NENÁLEPKUJME vďaka príbehom a workshopom z Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021

Ak sa Vám nepodarilo zúčastniť sa Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 osobne alebo by ste si radi vypočuli ešte viac príbehov živých kníh, teraz máte príležitosť pozrieť si jednotlivé časti programu zo záznamu – v Online živej knižnici, v sekcii Webináre, tu: https://www.onlinezivakniznica.sk/webinare.

Ako nám príbehy pomáhajú

Každý z nás sa už pravdepodobne stretol s ľuďmi, ktorí nehovoria dokonale po slovensky alebo pochádzajú z iného kultúrneho prostredia a majú iné skúsenosti ako my. Vďaka tomu, že sa spoznávame, môžeme lepšie rozumieť tomu, čo kto potrebuje a čo očakáva. 

Festival živých kníh priniesol až jedenásť inšpiratívnych príbehov – jedenásť živých kníh, ľudí rôznych národností a kultúr. Tým, že niektoré čítania živých kníh boli určené pre žiakov a študentov a iné pre ich učiteľov, odborných zamestnancov, či profesionálov z firemného prostredia, obsahy a forma príbehov sa mierne líšia podľa publika, pre ktoré boli určené. 

V Online živej knižnici aktuálne nájdete spracované videá týchto živých kníh: 
 
Andrii opisuje, ako prišiel na Slovensko z Ukrajiny kvôli pracovnej príležitosti. Poukazuje na najčastejšie stereotypy, s ktorými sa cudzinci, ako on, stretávajú. https://www.onlinezivakniznica.sk/…/festival-zivych…
 
Dominikino rozprávanie sa dotýka jej prijatia do náhradnej rodiny, hovorí o zážitkoch so šikanou počas školských rokov a vyrovnávaním sa s rómskou identitou. https://www.onlinezivakniznica.sk/…/festival-zivych…
 
Shebu priviedlo z Kene na Slovensko štúdium. Neskôr si svoje miesto našla práve na akademickej pôde, za katedrou. Sheba je vďaka tmavej pokožke, srdečnej povahe a temperamentu neprehliadnuteľná. Čo ju teší a čo jej prekáža sa dozviete vo videu: https://www.onlinezivakniznica.sk/…/festival-zivych…
 
Peter sa narodil v Prešove a patrí k rusínskej menšine. V jeho príbehu sa dozviete veľa zaujímavého z porevolučnej histórie Rusínov na Slovensku ako aj postavenia rusínskej menšiny v našej spoločnosti. https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/festival-zivych-knih-a-vnimavosti-2021-ziva-kniha-peter

 

Ako pracovať so stereotypmi a predsudkami 

Festivalové workshopy mali jeden spoločný cieľ – posvietiť si na predsudky a stereotypy z rôznych uhlov, naučiť sa s nimi pracovať a podporiť vnímavosť voči iným. 

Workshop Stereotypy a predsudky na školách s Alexandrou Kirňakovou https://www.onlinezivakniznica.sk/…/festival-zivych… je určený najmä pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí chcú posilniť otvorenosť, rešpekt a kritické myslenie medzi žiakmi.

Workshop s názvom Vnímavý žiak s Ľubicou Noščákovou je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí chcú podporiť vnímavosť medzi žiakmi a potrebujú sa dozvedieť viac o tom, čo znamená byť vnímavým žiakom, čo vnímavosť prináša triede a celej škole a ako na to: https://www.onlinezivakniznica.sk/webinar/festival-zivych-knih-a-vnimavosti-2021-workshop-vnimavy-ziak 

Sledovanie záznamov z Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 je bezplatné. Pre vstup do Online živej knižnice je potrebné byť prihlásený(á) alebo sa zaregistrovať.
 
Počas leta sa môžete tešiť na to, ako budú v Online živej knižnici postupne pribúdať ďalšie príbehy živých kníh a workshopy rozvíjajúce zručnosti, ktoré vedú k vnímavosti voči rôznym odlišnostiam a znevýhodneniam. Sledujte nás aj naďalej, o nových prírastkoch v Online živej knižnici vás budeme pravidelne informovať.
 

Autorka: Veronika Vanochová


Realizované s finančnou podporou partnerov projektu:

               

Za spoluprácu ďakujeme aj nášmu partnerovi:

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity