VOĽNE DOSTUPNÉ: TRI VIDEÁ Z ONLINE ŽIVEJ KNIŽNICE

V súvislosti s COVID-19 sú školy vystavené rôznym zaťažkávajúcim skúškam. Rozhodli sme sa preto sprístupniť pre pedagógov a ich študentov tri videá v Online živej knižnici, aby mohli pracovať s príbehmi aj počas vyučovania na diaľku. 

Tento koncept sme overili už minulý rok a na základe vašich ohlasov sme sa rozhodli ponuku zopakovať. Chceme pedagógom pomôcť viac využívať storytelling, a tým viesť svojich žiakov k vnímavosti aj v tomto náročnom období. 

Vzdelávanie prostredníctvom príbehov vedie študentov k premýšľaniu v širších súvislostiach a porozumeniu situácie iných. Viac o vzdelávaní prostredníctvom príbehov sa môžete dočítať tu.

ČO VÁM PONÚKAME? 

3 VOĽNE DOSTUPNÉ VIDEÁ – 3 ŽIVÉ KNIHY v rámci portálu onlinezivakniznica.sk   

  • Pre pedagógov: tri videá + metodickú príručku s informáciami a príkladmi, ako sa dá s príbehmi pracovať počas akejkoľvek hodiny
  • Pre žiakov a študentov: rovnaké tri videá, avšak bez metodiky 

AKO SA K VIDEÁM DOSTANETE?

Prístup k videám pre pedagógov a žiakov, či študentov je zámerne odlíšený. Dôvodom je dostupnosť metodických pokynov, ktoré sú určené pre pedagógov ako pomôcka pre spracovanie danej témy. Za bežných okolností pedagóg prehrá video v triede a následne s pomocou metodiky pracuje s danou témou priamo na hodine. Avšak v dnešnej mimoriadnej situácii, kedy vyučovanie prebieha najmä na internete, sme sa rozhodli bezplatne sprístupniť tri videá, aby boli dostupné všetkým učiteľom a zároveň, aby mali Vaši študenti voľný prístup k týmto príbehom a mohli si ich spustiť sami vo svojich zariadeniach.  

Preto sme vytvorili zvlášť prístupy pre pedagógov a zvlášť pre študentov.                                       

PRE KOHO JE ONLINE ŽIVÁ KNIŽNICA URČENÁ

Bez obmedzenia pre všetkých žiakov, či študentov akejkoľvek ZŠ (2. stupeň), SŠ, či VŠ. 

Pedagógom však odporúčame vopred zvážiť náročnosť, či zrozumiteľnosť jednotlivých tém pre prácu vo Vašej triede na základe Vašich skúseností.

DO KEDY PONUKA PLATÍ

Ponuka platí do konca školského roka, t.j. do 30.6.2021

ČO VŠETKO SA DÁ NÁJSŤ V ONLINE ŽIVEJ KNIŽNICI?

  • Celkovo 127 videí, ktoré zahŕňajú príbehy 77 živých kníh
  • Metodické pokyny pre pedagógov – obsahujúce postupy a príklady, ako sa dá s danou témou ďalej pracovať  
  • Videá môžete nájsť aj v rôznych jazykoch (slovenský, český, anglický) – s dabingom, či s titulkami
  • Viaceré videá sú dostupné aj v posunkovej reči
  • Videá pritom pokrývajú nasledujúce oblasti: zdravotný hendikep, život s chorobou, chudoba, adopcie, ľudia a národnosti, dobrovoľníci, vzdelávanie

Ak ste sa počas roka nestihli zúčastniť niektorého z našich interaktívnych webinárov, teraz máte možnosť si ich pozrieť zo záznamu v samostatnej časti Online živej knižnice v sekcii Webináre.

Okrem toho získavate prístup aj do sekcie Workshopy, kde nájdete praktické návody, ako napríklad vyučovať s Online živou knižnicou počas rôznych hodín, dozviete sa, ako môže Vaša škola získať certifikát Vnímavá škola, ale aj videá na rôzne iné témy. 

V prípade akýchkoľvek otázok, Vám kedykoľvek radi odpovieme aj prostredníctvom emailu info@eduma.sk

 

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity