Webinár: Budovanie a posilnenie vzťahov medzi učiteľmi a rodičmi (so Janette Motlovou)

Kedy ?

17.06.2021 (štvrtok) - 14:30 - 15:30 hod


Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na bezplatných webinároch venovaných návratu žiakov/študentov do škôl. Cieľom je pomôcť školám lepšie zvládnuť presun žiakov z dištančnej do prezenčnej formy vzdelávania a vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré súvisia s aktuálnou situáciou. 
 
Viac informácií čoskoro.
 
Aká je naša misia?
  • podporiť, obnoviť a reštartovať vzťahy v triede
  • pomôcť pracovať s emóciami, strachmi a otvárať citlivé témy
  • podporiť vzájomnú vnímavosť
  • pristupovať citlivo k hodnoteniam žiakov
  • prekonať zvýraznené rozdiely medzi žiakmi počas zatvorených škôl
 
Webináre sú rozdelené na dve skupiny. Sú aj pre nízkomotivovaných žiakov a žiakov zo znevýhodneného prostredia, ale taktiež aj pre všetky deti – bez ohľadu na prostredie, z ktorého pochádzajú. Pretože našou misiou nie je len prekonávať výrazné rozdiely medzi žiakmi, ktorí mali a nemali prístup k internetu.   
 
Veríme, že webináre budú pre vás nápomocné a budeme sa na Vás tešiť na webinári 🙂
 

Sériu webinárov podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis.

 
 
 
 

Mapa nie je dostupná