Zážitkový vzdelávací pobyt na Vígľašskom zámku

Pozývame vás na zážitkové vzdelávanie spojené s relaxáciou v prostredí Vígľašského zámku. Počas pobytu získate možnosť prežiť hodnotný čas pre osobnostný rozvoj, stretnúť podobne zameraných ľudí a vychutnať si atraktívne prostredie a ponuku wellness-u priamo na Vígľašskom zámku.

Vzdelávanie je vhodné pre mladých ľudí, učiteľov, pracovníkov s mládežou, ľudí z firemného prostredia,

ktorí majú záujem pracovať na posilnení ľudskosti, búraní stereotypov a predsudkov a spoznať nástroje pre inkluzívny  prístup k ľuďom s prekážkami v spoločnosti – pre farbu pleti, telesný alebo zmyslový hendikep alebo chudobu. 

    

Dve možnosti vzdelávania: 

1 Neakreditované vzdelávanie

 • 1 x pobyt, v termíne 20.-22.10.2023 (NOVÝ TERMÍN)
 • zážitkové vzdelávanie vrátane využitia virtuálnej reality s príbehmi ľudí zo znevýhodnením
 • 680 EUR/1 osoba
 • pozrite si celú ponuku tu: 

Zážitkové pobytové vzdelávanie Vígľaš - neakreditované 

Vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ide o 4vé akadémiu vnímavosti, modul Cez skúsenosť k poznaniu

  • 2 x pobyt, prvá časť v októbri 2023, druhá časť do konca roka 2023
  • 2 x zážitkové vzdelávanie vrátane využitia virtuálnej reality s príbehmi ľudí zo znevýhodnením
  • dištančne vypracovanie vlastnej záverečnej práce pod vedením mentorky a predstavenie záverečnej práce na tému, ktorú si sami vyberiete v relevantnej oblasti (napr. mladí ľudia pre peer vzdelávanie, učiteľ pre prácu so žiakmi, zamestnanec HR pri príprave tréningov zamestnancov a pod.)
  • 1 100 EUR/1 osoba
  • pozrite si celú ponuku tu: 

Zážitkové pobytové vzdelávanie Vígľaš - akreditované - Cez skúsenosť k poznaniu 

Pobytové zážitkové vzdelávanie nie je podporené žiadnym sponzorom a náklady sú hradené samotnými účastníkmi. V cene sú zahrnuté náklady na ubytovanie, stravu a vzdelávanie. 

Vzdelávanie je možné uskutočniť pre minimálne 8 účastníkov a maximálne 16 účastníkov v jednej vzdelávacej skupine. 

   

V prípade Vášho záujmu o účasť, kontaktujte

Organizácia pobytu vrátane ubytovania a stravy:

Nezisková organizácia EDUMA zabezpečuje počas pobytu vzdelávanie.