V rámci projektu šírime know-how získané pri zavedení inovácií formovania kritického myslenia mládeže cez storytelling, a tým podporujeme akceptovanie rozmanitosti v spoločnosti a rozvíjame kritické myslenie mládeže prostredníctvom overených foriem storytellingu. 

Ide o vzdelávanie v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia – Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti, programu, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt využíva príležitosť šírenia inovácií v rámci strategického partnerstva s GLAFKA, spol. s r.o., naším partnerom v Českej republike, a to vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.

4vé akadémia rozvoja kritického myslenia predstavuje vzdelávanie pre rozvoj kompetencií v oblasti emočného a interkultúrneho vzdelávania, storytellingu a kritického myslenia.

4vé akadémia rozvoja kritického myslenia sa opiera o využívanie inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ktoré preukázateľne napomáhajú k budovaniu kritického myslenia a scitlivujú jeho používateľov:

 • Online živá knižnica: Online živá knižnica ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí zo znevýhodnením. Cez ich príbehy učíme mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje. 
 • Virtuálna realita: Prostredníctvom špeciálnych okuliarov a vytvorených modelových situácií umožňuje ocitnúť sa na pár minút vo svete človeka, ktorý čelí stereotypnému správaniu, nálepkovaniu a predsudkom. Naša virtuálna realita sprostredkúva príležitosť vžiť sa do situácie piatich osôb, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia – nepočujúceho, nevidiacej, mladej Rómky, človeka bez domova a človeka s pohybovým hendikepom.

Skladá sa z troch častí (v rôznom rozsahu podľa zvoleného modulu):

 1. zážitkovej vzdelávacej hodiny s našimi školiteľmi
 2. online vzdelávania v sprievode vášho mentora
 3. prípravy a obhajoby záverečnej práce, na tému, ktorú si účastník vyberie

Prečítajte si aj Sprievodcu 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia, vďaka ktorému zistíte, či ide o vzdelávanie, ktoré odpovedá na otázky, ktoré si kladiete a potreby, ktoré chcete vzdelávaním pokryť.

Ktoré moduly vzdelávania sú zahrnuté v tomto projekte a pre koho sú určené?

 • Cez skúsenosť k poznaniu – študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci
 • Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti – zamestnanci a manažéri firiem – najmä HR a CSR špecialisti
 • Cez storytelling k inklúzii – pedagógovia (základné, stredné a vysoké školy), novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Kto sa môže prihlásiť na bezplatné vzdelávanie v rámci projektu?

 • Študenti vysokých škôl a univerzít
 • Pracovníci s mládežou, vrátane odborných pracovníkov a pedagogických pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl

Kto sú naši lektori? 

Autorkou a garantkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia je Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a súčasná riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patolopsychológie.

V rámci tohto projektu absolvovalo výcvik celkovo 11 lektorov a lektoriek zo Slovenska a Českej republiky, ktorí Vás budú 4vé akadémiou rozvoja kritického myslenia sprevádzať. Už čoskoro Vám predstavíme profily lektorov a témy vzdelávania, ktoré budú zastrešovať.

Naši lektori:

 • Jana Harušťáková (EDUMA)
 • Katarína Božík (EDUMA)
 • Lucia Šepeľáková (SR)
 • Silvia Oleníková (SR)
 • Helena Klepáčová (SR)
 • Alexandra Kirňaková (SR)
 • Ľubica Noščáková (SR)
 • Veronika Fialová (ČR)
 • Julie Janečková (ČR)
 • Jiří Jirásek (ČR)
 • Jitka Slámová (ČR)

Partnerom vzdelávania lektorov, ako aj ďalších vzdelávaní v rámci 4vé akadémie rozvoj kritického myslenia v Českej republike je GLAFKA, spol. s r.o, v zastúpení Lukáša Novotného a Gabriely Vlčkovej. 

Témy a termíny vzdelávania

Detailné informácie, konkrétne témy a termíny vzdelávania Vám prinesieme už čoskoro, sledujte nás aj naďalej.

V prípade, že sa chcete do 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia prihlásiť v predstihu, môžete tak urobiť prostredníctvom prihlášky tu:

 


Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.