Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň! Zažite najväčší festival Živých kníh a Vnímavosti

Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň – aj to je názov nášho dvojdňového festivalu, ktorý sa uskutoční už 14. a 15. júna. Čaká vás bohatý program plný príbehov a zážitkových aktivít, ktoré vám pomôžu pochopiť dennodenné životy ľudí prekonávajúcich prekážky v našej spoločnosti.

Často je jednoduché niekoho onálepkovať. Málokedy si však uvedomujeme, ako môže nálepkovanie druhému ublížiť a ešte ťažšie je s tým v spoločnosti prestať. Naše Živé knihy, s ktorými spolupracujeme, si tým neraz prešli. Často o svojich prekážkach vo väčšinovej spoločnosti hovoria. A my o tom chceme hovoriť spolu s vami počas nášho najväčšieho festivalu Živých kníh a Vnímavosti.

Štvrtkové aktivity budú venované učiteľom, pedagógom a pracovníkom s mládežou či budúcim profesionálom, celej odbornej verejnosti. Spoločne s vami si budeme vymieňať skúsenosti a diskutovať o tom, čo zažívame v praxi a aké sú riešenia na problémy, ktoré nás trápia. Piatok  pozývame na festival predovšetkým skupiny žiakov a študentov so svojimi učiteľmi. Na festivale uvítame aj verejnosť. Vstup na festival je bezplatný. Stačí sa len prihlásiť.

Chcem sa prihlásiť na štvrtkový festival!
Kliknite na PRIHLÁŠKU (14. JÚN), vyplňte ju a odošlite. Z Edumy vám príde notifikácia o vašej registrácii na festival.

Chcem sa prihlásiť na piakový festival!
Kliknite na PRIHLÁŠKU (15. JÚN), vyplňte ju a odošlite. Z Edumy vám príde notifikácia o vašej registrácii na festival.

Štvrtok venujeme pedagógom a učiteľom

Štvrtkovým unikátom bude historicky prvá Živá knižnica na Slovensku. Naše Živé knihy budú rozprávať o svojich skúsenostiach a zážitkoch v škole, problémoch a prekážkach v spoločnosti a vyrovnávaní sa so svojim hendikepom alebo s inakosťou.  Učitelia, pedagógovia a pomáhajúci profesionáli získajú unikátny pohľad do vnútra duše človeka, ktorého spoločnosť odmieta, ľutuje alebo vylúčila na okraj života. Okrem Živej knižnice vám Eduma predstaví aj inšpiratívne nástroje, aktivity, ukážkové hodiny, ktoré budú zamerané na scitlivovanie detí a mladých ľudí k zraniteľným skupinám a formovanie ich kritického myslenia na dianie v spoločnosti. Každý návštevník štvrtkového programu získa štvrťročný bezplatný prístup do jedinečného vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk plný autentických príbehov a metodických návodov, ako s nimi pracovať vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Pre koho je festival vo štvrtok vhodný?

  • pre súčasných a budúcich učiteľov a vychovávateľov základných, stredných a vysokých škôl
  • pre vychovávateľov a sociálnych pracovníkov z detských domovov, krízových centier a z resocializačných zariadení
  • pre pracovníkov z úradov práce
  • pre súčasných a budúcich pomáhajúcich profesionálov (psychológov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou)

Piatok bude pre verejnosť a pre mladých

Piatok venujeme žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných škôl (vo veku 13 – 20 rokov). Počas festivalu ich čaká najväčšia Živá knižnica na Slovensku, diskusie o spoločenskej zodpovednosti, zážitkové aktivity organizácií, ktoré sa venujú  ľudským právam a občianstvu, dobrovoľníctvu v oblasti pomoci zraniteľným skupinám a rôznym  inšpiráciám, ako robiť Vnímavé projekty. Nebudú chýbať ani súťaže pre Vnímavých študentov. Zapojením sa do ktorejkoľvek z nich alebo prispením svojho príbehu, eseje môže každý študent získať pre svoju školu polročný vstup do Online živej knižnice.