Storytelling pre Európu rozvíja jazykové, digitálne, sociálne a občianske kompetencie mladých

Projekt Storytelling pre Európu je príležitosťou rozšíriť využívanie storytellingu ako inovatívneho nástroja na komplexný rozvoj jazykových, digitálnych, občianskych a sociálnych kompetencií mladých v rámci formálneho, aj neformálneho vzdelávania. 

Ide o medzinárodný projekt, v ktorom sú zapojené organizácie zo štyroch krajín – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland, v Španielsku Marta Mas Languages a na Slovensku EDUMA. Každá z organizácií sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí a plánuje využívať storytelling na obohatenie svojich aktivít.

Čo je storytelling a Online živá knižnica?

Ako najlepšie vysvetliť, že obyčajné príbehy sú také silné? Rozprávanie príbehov máme v našej DNA. Sú mostom, vďaka ktorému naozaj rozumieme, čo nám druhí hovoria, i keď sme nikdy neprežili to isté, čo oni. V EDUME využívame storytelling pri workshopoch často. Vďaka príbehom si vieme predstaviť, čo prežívajú a ako sa cítia ľudia čeliaci znevýhodneniu alebo nejakej forme diskriminácie. 

Portál Online živá knižnica prináša medzi mladých autentické výpovede ľudí, ktorí čelia nejakému znevýhodneniu vo forme videa. Práca s príbehmi je technika, ktorá pomáha otvárať témy znevýhodnených skupín, inklúzie, práce s predsudkami alebo prevencie nezdravých vzťahov a postojov. Cez príbehy v Online živej knižnici sa môžeme dozvedieť viac o živote ľudí so znevýhodnením.

Pre učiteľov alebo pracovníkov s mládežou a všetkých, ktorí chcú pracovať s hodnotovými a postojovými témami alebo posilňovať spoločenskú zodpovednosť, sú v Online živej knižnici k dispozícii metodiky, ako pracovať so storytellingom, workshopy a webináre na rôzne príbuzné témy.

Po siedmych rokoch od spustenia Online živej knižnice bude portál inovovaný, čaká ho rozšírenie pre používanie v ďalších krajinách, obohatenie o nové témy, pribudne e-learningové vzdelávanie a preklady e-bookov do ďalších jazykových mutácií. 

V rámci projektu Storytelling pre Európu pripravujeme aj preklady písaných príbehov z e-bookov, ktoré pokrývajú témy týkajúce sa zdravotného alebo spoločenského znevýhodnenia. 

Výsledkom projektu Storytelling pre Európu bude:

1️⃣  Komplexná inovácia Online živej knižnice v technológiách, jazykovej dostupnosti a rozhraniach pre rôzne cieľové skupiny

2️⃣  Vytvorenie e-learningového nástroja vzdelávania o storytellingu

3️⃣ Nový obsah: Preklad e-bookov a metodík do anglického a španielskeho jazyka, spracovanie ebookov do audionahrávok vo všetkých jazykov partnerských krajín, príprava nových príbehov a metodík práce so príbehmi

Preklady príbehov pripravujú žiaci na hodinách jazyka, pričom si zlepšujú nielen jazykové a digitálne zručnosti, ale majú príležitosť pracovať s témami, ktoré podporujú ich kritické myslenie a spoločenskú zodpovednosť.

Partnerské organizácie vyskúšali storytelling na vlastnej koži 

Stretnutie LTTA v Bratislave sa konalo od 5. do 9.12.2022. Jeho cieľom bolo predstaviť zástupcom partnerských organizácií zúčastnených v projekte Storytelling pre Európu, ako konkrétne vyzerá práca s príbehmi a aké formy storytellingu využívame. 

Každý z účastníkov prišiel s vlastným batôžkom skúseností, emócií a očakávaní. Počas tréningového týždňa sme sa sami stali „živými knihami“ a zdieľali sme vlastné príbehy s ostatnými. Janette Motlová, zakladateľka EDUMY a prvá organizátorka „živých knižníc“ na Slovensku, nám ukázala, ako sa „živá kniha“ pripravuje  na vyrozprávanie svojho príbehu, aké k tomu máme nástroje a overené postupy. V rámci tréningu sme mali možnosť zažiť si, aké je hovoriť o svojom živote v kontaktnej živej knižnici, kedy „živá kniha“ stojí tvárou v tvár svojim čitateľom a ich bezprostredným reakciám. 

Predstavili sme si, ako vzniká písaný príbeh s našou bývalou kolegyňou, Petrou Nagyovou, skúsenou novinárkou a autorkou knihy Margaréta biela.

Vyskúšali sme si prácu s hlasom v podcastovom štúdiu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na prácu s hlasom a pomoc pri triedení myšlienok pred nahrávaním audio príbehov nás pripravila Darina Mikolášová, rozhlasová a podcastová moderátorka Rádia Regina a podcastu Nahlas o deťoch a EDUMA podcastu Mozaika

 

Na záver sme pripravili tréningové „štúdio“ so svetlom a kamerami, pred ktoré nebolo ľahké sa postaviť a podeliť sa o svoje prežívanie. Na nakrúcaní video príbehov „živých kníh“, t. j. zástupcov partnerských organizácií sa podieľali filmári Magdaléna Kmeťková a Roman Hraník z Art Society, ktorých úlohou bolo nielen príbehy zaznamenať, ale aj zostrihať a post produkčne upraviť.

Spätné väzby účastníkov tu.

Posledný deň sa náš medzinárodný tím zúčastnil Stretnutia Vnímavých 2022, ktoré organizuje EDUMA pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Na stretnutí sa zišli Vnímavé školy, firmy, inštitúcie a jednotlivci, čiže komunita ľudí, pre ktorú inklúzia a spoločenská zodpovednosť nie sú len pekne znejúce heslá, ale dôležitá súčasť života. Počas Stretnutia Vnímavých 2022 EDUMA odovzdala tituly Vnímavá škola a Vnímavá firma a ocenila aj Výnimočné vnímavé projekty absolventov 4vé akadémie vnímavosti.

Video záznam si môžete pozrieť tu


Projekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+. Do projektu sú zapojené partnerské organizácie naprieč Európou – v Českej republike Charita Česká republika, v Írsku Eurospeak Ireland a v Španielsku Marta Mas Languages.