Otvorene o extrémizme

Radikalizácia a extrémizmus nie sú v našej spoločnosti ničím novým. Počas druhej svetovej vojny nové médiá (najmä televízia) posilnili vplyv nacistickej ideológie, ktorá vďaka masovej podpore vystavila menšiny neľudskej krutosti koncentračných táborov. Nenávistné prejavy sú preto hrozbou, na ktorú nesmieme zabúdať. V spoločnosti vidíme úpadok vzájomnej dôvery a súdržnosti, vzostup nenávistných prejavov na sociálnych sieťach, v diskusiách pod spornými témami, pričom model uvažovania, ktorý hľadá vinníkov aktuálnych problémov, je prítomný neustále.

Máme pred sebou e-book s piatimi príbehmi ľudí, ktorých životov sa extrémizmus dotkol a dotýka zásadným spôsobom. Niektoré príbehy sa udiali v minulom storočí, niektoré pred pár rokmi a niektoré sa dejú práve teraz. Všetky hovoria o tom, kam až môže dospieť neprijatie inakosti a pocit nadradenosti na základe príslušnosti k nejakej skupine a koľko utrpenia tento postoj prináša.

Prinášame Vám príbehy, ktoré mapujú skúsenosť s extrémizmom z rôznych uhlov. Aká bola Michalova cesta od aktívneho členstva v extrémistickej skupine do bodu, keď o nej otvorene hovorí, aby chránil mladých pred nástrahami, ktorým sám podľahol? Ako sa žije Rasťovi po prežití útoku extrémistov, ktorý mal tragické následky? Mária – polovičná Nemka – hovorí, ako bolestne sa jej rodiny dotkla nacistická ideológia, napriek tomu, že patrila k privilegovaným. Zuzana a Adriana prinášajú pohľad pedagóga a rodiča na rolu školského prostredia v prevencii rasizmu a radikalizácie mladých.

Z príbehov vyplýva, že my všetci – mlčiaca väčšina – môžeme prispieť k prevencii šírenia extrémizmu, či sme v roli rodiča, pedagóga, kamaráta, spolužiaka alebo kolegu

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR
v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a
na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá EDUMA, n.o.

Stiahnite si e-book zadarmo

Pre stiahnutie e-booku Otvorene o extrémizme vyplňte

Zoznam príbehov

E-book obsahuje príbehy:

Michal: Bol som extrémistom

Rasťo: Prežil som útok extrémistov

Adriana: Rasizmus v slovenskej čítanke

Mária: Extrémizmu nás učili v škole

Zuzana: V škole mám deti, ktoré inklinujú k extrémizmu

Ďalšie informácie

Otvorene o extrémizme

ISBN: 978-80-99928-14-6
Počet strán: 16
Vydané v decembri 2021