4vé akadémia rozvoja kritického myslenia

Modul 1 - Cez skúsenosť k poznaniu

Ak študuješ na strednej alebo vysokej škole a zaujímaš sa o to, ako sa môžeš zapojiť vo svojej škole alebo komunite v rámci pomoci druhým, ak chceš scitlivovať prostredie medzi svojimi rovesníkmi, rád/a hľadáš riešenia na spoločenské otázky a chceš realizovať svoje nápady a aktivity, ak chceš byť jedným z mladých lídrov alebo už ním práve si, toto vzdelávanie je určené práve tebe.

Prevedieme ťa vzdelávaním, v rámci ktorého porozumieš viac, ako vznikajú naše stereotypy a predsudky. Otvorí sa ti priestor a budeš vedieť hlbšie reflektovať celospoločenské dianie. Naučíš sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (cez storytelling) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov a pri podpore rozvoja kritického myslenia medzi svojimi rovesníkmi.

Získaj status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity, ktorá potvrdí tvoju odbornosť v oblasti organizovania rovesníckeho neformálneho vzdelávania, ktoré formuje postoje k zraniteľným skupinám ľudí v spoločnosti.

 Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa podieľajú  na líderských a/alebo rovesníckych rozvojových programoch na školách a fakultách
 • Pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú zapájať do aktivít na škole a tvoriť inkluzívnu komunitu
 • Pre dobrovoľníkov a mládežníckych lídrov, ktorí chcú prispievať k eliminácii extrémizmu a intolerancii k zraniteľným skupinám v spoločnosti
 • Pre zástupcov študentských rád, samospráv, klubov, tvorcov školských a univerzitných časopisov a akcií s celospoločenským dopadom

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou.

Čo získaš?

 • dokážeš spracovať vlastné predsudky voči konkrétnym cieľovým skupinám, pomenovať ich, hľadať príčiny ich vzniku a objektivizovať ich
 • dokážeš zmapovať postoje rovesníkov na škole k určitej ohrozenej/vylúčenej cieľovej skupine a vyhodnotiť ich
 • naučíš sa, ako môžeš búrať stereotypy voči ohrozeným a vylúčeným skupinám v spoločnosti a overíš si nástroje v peer vedení iných študentov a spolužiakov

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich

prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú mieru radikalizácie spoločnosti?  

 

 • Život v generačnej diskriminácii a intolerancii (10 hodín)

Ako vyzerá život v dlhodobej diskriminácii? Ako ovplyvňuje prežívanie a konanie ľudí, ktorí sa narodili do vylúčenej komunity, alebo čelia vylúčeniu pre dedičnú farbu pleti? Ako história ovplyvnila postoje ľudí k vylúčeným skupinám a vylúčených skupín k majorite?

 • Inovatívne nástroje kritického myslenia cez peer vzdelávanie (16 hodín)

Ako urobiť úspešnú kampaň zameranú na scitlivenie spolužiakov, kolegov? Aké nástroje sú najúčinnejšie pri práci s mládežou sympatizujúcou s extrémistami? Ako využiť príbehy v diskusiách, blogoch, vzdelávaniach pri formovaní kritického myslenia mladých ľudí? Ako dobre pripraviť a uskutočniť vlastnú aktivitu?

 • Postojové formovanie študentskej mládeže (4 hodiny)

Ako zistím, že moje kampane a aktivity formujú spolužiakov a kolegov? Aké stereotypy a predsudky sú u nich najsilnejšie? Ktoré riešenia môžu elimimovať mieru ich steretoypov a predsudkov?

Metódy vzdelávania

syntéza riešení, projektové učenie, buzzgroup, práca s mediálnymi výstupmi, mapovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling, štúdium príbehov, supervízia, mentoring, práca s historickými dokumentami, obrazová projekcia, konzultácie, metóda Živých kníh

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii rozvoja kritického myslenia

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Naše aktivity v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia

Moduly
4vé akadémie

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup
k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info