Stanislava Valientová, Adient: Myšlienka vedenia mladých ľudí k vnímavosti je veľmi dobrá, chceli sme ju podporiť aj my

Adient Slovakia patrí medzi globálnych lídrov vo výrobe automobilových sedadiel. Spoločnosť je s viac ako 4 000 zamestnancami a 8 prevádzkami na Slovensku jedným z kľúčových zamestnávateľov v automobilovom priemysle. Popri podnikaní rozvíja aj svoju spoločenskú zodpovednosť za okolité komunity. Tento rok sa spoločnosť rozhodla aj pre ďalší krok – adoptovať si školu zapojenú do programu Vnímavá škola. Vybrala si Základnú školu Na dolinách v Trenčíne, aby jej pomohla s rozvíjaním inklúzie, scitlivovaním mladých ľudí a viedla ich k vnímavosti. Rozprávali sme sa s HR manažérkou, Stanislavou Valientovou.

Čím sa vaša firma zaoberá?
Adient má na Slovensku šesť výrobných závodov. V Žiline sa koncentruje výroba kompletných sedadlových systémov a výroba textílií pre automobilové sedadlá. Martinský závod Adient spolu s výrobou v Bardejove sa sústreďuje na produkciu automobilových poťahov. Dve výrobné strediská v Lučenci vyrábajú penové komponenty a kovové časti pre opierky hlavy.

Popri výrobných závodoch na Slovensku pôsobí aj globálne biznis centrum v Bratislave, ktoré je jediným zástupcom svojho druhu v spoločnosti Adient celosvetovo. Viac ako 900 zamestnancov bratislavského biznis centra zabezpečuje celosvetovú podporu firemných procesov v oblasti financií, informačných technológií, daní, nákupu, riadenia ľudských zdrojov, transportu, logistiky a programového manažmentu.

V Trenčíne má spoločnosť Adient vývojové centrum. Vzniklo v roku 2004, dnes má vyše 500 zamestnancov a je to najväčšie vývojové centrum pre automobilový priemysel na Slovensku. Práve toto vývojové centrum je priamym partnerom Vnímavej školy.

Máte medzi zamestnancami aj zamestnancov zo zraniteľných skupín?
Naša spoločnosť zamestnáva aj ľudí zo zraniteľných skupín. Nie je ich však toľko, ako by sme si želali. Na Slovensku dohromady zamestnávame ľudí asi 24 národností, vo viacerých lokáciách pracujú kolegovia so zdravotnými obmedzeniami. Vo všeobecnosti sa však v tomto smere nevymykáme priemeru.

Akým spôsobom podporuje vaša firma okolitú komunitu?
Naša spoločnosť sa od začiatku svojho pôsobenia snaží o podporu komunít, v ktorých naši zamestnanci žijú a pracujú. Niektoré projekty firma realizuje vo všetkých prevádzkach na Slovensku, iné sú lokálne a rieši si ich individuálne každá prevádzka. Firma pravidelne organizuje rôzne zbierky pre viaceré cieľové skupiny (zvieratká, deti, ľudí v núdzi, krízové centrá), zapája sa do vzdelávacích aktivít na školách rôznych úrovní, realizuje interné charitatívne projekty na základe podnetov od zamestnancov, vo vianočnom období plní vianočné priania deťom a rodinám v núdzi, poskytuje priestor pre predaj výrobkoch z občianskych združení počas Vianoc a Veľkej Noci. Viaceré projekty sa už na prevádzkach stali súčasťou firemnej kultúry a pravidelne sa opakujú.

                  Adient si adoptoval Základnú školu Na dolinách v Trenčíne, ktorá je zapojená do programu Vnímavá škola.

Aj naše centrum v Trenčíne je aktívne vo svojej komunite. Okrem podpory Vnímavej školy realizuje množstvo ďalších projektov, ktoré napĺňajú myšlienku spoločenskej zodpovednosti. Dlhodobého charakteru je napríklad spolupráca s Centrami včasnej intervencie v Žiline, Bratislave a v Trenčíne, pre ktoré študenti v rámci letnej stáže upravujú detské elektrické autíčka pre potreby hendikepovaných detí.

Počas vianočného obdobia sa vo Vývojovom centre vždy organizuje zbierka pre vybranú charitatívnu organizáciu. V rámci akcie Stromček vianočných prianí zamestnanci pomáhajú deťom zo sociálnej slabších rodín splniť ich vianočné želania. Klienti Domova Sociálnych služieb z Adamovských Kochanoviec sú zasa našimi pravidelnými partnermi pre Vianočný bazár, v rámci ktorého prichádzajú našim zamestnancom spríjemniť začiatok Adventu vianočným punčom a výrobkami zo svojej chránenej dielne. 

Tento rok sa zamestnanci vývojového centra po prvýkrát zapojili do iniciatívy Naše mesto a Giving Tuesday, ktoré organizovala Nadácia Pontis. Novým projektom je aj Vnímavá škola, od ktorej si vývojové centrum sľubuje intenzívnu spoluprácu zo žiakmi a učiteľmi z miestnej Základnej školy Na dolinách v Trenčíne.

Prečo ste sa rozhodli adoptovať si a podporiť Vnímavú školu v Trenčíne?
Program Vnímavá škola, ktorý tento rok rozbehla organizácia Eduma, nás veľmi oslovil. Predtým, ako sa prihlásila Základná škola Na Dolinách v Trenčíne sme si sami chceli hľadať a adoptovať partnerskú školu, ktorú by sme mohli podporiť v oblasti inklúzie, scitlivovania a rozvoja kritického myslenia. Myšlienku výchovy a vedenia mladých ľudí k pozitívnemu vnímaniu inakosti a rôznorodosti považujeme za vynikajúcu. V dnešnej dobe narastajúceho extrémizmu v spoločnosti je vzdelávanie v tomto duchu viac než potrebné.