EDUMA projektové dni pre učiteľov, študentov a členov školského podporného tímu, ktorí chcú do svojho vzdelávania priniesť inováciu, zážitok a vnímavosť

Ako cez prácu s príbehmi podporiť jazykové zručnosti nízkomotivovaných žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia? Aké inovatívne nástroje využiť na scitlivovanie žiakov, podporu ich vnímavosti a toleranciu v školskom prostredí? Ako využiť prácu s obrazom na spoznanie prežívania žiakov v školskom prostredí? 

Ak máte chuť aspoň ma jednu z otázok získať odpoveď, praktický návod, či inšpiráciu, nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa online projektových dní pre učiteľov, študentov a členov školského podporného tímu. Projektové dni pre učiteľov budú zamerané ma využitie inovatívnych storytellingových nástrojov na podporu jazykových kompetencií v materinskom jazyku a cudzom jazyku, podporu občianskych a sociálnych kompetencií žiakov.

Kedy? 

  1. marca 2023 pre prácu na I. stupni ZŠ v čase od 14:00 – 17:00 hod
  2. marca 2023 pre prácu na II. stupni ZŠ v čase od 14:00 – 17:00 hod
  3. marca 2023 pre prácu na SŠ a gymnáziách v čase od 14:00 – 17:00 hod

Ako? 

EDUMA projektové dni sú bezplatné a budú sa realizovať prostredníctvom platformy Zoom. Link na projektový deň bude zaslaný všetkým, ktorí kompletne vyplnia prihlášku najneskôr do 11. marca 2023.

EDUMA bonus 

Pre všetkých prihlásených učiteľov ponúkame:

  • príležitosť zúčastniť sa so svojimi žiakmi online zážitkových projektových dní pre žiakov na tému „Vnímavá škola – Vnímavá trieda – Vnímavý spolužiak“ 
  • príležitosť bezplatne získať balíček inovatívnych nástrojov (audiobook, ebooky, motivačné EDUMA kartičky na podporu vnímavosti žiakov v školskom prostredí). 

Online projektové dni pre žiakov sa budú realizovať: 

  1. marca od 8:00 – 11:30 pre žiakov I. stupňa 
  2. marca od 8:00 – 11:30 pre žiakov II. stupňa
  3. marca od 8:30 – 12:00 pre žiakov SŠ a gymnázií 

Všetky potrebné informácie k online projektovým dňom pre žiakov získate počas online projektových dní pre učiteľov. 

Prihlásenie

Dajte nám o sebe vedieť, ak sa chcete do EDUMA projektových dní zapojiť a prihláste sa prostredníctvom tejto prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať na info@eduma.sk. V predmete e-mailu uveďte, že sa jedná o: EDUMA projektové dni 2024. 


Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisProjekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRProjekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.