4vé Akadémia rozvoja kritického myslenia

4vé Akadémia kritického myslenia

Ponúkame vám zážitkové tréningy v rámci našej 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia. Ak sa zaujímate o emocionálne učenie, storytelling a jeho prínosy vo vzdelávaní alebo vás zaujíma téma inklúzie a príklady, ako ju možno zaviesť do praxe, naše tréningy sú určené práve vám. 4vé akadémiu sme rozdelili do 4 modulov a vy si môžete vybrať ten, ktorý je pre vás vhodný. Naše tréningy sú určené študentom, učiteľom a pedagógom, ľuďom vo firmách, neziskových organizáciách, novinárom, vychovávateľom v detských domovoch, profesionálnym i náhradným rodičom a každému, kto chce prispievať k scitlivovaniu a rozširovaniu vnímavej komunity na Slovensku. Tréningy sa uskutočnia v dvoch termínoch, na ktorých je vaša účasť povinná. Inak sa budete vzdelávať dištančne aj s pomocou vášho mentora.

Termíny na naše tréningy sledujte na Facebooku 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia alebo sa informujte na e-mailovej adrese: akademia @ eduma.sk

Cez skúsenosť k poznaniu

Tento tréning  je určený najmä študentom a mladým ľuďom stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú rozvíjať vo formovaní kritického myslenia a viesť k nemu aj svojich rovesníkov. Ukážeme vám, ako môžete pripravovať zaujímavé workshopy, diskusie  a inovatívne kampane na spoločensky dôležité témy, vďaka ktorým prispejete k formovaniu kritického myslenia mladých ľudí. To všetko aj cez prácu s reálnymi životnými príbehmi našich Živých kníh na www.Onlinezivakniznica.sk

> Chcem vedieť viac

Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

Termín spoločenská zodpovednosť sa čoraz viac zavádza aj vo firmách na Slovensku. Aj preto je tento tréning určený predovšetkým manažérom firiem, riadiacim zamestnancom a riaditeľom škôl, vydavateľských domov a médií, zamestnancom CSR oddelení firiem, zamestnancom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a správcom nadačných fondov, ktorí sa aj prakticky zaujímajú o tému inklúzie v organizáciách a firmách. Na praktických príkladoch si pozrieme, ako možno v praxi zavádzať inkluzívny prístup k žiakom, zamestnancom alebo vašim zákazníkom s prekážkami v spoločnosti. Súčasťou tohto modulu bude aj príprava a supervízia vami vytvoreného plánu, ako by ste chceli reálne zaviesť inkluzívne prístupy vo vašej inštitúcii alebo firme.

>> Chcem vedieť viac 

Cez inkluzívny prístup k rozvoju

Chceli by ste viac pochopiť prežívanie detí, mladých ľudí a komunít, ktorí čelia spoločenského vylúčeniu pre farbu pleti, chudobu, telesný alebo zmyslový hendikep? Tento náš tréning je určený pre všetkých zamestnancov škôl, detských domovov, náhradných rodičov, pomáhajúcich profesionálov  a pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s mladými vylúčenými na okraj spoločnosti. Získate tiež priamu skúsenosť s využívaním skupinového mentoringu, koučingu do roly a koučingovej spätnej väzby pri príprave na život zraniteľných skupín detí a mládeže.  

>> Chcem vedieť viac 

Cez storytelling k inklúzii

Storytelling – práca s príbehmi – patrí k jednému z najefektívnejších nástrojov vzdelávania. Dokázalo sa, že prispieva ku kritickému mysleniu mladých ľudí a k vytváraniu si vlastných názorov a postojov. Tento tréning je určený učiteľom, pedagógom, novinárom, psychológom, pracovníkom s mládežou, pomáhajúcim profesionálom, ktorí sa chcú viac naučiť o sile storytellingu a jeho využití pri prinášaní dôležitých spoločenských tém. Učitelia sa naučia ako môžu efektívne pracovať so vzdelávacím portálom www.Onlinezivakniznica.sk aj vo formálnom vzdelávaní a využívať reálne príbehy našich Živých kníh s prepojením na všetky vzdelávacie oblasti a predmety.

>> Chcem vedieť viac