Vedomosti, ktoré deti bežne dostávajú ohľadom kyberšikany, sú stále veľmi striedme

Peer-to-peer vzdelávanie výborne funguje pri súčasných témach, ktoré zaujímajú alebo trápia mladých a v ktorých je mladšia generácia jednoducho viac „doma“, pretože online svet je súčasť ich osobnej skúsenosti. Podporte mladých aktívnych ľudí, aby aj oni prispeli k prevencii šikany v online prostredí a inšpirujte sa príkladom z praxe – workshopom na prevenciu kyberšikany, ktorý realizovala Sarah Martinkovičová, úspešná absolventka 4vé akadémie vnímavosti z roku 2022, v module Cez skúsenosť k poznaniu

Pre koho bol určený projekt v rámci Vašej praxe v 4vé akadémii vnímavosti?

Projekt bol určený pre mladých ľudí vo vekovej skupine od 12 do 16 rokov. Nakoľko ide o skupiny, ktoré sa s daným problémom stretávajú často, najmä po období covid-19, kedy veľa času mladí ľudia trávili doma. Sarah realizovala workshop so šiestakmi základnej školy. 

Ako vyzeral a prebiehal Váš projekt?

Na svoj projekt som zvolila formu workshopu tak, aby bol dynamický, plný aktivít a aby mladých bavil. Prebiehal na školách, bude pokračovať aj v CVČ alebo v rámci mimoškolských aktivít. Deti sa zapájali a diskutovali od úvodného predstavenia témy a brainstormingu, cez aktivity zamerané na pochopenie pojmu a dopadu kyberšikany až po posledné chvíle opakovania toho, čo si z workshopu odniesli. 

Ako vnímate dopad tejto aktivity? Čo to prinieslo?

Tento workshop mnohým deťom ukázal, že vedomosti, ktoré dostávajú bežne ohľadom kyberšikany sú stále veľmi striedme. Prinieslo to čiastočné uvedomenie si, že kyberšikana je vážna vec, ktorá môže človeka ohroziť aj na živote. Cez aktivity sa pokúsili vcítiť do osoby šikanovaného a snažili sa hľadať riešenia pomoci. 

Čo priniesla táto skúsenosť Vám osobne?

Uvedomenie si, že príbehy sú to najsilnejšie na prebudenie emócie. Nech už je akákoľvek. Ja osobne rada pracujem s deťmi, pretože tie emócie vypustia, takpovediac „bez filtra“ a mne sa s tým výborne pracuje. Okrem iného mi to prinieslo poznanie. Nové poznanie toho ako ďalej pracovať a najmä, že niekedy treba celej situácii a priebehu workshopu nechať voľný priebeh a diskusia mnohé vyrieši sama. Nakoniec už nie je nutné pokladať ďalšie otázky.

 

4vé akadémia vnímavosti 2022 bola realizovaná ako súčasť projektu Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania, ktorý bol realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.