Hľadáme ľudí, ktorí sa stretli so kyberšikanou alebo šikanou a sú ochotní podeliť sa o svoju osobnú skúsenosť s inými

Chceme otvoriť tému kyberšikany a šikany a prispieť k znižovaniu tohto fenoménu. EDUMA zaradí príbehy týkajúce sa kyberšikany do Online živej knižnice a poskytne ich rodičom, školám i deťom, s cieľom upozorniť na problém kyberšikany a ukázať, ako pri stretnutí s ňou postupovať, resp. chrániť sa.

V školskom veku sú cieľom šikany často deti a mladí zo zraniteľných skupín, nakoľko sa najčastejšie konfrontujú s predsudkami, stereotypmi, nepochopením alebo porušením ľudských práv. Čoraz viac sa ukazuje, že sa nedokážu brániť a často tento problém nevedia riešiť ani školy či rodičia.

Plánujeme nakrútiť 5 nových videí pre portál onlinezivakniznica.sk a napísať 5 príbehov do e-booku.

Čo znamená stať sa “živou knihou” v Online živej knižnici?

Živé knihy sú reálni ľudia, ktorí v tomto prípade reprezentujú rôznych aktérov vo vzťahu k šikane v online prostredí. Títo ľudia  sa podelia o svoju skúsenosť s virtuálnymi “čitateľmi”. 

E-booky Edumy obsahujú autentické písané príbehy reálnych ľudí, pričom sa sústredíme na témy ľudí zo zraniteľných skupín. Cieľom je rozvíjať kritické myslenie na školách prostredníctvom príbehov. 

Príbehy v Online živej knižnici a príbehy v e-bookoch budú využité ako pomôcka pre študentov, rodičov, či odborníkov a učiteľov počas akejkoľvek hodiny ako aj širokú verejnosť, ktorú problém zaujíma.  

Koho hľadáme?

– Študenta, ktorý zažil kyberšikanu alebo šikanu – pre účasť vo videu je vek nad 18 rokov podmienkou

– Študenta, ktorý kyberšikanu alebo šikanu sám robil – pre účasť vo videu je vek nad 18 rokov podmienkou

– Rodiča, ktorého dieťa zažilo kyberšikanu alebo šikanu

– Učiteľa, ktorý sa s týmto problémom stretáva vo svojej práci

Staňte sa živou knihou a zdieľajte svoj príbeh. Prispejete tým k prevencii a pomôžete nájsť riešenia pre iných v rovnakej situácii. 

Ak sa chcete prihlásiť ako živá kniha – môžete nám napísať na katarina@eduma.sk alebo nás kontaktujte telefonicky 0910 278 001 alebo vyplňte formulár na prihlásenie tuVyberte si, čo Vám najviac vyhovuje.

Prihláste sa, prosím, najneskôr do 25.6.2020.  

Čo hovoria dáta, z ktorých sme vychádzali?

Podľa prieskumu, ktorý realizoval tím digiQ pre Slovenský inštitút mládeže IUVENTA v rámci programu Škola bez nenávisti v roku 2019, sa za posledný rok 20% žiakov stretlo so šikanovaním na internete. Avšak až 89% pedagógov si myslí, že sa na ich škole vyskytuje kyberšikana a to niekoľkokrát do roka, no v niektorých prípadoch sa vyskytuje aj niekoľkokrát mesačne. Aj keď možné dôvody tejto diskrepancie môžu byť rôzne, napríklad môže dochádzať k znecitliveniu žiakov voči kyberšikane alebo jej prejavy sa natoľko normalizovali, až ich žiaci už ani nevnímajú. Zároveň je pravdepodobné, že učitelia majú nedôveru k používaniu technológií žiakmi a to z toho dôvodu, že sami indikovali nízku mieru počítačovej gramotnosti medzi mladými ľuďmi.

Kritické myslenie je dôležitým faktorom aj pri vhodnom správaní sa na internete, v ktorom dnes dominujú nenávistné prejavy (hate speech). Hlavne mladí ľudia často nedokážu objektívne vyhodnotiť situácie a možnosti, ktoré im online priestor ponúka. Skrývajú sa za anonymné príspevky, sú často vystavení nenávistným komentárom alebo sami ich šíria a to nehovoriac o hoaxoch a zavádzajúcich obsahoch. Mladí pritom trávia na internete väčšinu svojho času.

Online živá knižnica využíva osobný a online storytelling na rozvoj mladých ľudí a učiteľov prostredníctvom zaujímavých a autentických video príbehov ľudí prekonávajúcich prekážky v našej spoločnosti. Online živá knižnica je dizajnovaná tak, aby prostredníctvom nej mohol učiť akýkoľvek učiteľ vo svojej triede a vybrať si video v rámci akéhokoľvek predmetu.

Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC a WebSupport.

 

  

Spolupracujeme na ňom aj s partnerskou organizáciou DigiQ a tému šikany konzultujeme s partnermi z IPčka.

  

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity