Bezpečné online prostredie alebo ako predísť, či pracovať s (kyber)šikanou 

Dominika zažila šikanu na základnej škole. Dva roky o tom nikomu nepovedala a tíško trpela. Až raz si triedna učiteľka všimla, že niečo s Dominikou nie je v poriadku. Problém sa začal riešiť a dopadlo to tak, že chlapec, ktorý Dominiku šikanoval sa nakoniec stal jej najlepším kamarátom. Keď však Dominika prišla na strednú školu, šikanovať začali jej kamarátku. Spolužiaci ju odstránili z triednej skupiny na sociálnej sieti a robili si tam z nej posmešky. Dominika preto išla za pani učiteľkou. Veď na základnej škole jej učiteľka pomohla, tak pomôže aj teraz, nie? Nie. Nepomohla. Dominika sa rozhodla, že prestúpi na inú školu a jej kamarátka radšej prepadla, aby nemusela byť v takom kolektíve.

„Šikanovanie je ochorenie kolektívu,“ upozorňuje psychologička Eva Smiková, „Ak ju však pedagogický personál podchytí zavčas, môže byť podnetom k zlepšeniu vzťahov v celej triede. Netreba sa domnievať, že deti prídu sami, keď sa niečo stane. Výskumy potvrdzujú, že sa v prvom rade zdôveria kamarátovi alebo spolužiakovi. Učiteľ, výchovný poradca alebo odborný zamestnanec školy sú poslední, ktorí sa o šikanovaní dozvedia.”

Preto sa EDUMA rozhodla učiteľom pomôcť. Minulý rok vytvorila nové nástroje, vďaka ktorým sa učitelia naučia zručnosti, ktoré im pomôžu  predchádzať a riešiť šikanu a kyberšikanu v triedach.

Čo sa nám podarilo minulý rok?

V minulom roku si zážitkovým vzdelávaním prešlo 20 učiteľov. Naučili sa, ako šikane predchádzať, ako ju vnímať a následne riešiť pomocou nových nástrojov, ktoré EDUMA vytvorila. Okrem toho, že sa Online živá knižnica rozšírila o ďalších šesť živých kníh, ktoré rozprávajú o skúsenostiach so šikanou a kyberšikanou, vznikol taktiež nový e-book s desiatimi rôznymi príbehmi ľudí, ktorých sa šikana v živote dotkla. 


Ďalším nástrojom je komiks pre deti Digitálni obrancovia vs. Digitálni votrelci, ktorý EDUMA vytvorila v spolupráci s DigiQ. Komiks učí deti, ako si chrániť súkromie v online svete. Vďaka vedomostiam, ktoré ponúka táto príručka, sa deti môžu rozhodovať bezpečnejšie a istejšie v tom, čo a ako budú zdieľať online.

Na stiahnutie: Komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia a Metodika ku komiksu Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia

A taktiež sa EDUME podarilo v spolupráci s DigiQ vytvoriť vzdelávaciu hru. Žiak na základe situačných otázok rieši nástrahy na internete. Učiteľ takto mapuje vedomosti žiakov o bezpečnosti v online svete a zistí, na aké témy sa má neskôr zamerať.  Na základe reakcií žiakov môžu vycítiť, či je v danej triede s kyberšikanou problém. Žiaci sa zamýšľajú nad nepríjemnými a nebezpečnými situáciami, ktoré sa môžu na internete diať. Ku všetkým nástrojom sme vytvorili metodiky, vďaka ktorým učitelia vedia, ako možno tieto nástroje využívať. 

Na stiahnutie: 

Metodický list: Metodicky list ku hre Digitálni hrdinovia

Farebná verzia:  Far Digitálni hrdinovia   

Čiernobiela verzia: ČB Digitálni hrdinovia

Slovník pojmov z online prostredia  

Online svet má “svoj vlastný” jazyk. Je to jazyk, ktorému učitelia často nerozumejú. Napríklad slová memečko, selfie, follower, reel… To sú pre učiteľov neznáme pojmy. Preto EDUMA v spolupráci s DigiQ vytvorila slovník pojmov internetových trendov. Ak učiteľ slovám z online sveta nerozumie, nemôže o nich so žiakmi hovoriť a vzdelávať. 

Sofigreo kurz 

Kvôli opatreniam súvisiacim s COVID-19, sme celý kurz preniesli do online prostredia a využili sme  platformu sofigreo.com. Kurz obsahuje dva moduly. Jeden pre žiakov a jeden pre učiteľov. Počas kurzu sa pracuje aj so storytellingom pomocou Online živej knižnice aj pomocou e-booku. Súčasťou kurzu je samozrejme aj využívanie stolnej hry a úryvkov z komiksu, či častí z webinára na tému šikany a kyberšikany od odborníčky Evy Smikovej (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) a Lenky Nemcovej (IPčko – Internetová poradňa pre mladých). Cieľom je posunúť učiteľov, aj žiakov na úrovni vedomostí, zručností a postojov v oblasti (kyber)šikany a bezpečného správania sa v online svete. 

Ako to bude prebiehať? 

Pilotná realizácia kurzu prebehne s piatimi učiteľmi z programu Vnímavá škola a s päťdesiatimi žiakmi. Na začiatku dostanú učitelia dotazník, ktorého cieľom je zistiť, aké skúsenosti a vedomosti majú s online svetom, šikanou a kyberšikanou. Po skončení kurzu zozbierame spätnú väzbu, ktorá nám pomôže kurz ešte viac zefektívniť a zohľadniť potreby užívateľov. Ďalšia realizácia kurzu potom prebehne na iných  školách. 

Online projektový deň 

Počas tohto dňa sa doobeda pripoja do online prostredia žiaci a poobede učitelia. Projektový deň poskytuje unikátnu možnosť venovať sa daným témam do hĺbky a využiť všetky metódy, techniky a aktivity, ktoré EDUMA školám ponúka. Počas projektového dňa sa dá nastaviť bezpečné prostredie, prispieť k prevencii šikany a kyberšikany, dať do pozornosti dôležitosť bezpečného správania sa na internete a vďaka práci s príbehmi, stereotypmi a predsudkami taktiež otvoriť témy, ktorým sa učitelia a žiaci môžu venovať počas školského roka. 

Autorka: Michelle Kubištová


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC a WebSupport

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity