EDUMA udelila tituly školám, firme a projektom, ktoré sú vnímavé k inakosti

Titul Vnímavá škola si prevzali štyri školy z rôznych regiónov Slovenska. Nezisková organizácia EDUMA ocenila okrem škôl aj Vnímavú firmu a Výnimočne vnímavé projekty jednotlivcov. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V piatok 9.12.2022 počas tretieho ročníka podujatia Stretnutia Vnímavých 2022 v Bratislave sa v Galérii Nedbalka zišli ľudia, ktorým záleží na otvorenejšej spoločnosti, rešpekte voči inakosti, búraní predsudkov a vnímavosti k rôznym potrebám.

Na podujatí odovzdala nezisková organizácia EDUMA značku Vnímavá škola za inkluzívny prístup štyrom školám. Ondrej Mlynár, riaditeľ EDUMY, odovzdal titul Vnímavá škola Súkromnej spojenej škole Biela voda z Kežmarku, Základnej škole Tulipánová z Nitry, Základnej škole Pieninská z Banskej Bystrice a Základnej škole Podsadek zo Starej Ľubovne.

  

 

„Mapovanie vnímavosti ucelilo a utriedilo náš pohľad na aktivity realizované na našej škole. Pomohlo nám uvedomiť si, ktoré plnia charakter inklúzie, ktoré menej, donútilo nás hľadať nové aktivity, projekty a zlepšovať sa v tých dovtedy vykonávaných,“ uvádza profil Základnej školy Tulipánová z Nitry.

„Ako škola venujeme veľkú pozornosť mimoškolským aktivitám, kde v rámci divadelných, hudobných a športových podujatí rozvíjame vnímavosť a prijatie rómstva u našich žiakov. Žiakov vedieme ku kritickému mysleniu, k hľadaniu pozitív rómstva. Zároveň sa nám týmito aktivitami darí rozvíjať vnímavosť majority v našom okolí voči našim rómskym žiakom,” uvádza Jana Pierová z rómskej Základnej školy Podsadek, Stará Ľubovňa.

Titul Vnímavá firma získala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. za strategickú podporu aktivít podčiarkujúcich dôležitosť diverzity na pracovisku, a tiež za vytváranie príležitostí a prostredia, ktoré pomáhajú začleňovaniu Rómov do pracovného procesu spoločnosti.

„Pre nás je výnimočné vidieť, že aktivity, ktoré realizujeme majú zmysel, vidíme, že je dôležité začať od seba, a tým postupne pozitívne meniť kultúru aj navonok. Ak pomôžeme minorite začleniť sa do spoločnosti, pomôžu aj oni nám zahodiť naše predsudky,” odpovedá spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. na otázku, v čom môže inšpirovať ostatné spoločnosti na Slovensku.

Certifikáty Výnimočne vnímavý projekt si prevzali absolventi 4vé akadémie vnímavosti, ktorí v rámci praxe pripravili vlastné workshopy a storytellingové nástroje, ktoré pomáhajú pracovať s témou inklúzie v školách, v zamestnaní a ďalších prostrediach.

Tatiana Švrčková, zastupujúca spoločnosť Slovak Telekom, Vnímavú firmu z roku 2017, odovzdala certifikát Výnimočne vnímavý projekt pedagogičke Kvetoslave Dankovej za jej prácu Bohatstvo a chudoba.

„Všetko, čo dáte i všetko, čo vezmete, sa vám jedného dňa vráti,“ je mottom projektu, ktorý núti študentov kriticky myslieť, pracuje s príbehmi a s faktami, vďaka čomu núti svojich študentov zamýšľať sa nad témou bohatstva a chudoby z rôznych uhlov. Špeciálne oceňujeme zapojenie digitálnych technológií do procesu získavania informácií z online sveta

Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu ocenil prácu vysokoškolskej pedagogičky Tatiana Tökölyovej s názvom My a oni. Od stereotypov k nenávisti. Vzdelávanie postavené na metodách storytellingu, čiže autentických výpovediach ľudí z rôznych zraniteľných skupín je, podľa autorky, efektívny spôsob na scitlivovanie postojov mladých ľudí. Táto forma vzdelávania má celospoločenský dopad, keďže prispieva nielen k prevencii proti extrémizmu, ale je súčasťou rozvoja mladých lídrov schopných v budúcnosti prijímať rozhodnutia i s ohľadom na vylúčené komunity z dôvodu vlastného osobného scitlivenia voči týmto témam.

Dušan Noščák a František Kotoč vytvorili videopríbeh Gergany, cudzinky pracujúcej na Slovensku pre lepšie pochopenie toho, čo zažíva cudzinec v našej krajine. Súčasťou práce bol prepis a otitulkovanie pre študentov so sluchovým znevýhodnením. František s príbehom pracoval medzi deviatakmi formou moderného neformálneho vzdelávania. Dušan a František prevzali titul od Ľubomíry Majtánovej predsedníčky správnej rady EDUMY.

Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a súčasná riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie odovzdala ocenenie Výnimočne vnímavému zahraničnému projektu Alžběty Mackovej, ktoré prebrala zastupujúca Gabriela Vlčková, z GLAFKA, partnerskej organizácie v Českej republike .

Alžběta využila pri práci so žiakmi 2. stupňa ZŠ jeden z najnáročnejších príbehov v Online živej knižnici – príbeh Sandry, Zo života rómskej mamy. Vytvorila k nemu metodiku a nastavila koncept uceleného vzdelávacieho bloku Já aneb sebeuvědomění, poznávání, úcta, moje dary, slabá místa, limity, můj život jako příběh. Autorka pracuje s inakosťou, prepája predmety, kladie otázky, ako podnety do diskusie a pomáha žiakom prežívať a pomenovávať emócie. Alžběta je jedinečným príkladom toho, ako storytellig využívať nielen na výchovu a vzdelávania žiakov, ale aj na vlastný sebarozvoj a prijatie spoločenskej zodpovednosti na úrovni JA.

Podujatie moderovala Darina Mikolášová, moderátorka Rádia Regina a podcastu Nahlas o deťoch. Pozvanie hudobného hosťa prijala speváčka Lucia Lužinská.

 

 

FOTO: Adam Kováč


Projekt Stretnutie Vnímavých 2022 podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity