Jedenástka nových videí: Festivalové živé knihy v Online živej knižnici

Ak sa Vám nepodarilo zúčastniť sa Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 osobne alebo by ste si radi vypočuli ešte viac príbehov živých kníh, teraz máte príležitosť pozrieť si jednotlivé časti programu zo záznamu – v Online živej knižnici, v sekcii Webináre.

Ako nám príbehy pomáhajú

Každý z nás sa už pravdepodobne stretol s ľuďmi, ktorí nehovoria dokonale po slovensky alebo pochádzajú z iného kultúrneho prostredia a majú iné skúsenosti ako my. Vďaka tomu, že sa spoznávame, môžeme lepšie rozumieť tomu, čo kto potrebuje a čo očakáva. Festival živých kníh priniesol až jedenásť inšpiratívnych príbehov – jedenásť živých kníh, ľudí rôznych národností a kultúr.

Živé knihy sú ľudia, ktorí sa s nami podelili o svoje zážitky a skúsenosti. Ide o zástupcov bulharskej, maďarskej, ukrajinskej, rómskej, bieloruskej, rusínskej, či kenskej národnosti a viac sa dozviete aj o kultúre nepočujúcich.

“Aj tí, čo majú slovenčinu ako materinský jazyk v nej robia chyby, preto by bolo fajn, keby sa k tým chybám stavalo tak, že je bežné robiť ich robiť a opravovanie by malo byť bez nejakého veľkého kritizovania, ale so snahou naučiť ich ten jazyk dobre.”  – spätná väzba od účastníkov 

Niektoré čítania živých kníh boli určené pre žiakov a študentov a iné pre ich učiteľov, odborných zamestnancov, či profesionálov z firemného prostredia. Preto sa obsahy a forma príbehov mierne líšia podľa publika, pre ktoré boli určené. 

V Online živej knižnici nájdete spracované videá jedenástich živých kníh: 

Andrii opisuje, ako prišiel na Slovensko z Ukrajiny kvôli pracovnej príležitosti. Poukazuje na najčastejšie stereotypy, s ktorými sa cudzinci, ako on, stretávajú. 

Dominikino rozprávanie sa dotýka jej prijatia do náhradnej rodiny, hovorí o zážitkoch so šikanou počas školských rokov a vyrovnávaním sa s rómskou identitou. 
 
Shebu priviedlo z Kene na Slovensko štúdium. Neskôr si svoje miesto našla práve na akademickej pôde, za katedrou. Sheba je vďaka tmavej pokožke, srdečnej povahe a temperamentu neprehliadnuteľná. Čo ju teší a čo jej prekáža?
 
Peter sa narodil v Prešove a patrí k rusínskej menšine. V jeho príbehu sa dozviete veľa zaujímavého z porevolučnej histórie Rusínov na Slovensku ako aj postavenia rusínskej menšiny v našej spoločnosti.
 
Robo sa narodil do rodiny s viacerými nepočujúcimi členmi, čo sa prirodzene odrazilo v jeho záujme o špeciálnu pedagogiku. Je tlmočníkom a učiteľom posunkového jazyka. O nepočujúcich hovorí ako o neviditeľnej menšine, ktorá má vlastnú kultúru a svoje špecifiká.
 
Radostina prišla na Slovensko z Bulharska v roku 1996. Po skončení vysokej školy sa na Slovensku usadila a žije tu so svojou rodinou. Pôsobí ako výtvarná umelkyňa, v prostredí, ktoré inakosti praje.
 
Mária pochádza z Bieloruska, pričom doma nechala rodinu, aj priateľov. Na Slovensko prišla ako osemnásťročná študentka kvôli štúdiu hudby.  Mária opisuje, aké je začať nový život v cudzej krajine.
 
Hoci tak Juraj nevyzerá, má v sebe rómsku krv – jeho mama je Rómka. V detstve občas využíval možnosť  „schovávať sa“ pred predsudkami spoločnosti za svoju svetlú kožu. Dnes je z neho hrdý rómsky líder, ktorý pomáha ostatným mladým Rómom byť hrdí na svoju identitu.
 
Marcel je po otcovi Róm a vyrastal v prostredí generačnej chudoby, kde častokrát nemal ani čo jesť. Aj napriek náročnému detstvu a dospievaniu je z neho dnes úspešný mladý muž, ktorý pomáha ľuďom okolo seba.

10  Titanilla je Maďarka zo Slovenska. Doma sa vždy rozprávali po maďarsky a so slovenčinou sa tak prvýkrát stretla až v škole. Najskôr ju nemala rada, ale aj vďaka láske k futbalu a čítaniu športových novín si ju nakoniec obľúbila. Dnes pracuje ako športová novinárka.

11 Andrea patrí do maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Od malička hovorí po maďarsky, aj po slovensky. Napriek tomu sa stretla s jazykovou bariérou, o ktorej sa dozviete viac.

Ako pracovať so stereotypmi a predsudkami 

Festivalové workshopy mali jeden spoločný cieľ – posvietiť si na predsudky a stereotypy z rôznych uhlov, naučiť sa s nimi pracovať a podporiť vnímavosť voči iným. 

Workshop Stereotypy a predsudky na školách s Alexandrou Kirňakovou je určený najmä pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí chcú posilniť otvorenosť, rešpekt a kritické myslenie medzi žiakmi.

Workshop s názvom Vnímavý žiak s Ľubicou Noščákovou je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí chcú podporiť vnímavosť medzi žiakmi a potrebujú sa dozvedieť viac o tom, čo znamená byť vnímavým žiakom, čo vnímavosť prináša triede a celej škole a ako na to.

Sledovanie záznamov z Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 je bezplatné. Pre vstup do Online živej knižnice je potrebné byť prihlásený(á) alebo sa zaregistrovať.
 
 
Počas leta sa môžete tešiť na to, ako budú v Online živej knižnici postupne pribúdať ďalšie workshopy rozvíjajúce zručnosti, ktoré vedú k vnímavosti voči rôznym odlišnostiam a znevýhodneniam. Sledujte nás aj naďalej, o nových prírastkoch v Online živej knižnici vás budeme pravidelne informovať.

Autorka: Veronika Vanochová


Realizované s finančnou podporou partnerov projektu:

               

Za spoluprácu ďakujeme aj nášmu partnerovi:

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity