Hľadáme rodičov, ktorí chcú využiť pomoc dobrovoľných rómskych poradcov

Mnohí profesionálni a náhradní rodičia, ktorí sa rozhodli prijať do svojej rodiny rómske dieťa, chcú rozumieť jeho prežívaniu a pripraviť ho na to, ako môže reagovať na rôzne prejavy intolerancie vo väčšinovej spoločnosti alebo medzi rovesníkmi v škole či na ulici. Ako vysvetliť rómskemu dieťaťu, ktoré vyrastá v nerómskom prostredí, jeho rómske ja a formovať ho tak, aby mu rómska identita nebránila v rozvoji? Po pilotnom ročníku projektu Vnímaví pre zraniteľných opäť pokračujeme v rozširovaní siete dobrovoľných poradcov, ktorí budú pomáhať rodičom s rómskymi deťmi. Ak ste jednou z profesionálnych alebo náhradných rodín, ktorá rieši podobný prípad, prihláste sa do nášho programu a stretnite sa aj s ďalšími rodičmi a poradcami.

V súčasnosti je mimo biologickej rodiny vychovávaných viac než 14-tisíc detí. Podľa dostupných odhadov až 60 % tvorí podiel detí s rómskym pôvodom. Aktuálna príprava nerómskych rodičov na prijatie rómskeho dieťaťa je však nedostatočná.

Profesionálni a pestúnski rodičia nerozumejú špecifikám biologických rómskych rodín. Deti sa z návštevy od svojich pôvodných rodín často vracajú zmätené a sklamané. Ďalším problémom sú rozdiely medzi rómskou a nerómskou kultúrou, čím je výsledkom neraz dieťa, ktoré vyzerá ako rómske, ale jeho pohľad na svoj pôvod je ovplyvnený väčšinovým a často negatívnym postojom spoločnosti k rómskej komunite. Takéto dieťa alebo mladý človek neraz zapiera svoj pôvod, nepovažuje sa za hodnotného člena spoločnosti a má neraz tendenciu obviňovať Rómov za intoleranciu v spoločnosti.

Mnohí vychovávatelia, profesionálni či náhradní rodičia si vplyvom väčšinového obrazu myslia, že problémy rómskych detí súvisia s tým, že sú práve rómske a negatívne prejavy majú „v krvi“ a ich gény nemožno prebiť ani výchovou. A že ak budú vychovávať rómske dieťa ako nerómske, žiadnu rómsku identitu nepotrebuje a spoločnosť ho určite prijme.

Aké sú potom dôsledky?

 • Vyrastajú nám mladí ľudia, ktorí nevedia, aký prínos majú v našej spoločnosti
 • Často sa vracajú do svojich biologických rodín, ku ktorým nemajú vzťah a ani rodina k nim
 • Niektoré deti v tínedžerskom veku sa vracajú späť do detských domovov z pestúnskych a profesionálnych rodín, lebo rodičia nerozumejú obdobiam ich vzdoru a vyhodnotia, že dôvodom sú gény rómskeho dieťaťa
 • Mladí ľudia z adoptívnych rodín môžu hľadať svoju partiu, ktorá ich bude akceptovať
 • Potenciálni žiadatelia nechcú prijať rómske dieťa a stať sa mu náhradným alebo profesionálnym rodičom

Prihláste sa na našu víkendovku

Profesionálnym a náhradným nerómskym rodičom a ich deťom teraz ponúkame možnosť stretnúť sa s mladými dobrovoľnými rómskymi poradcami. Tí ich budú sprevádzať na ceste k pochopenia ich vlastnej identity a prežívania. Prvé stretnutie rodín s poradcami sa uskutoční už v októbri (predpokladaný termín je .

Čo ponúkame náhradným a pestúnskym rodičom?

 • víkend v spoločnosti šikovných vzdelaných rómskych mladých ľudí pod vedením Adely Pleškovej Matulayovej
 • rozhovory mladých Rómov s rodičmi, aké sú špecifiká prežívania rómskeho dieťaťa čeliaceho predsudkom a stereotypom spoločnosti
 • workshopy o histórii Rómov, rómskeho jazyka a kultúry Rómov
 • tanečný workshop
 • príbehy mladých rómskych poradcov
 • diskusie mladých Rómov s deťmi, ktorí im pomôžu budovať hrdosť na svoje rómske ja
 • veľa iného

Ako sa môžete prihlásiť?

Vyplňte náš prihlasovací formulár do 30. októbra. Popíšte nám v ňom tiež, akú podporu by ste chceli mať vo vašom mladom rómskom poradcovi pre seba a akú pre svoje dieťa/ deti. Pridajte aj informácie o svojich prijatých rómskych deťoch. Na základe vašich prihlášok následne vyberieme rodiny a budeme vás informovať o našom spoločnom víkendovom stretnutí.

Najbližší termín víkendového stretnutia rodičov s poradcami bude od 4. do 6.10. 2019 vo Valaskej a ďalší sa uskutoční od 22. do  24. 11.2019.

POZRITE SI AJ NÁŠ DOKUMENT MAMA, OTEC, KTO SOM?

Koľko vás to bude stáť?

Každej rodine s dieťaťom zabezpečujeme ubytovanie a stravu. 

Cieľom programu Dobrovoľní poradcovia je rozšíriť systém podporného poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva rómskych detí alebo inštitucionalizovanej starostlivosti o rómske deti. Dobrovoľní poradcovia môžu svoje znalosti a skúsenosti odovzdávať ďalej rodinám aj vďaka pochopeniu svojej rómskej identity a kultúry. „Profesionálni a adoptívni rodičia počas nášho víkendového stretnutia sa zoznámia s dobrovoľnými poradcami, ktorí budú hovoriť o svojich životných skúsenostiach a prekážkach a o ceste porozumenia svojmu rómskemu ja. Spoločné stretnutie bude tiež príležitosťou na vymieňanie si rôznych skúseností aj o tom, ako zvládať nástrahy v prípade prejavov intolerancie voči Rómom,“ hovorí autorka myšlienky Janette Motlová, ktorá sa už 20 rokov venuje téme inklúzie. Dobrovoľní poradcovia sa zároveň stanú pre prijaté rómske deti kamarátmi, ktorí im osobne alebo cez sociálne siete pomôžu vysvetliť a pochopiť, kým sú a ako zvládať občas aj nepríjemné prejavy intolerancie zapríčinené inou farbou pleti v spoločnosti.


  Projekt Víkendové pobyty pre nerómske náhradné rodiny s rómskymi deťmi je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.

Projekt Vnímaví pre zraniteľných – Dobrovoľní poradcovia pre rómske deti vyrastajúce v náhradných nerómskych rodinách je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedná organizácia Od emócii k poznaniu, n.o.