NOVÉ WEBINÁRE v Online živej knižnici

Ak ste sa počas roka nestihli zúčastniť niektorého z našich interaktívnych webinárov, teraz máte možnosť si ich pozrieť zo záznamu v samostatnej časti Online živej knižnice v sekcii webináre. Akým témam sme sa venovali a pre koho sú webináre určené, to sa dočítate v nasledujúcom prehľade. 

Ako pripraviť kvalitný a úspešný projekt?

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/ako-pripravit-kvalitny-a-uspesny-projekt

Webinár je určený pre neziskové organizácie, firmy, samosprávy, Centrá voľného času, Komunitné centrá a pre všetkých, ktorí sa venujú písaniu projektov. Pomôže Vám tvoriť inovatívne, zmysluplné a užitočné projekty alebo posunúť vašu organizáciu o krok vpred.

Viedla ho Janette Motlová, autorka a spoluautorka inovatívnych a finančne podporených projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Ak sa Vám bude webinár páčiť a môžete využiť aj možnosť 60-min. individuálnej konzultácie so Janette, na ktorej si doladíte návrh a detaily Vášho projektu.

 

Storytelling – využitie Online živej knižnice

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/storytelling-vyuzitie-online-zivej-kniznice

Webinár je skvelým nástrojom pre tých, ktorí sa so storytellingom a Online živou knižnicou práve zoznamujú. 

Vďaka tomuto webináru sa dozviete, na čo slúži Online živá knižnica a ako pomáha práca s reálnym príbehom. Predstavuje Online živú knižnicu cez konkrétne príklady. Dozviete sa, čo všetko v nej nájdete a ako ju môžete využiť. Vyskúšate si, ako ju používať cez vybrané videá a dozviete sa, na čo slúžia metodické pokyny k videám.  

Inovatívne storytellingové nástroje na prácu s témou šikana

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/inovativne-storytellingove-nastroje-na-pracu-s-temou-sikana

Ako otvárať tému šikany so žiakmi a študentami, ako vplývať pozitívne na klímu v triede, ako zachytiť, že sa niečo deje skôr, ako problém šikany naberie na obrátkach? 

Tento webinár je určený primárne pre učiteľov, ktorí hľadajú spôsob, ako efektívne komunikovať o šikane.

V EDUME vsádzame na storytelling – učenie sa cez skutočné príbehy. Počas tohto webinára Vám predstavíme nástroje, vďaka ktorým budete môcť podporovať priaznivé vzťahy a predchádzať šikane v triedach. Vy sami si môžete vyskúšať, ako funguje využitie DIXIT kariet, pracovať na odkrývaní „ľadovca kultúry“ a nakoniec vám predstavíme, ako môžete pri storytellingu využiť videá o šikane a kyberšikane.

Kyberšikana a šikana – pohľad expertiek, otázky a odpovede

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/kybersikana-a-sikana-pohad-expertiek-otazky-a-odpovede

Na tému šikany a kyberšikany sme sa v tomto webinári pozreli z pohľadu odborníčok, psychologičiek, ktoré sa téme intenzívne venujú.

Dozviete sa, prečo je lepšie, ak sa šikana podchytí čo najskôr a prečo si s týmto problémom samotné deti alebo mladí často nevedia poradiť. S akými rizikami sa spája používanie internetu a ako sa brániť kyberšikane. Množstvo zaujímavých informácií z oblasti prevencie sociálnopatologických javov, porúch správania, agresivity, šikanovania sa dozviete od Evy Smikovej, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

O skúsenosť koordinátorky a psychologičky internetovej poradne pre mladých IPčko, sa s vami podelí Lenka Nemcová. Lenka hovorí o rizikách na internete a zároveň objasňuje zásady bezpečného správania sa. Vo svojej praxi sa denne stretáva s volaním o pomoc, kedy obeť šikanovania nevidí východisko zo zložitej situácie. Ubezpečuje však, že vždy existuje nejaké riešenie a ak si človek nevie poradiť sám, najdôležitejšie je vyhľadať pomoc.

Webinár odpovedá aj na otázky z publika, ako napríklad – čo robiť v prípade, že rodičia dieťaťa nespolupracujú so školou alebo ako riešiť situáciu, keď je šikanovaný učiteľ.

Cesta hrdinu

https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/cesta-hrdinu

V legendách a mýtoch sa často objavuje podobný motív – cesta hrdinu. Počas tejto cesty sa hrdina stretne s mnohými prekážkami, ktoré musí prekonávať. Na konci cesty už nie je tým, kým býval. Vydá sa novými dobrodružstvami? 

Tento mimoriadny webinár slúži tým, ktorí prekonávanie prekážok považujú za prirodzenú súčasť napredovania. Ak sú účastníkmi napríklad učitelia, môžu paralelu s týmto motívom využiť vo vzdelávaní a rozvoji žiakov a študentov, ako rovnako aj samých seba. 


Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC a WebSupport a Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.