Voľné miesta v 4vé akadémii vnímavosti – modul Cez storytelling k inklúzii

Pozývame Vás zúčastniť sa jedinečného zážitkového vzdelávania v rámci 4vé akadémie vnímavosti 2022. 

Čo znamená 4vé? Vychovávať, vzdelávať, viesť mladých ľudí k vnímavosti. Ide o program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

4vé akadémia vnímavosti 2022 predstavuje vzdelávanie pre rozvoj kompetencií v oblasti emočného a interkultúrneho vzdelávania, storytellingu a práci s predsudkami. Opiera sa o využívanie inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ktoré preukázateľne napomáhajú k budovaniu kritického myslenia a scitlivujú jeho používateľov:

 • Online živá knižnica: Online živá knižnica ponúka desiatky rôznych video príbehov a autentických výpovedí ľudí zo znevýhodnením. Cez ich príbehy učíme mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje. 
 • Virtuálna realita: Prostredníctvom špeciálnych okuliarov a vytvorených modelových situácií umožňuje ocitnúť sa na pár minút vo svete človeka, ktorý čelí stereotypnému správaniu, nálepkovaniu a predsudkom. Naša virtuálna realita sprostredkúva príležitosť vžiť sa do situácie piatich osôb, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia – nepočujúceho, nevidiacej, mladej Rómky, človeka bez domova a človeka s pohybovým hendikepom.

Autorkou a garantkou 4vé akadémie vnímavosti je Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a súčasná riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patolopsychológie.

Účasť na medzinárodnom vzdelávaní je bezplatná 

Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.

Modul:  Cez storytelling k inklúzii

✔ Vhodné pre: 

 • doktorandi a pedagogickí pracovníci s mládežou (vysoké školy), 
 • pedagogickí pracovníci s mládežou (základné a stredné školy),
 • pracovníci s mládežou v neformálnom vzdelávaní,
 • špeciálni pedagógovia

Kapacita voľných miest (bezplatná účasť vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+):

 • doktorandi a pedagogickí pracovníci s mládežou (vysoké školy): 11 účastníkov v SR a 11 účastníkov v ČR
 • ostatní: 12 účastníkov v SR a 12 účastníkov v ČR

⇒ Viete, ako môžete komunikovať celospoločenské témy tak, aby boli prínosné a aby o nich so záujmom diskutovala celá spoločnosť? Naučíme vás viac o storytellingu, sile a vplyve príbehov Živých kníh na formovanie postojov a názorov ľudí a o ich využití vo vzdelávaní.

Naučíme vás, ako efektívne pracovať s príbehmi v rámci vašej profesie. Na konkrétnych príbehoch z Onlinezivakniznica.sk vám pomôžeme pochopiť, ako vznikajú naše strachy a predsudky a ako fungujú naše emócie. Spoločne si vyskúšame, ako môžete aj vy účinne prispieť k tomu, aby sa spoločnosť stala citlivejšia k ľuďom s prekážkami. Pochopíte, prečo emocionálne učenie viac prispieva k otváraniu dôležitých spoločenských tém a prečo je dôležité kritické myslenie vo vzdelávaní.

A – Doktorandi a pedagogickí pracovníci s mládežou (vysoké školy)

↔ Rozsah vzdelávania:

 • zážitková vzdelávacia hodina s našimi školiteľmi – 2 dni prezenčne (prvý deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 
 • online vzdelávanie v sprievode vášho mentora – 8 x online vzdelávanie po 4-6 hodín, v online zahrnutý aj mentoring a príprava a obhajoba záverečnej práce, na tému, ktorú si účastník vyberie)

? Termíny a miesto realizácie:

 • 1.4.  poobede – 3.4. doobeda – prezenčne Nový Smokovec
 • 19.4. – poldeň – online – cez ZOOM
 • 6.5.  – poldeň – online – cez ZOOM
 • 16.5.  – poldeň – online – cez ZOOM
 • 4.6. – poldeň – online – cez ZOOM
 • 4.6. – mentoring individuálne –  poldeň – online – cez ZOOM
 • 7.6. – poldeň – online – cez ZOOM
 • 1.7. – záverečná skúška – poldeň – online – cez ZOOM
V prípade, že by Vám nevyhovoval termín/miesto vzdelávania alebo bude kapacita v Slovenskej republike naplnená, môžete sa zúčastniť vzdelávania v Českej republike, ktoré v tomto module začína prezenčne v termíne 22.-23.4.2022, pravdepodobne v Středočeskom kraji (Oáza Říčany)
Ak by ste mali záujem absolvovať vzdelávanie v ČR, prihláste sa tu: http://www.glafka.cz/newscs.html. 
 
B – pedagogickí pracovníci s mládežou (základné a stredné školy), pracovníci s mládežou v neformálnom vzdelávaní, špeciálni pedagógovia

↔ Rozsah vzdelávania:

 • zážitková vzdelávacia hodina s našimi školiteľmi – 2 x 2 dni prezenčne (prvý deň začína poobede/večer, druhý deň sa končí obedom, tzn. 1 noc na prespanie) 
 • online vzdelávanie v sprievode vášho mentora – 6 x online vzdelávanie po 5-5,5 hodín, v online zahrnutý aj mentoring a príprava a obhajoba záverečnej práce, na tému, ktorú si účastník vyberie)

? Termíny a miesto realizácie:

 • 30.4. – poldeň – online – cez ZOOM
 • 7.5.  – poldeň –  online – cez ZOOM
 • 13.5. poobede – 14.5. doobeda – prezenčne v Bratislave
 • 20.5.  – poldeň – online – cez ZOOM
 • 3.6. – poldeň – online – cez ZOOM
 • 24.6. poobede – 25.6. doobeda – prezenčne Nový Smokovec
 • mentoring – indiv. termíny –  online – cez ZOOM
 • september – záverečná skúška – online – cez ZOOM
V prípade, že by Vám nevyhovoval termín/miesto vzdelávania alebo bude kapacita v Slovenskej republike naplnená, môžete sa zúčastniť vzdelávania v Českej republike, ktoré v tomto module začína prezenčne v termíne 22.-23.4.2022, pravdepodobne v Středočeskom kraji (Oáza Říčany)
Ak by ste mali záujem absolvovať vzdelávanie v ČR, napíšte nám na veronika@eduma.sk
 
? Lektori a lektorky, ktorí vás budú sprevádzať týmto modulom:
 • pedagogickí pracovníci s mládežou (základné a stredné školy),
 • pracovníci s mládežou v neformálnom vzdelávaní,
 • špeciálni pedagógovia

 

Prihlásenie

Dajte nám o sebe vedieť, ak sa chcete do 4vé akadémie vnímavosti zapojiť a prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky:

 


Projekt Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania je realizovaný vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+.