4vé akadémia vnímavosti

Modul 1 - Cez skúsenosť k poznaniu

Ak študuješ na strednej alebo vysokej škole a zaujímaš sa o to, ako sa môžeš zapojiť vo svojej škole alebo komunite v rámci pomoci druhým, ak chceš scitlivovať prostredie medzi svojimi rovesníkmi, rád/a hľadáš riešenia na spoločenské otázky a chceš realizovať svoje nápady a aktivity, ak chceš byť jedným z mladých lídrov alebo už ním práve si, toto vzdelávanie je určené práve tebe.

Prevedieme ťa vzdelávaním, v rámci ktorého porozumieš viac, ako vznikajú naše stereotypy a predsudky. Otvorí sa ti priestor a budeš vedieť hlbšie reflektovať celospoločenské dianie. Naučíš sa využívať prácu s reálnymi príbehmi (cez storytelling) pri príprave peer vzdelávaní, diskusií, workshopov a pri podpore rozvoja kritického myslenia medzi svojimi rovesníkmi.

Získaj status Vnímavý študent – člen vnímavej komunity, ktorá potvrdí tvoju odbornosť v oblasti organizovania rovesníckeho neformálneho vzdelávania, ktoré formuje postoje k zraniteľným skupinám ľudí v spoločnosti.

 Pre koho je vzdelávací modul vhodný?

 • Pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa podieľajú  na líderských a/alebo rovesníckych rozvojových programoch na školách a fakultách
 • Pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa chcú zapájať do aktivít na škole a tvoriť inkluzívnu komunitu
 • Pre dobrovoľníkov a mládežníckych lídrov, ktorí chcú prispievať k eliminácii extrémizmu a intolerancii k zraniteľným skupinám v spoločnosti
 • Pre zástupcov študentských rád, samospráv, klubov, tvorcov školských a univerzitných časopisov a akcií s celospoločenským dopadom

Pochybuješ, či sa pustiť do štúdia? Prečítaj si nášho Sprievodcu 4vé akadémiou vnímavosti.

Čo získaš?

 • dokážeš spracovať vlastné predsudky voči konkrétnym cieľovým skupinám, pomenovať ich, hľadať príčiny ich vzniku a objektivizovať ich
 • dokážeš zmapovať postoje rovesníkov na škole k určitej ohrozenej/vylúčenej cieľovej skupine a vyhodnotiť ich
 • naučíš sa, ako môžeš búrať stereotypy voči ohrozeným a vylúčeným skupinám v spoločnosti a overíš si nástroje v peer vedení iných študentov a spolužiakov

Rozsah vzdelávacieho modulu (v hodinách)

Počas vzdelávania na našej 4vé akadémii vnímavosti ťa čaká prvá úvodná hodina, ktorá sa uskutoční prezenčnou formou. Ďalej už študuješ sám/sama dištančnou formou aj s pomocou tvojho mentora. Posledná hodina štúdia sa takisto uskutoční prezenčnou formou a bude zároveň tvojou prípravou na záverečnú skúšku.

Obsah vzdelávacieho programu

 • stereotypy a predsudky (4 hodiny)

Ktorých 5 psychologických oblastí podporuje vznik stereotypov, predsudkov a ich

prehlbovanie? Ako s nimi pracovať? Ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú mieru radikalizácie spoločnosti?  

 

 • Život v generačnej diskriminácii a intolerancii (10 hodín)

Ako vyzerá život v dlhodobej diskriminácii? Ako ovplyvňuje prežívanie a konanie ľudí, ktorí sa narodili do vylúčenej komunity, alebo čelia vylúčeniu pre dedičnú farbu pleti? Ako história ovplyvnila postoje ľudí k vylúčeným skupinám a vylúčených skupín k majorite?

 • Inovatívne nástroje kritického myslenia cez peer vzdelávanie (16 hodín)

Ako urobiť úspešnú kampaň zameranú na scitlivenie spolužiakov, kolegov? Aké nástroje sú najúčinnejšie pri práci s mládežou sympatizujúcou s extrémistami? Ako využiť príbehy v diskusiách, blogoch, vzdelávaniach pri formovaní kritického myslenia mladých ľudí? Ako dobre pripraviť a uskutočniť vlastnú aktivitu?

 • Postojové formovanie študentskej mládeže (4 hodiny)

Ako zistím, že moje kampane a aktivity formujú spolužiakov a kolegov? Aké stereotypy a predsudky sú u nich najsilnejšie? Ktoré riešenia môžu elimimovať mieru ich steretoypov a predsudkov?

Metódy vzdelávania

syntéza riešení, projektové učenie, buzzgroup, práca s mediálnymi výstupmi, mapovanie, reflexia, prípadové štúdie, projekcia, autoprojekcia, spätná väzba, storytelingová prednáška, analýza, písaný storytelling, štúdium príbehov, supervízia, mentoring, práca s historickými dokumentami, obrazová projekcia, konzultácie, metóda Živých kníh

Prečítaj si aj naše Všeobecné obchodné podmienky

Povedali o 4vé akadémii vnímavosti

Inkluzívne vzdelávanie môže byť prínosom aj pre iné firmy. 4vé akadémia vnímavosti ma veľmi posunula. Viac pozorujem, počúvam, vnímam rôzne veci a ľudí okolo seba. Všetko to začalo jednodňovým školením v Slovak Telekom v novembri 2016, ktoré bolo neuveriteľne zaujímavé a hravé. Zrazu som sa na moju prácu začala pozerať inak. Niektoré myšlienky mi dali zabrať, pretože rozoberáte tak silné veci života. Inkluzívka ma naučila pokore. K ľuďom, rodine a k práci, za čo veľmi ďakujem.

Veronika Šušková, Slovak Telekom

Chcela som zažiť to, o čom som čítala len v materiáloch. Je to naozaj také wau, ako píšu? Čo mi to prinesie? Janette Motlovú som zažila viackrát a vedela som, že sa určite nudiť nebudeme. Moja skúsenosť bola veľmi intenzívna. Získala som skúsenosti, vďaka ktorým som v sebe objavila silu pomáhať ďalej. Ľuďom, ktorých príbeh nie je ľahký a ktorí sú akýmkoľvek spôsobom ohrození sociálnym vylúčením. Je našou povinnosťou nebyť voči tomu ľahostajní. Verím, že aj vďaka 4vé akadémii vnímavosti sa postupne podarí vytvoriť mosty medzi ľuďmi, ktorí to potrebujú a tými, ktorí môžu pomôcť.

Ľubica Matušáková, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Naše aktivity v rámci 4vé akadémie vnímavosti

Moduly 4vé akadémie vnímavosti

Modul
1
Cez skúsenosť k poznaniu

študenti, mladí lídri, aktivisti, dobrovoľníci

Viac info
Modul
2
Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti

zamestnanci a manažéri firiem

Viac info
Modul
3
Cez inkluzívny prístup k rozvoju

učitelia, vychovávatelia, sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, profesionálni a náhradní rodičia

Viac info
Modul
4
Cez storytelling k inklúzii

učitelia, pedagógovia, novinári, mladí lídri, ľudia pracujúci s mladými v neformálnom vzdelávaní

Viac info