Jedinečné stretnutie mladých ľudí, ktorí chcú premeniť sny na skutočnosť

Počas dvojdňového stretnutia v Trstenej sa mladí ľudia dozvedeli, ako môžu napísať vlastný projekt a meniť veci v svojom okolí k lepšiemu. Účastníkmi školenia boli mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia z rôznych kútov Slovenska, ktorí boli vybraní na základe ich motivácie zlepšovať podmienky vo svojej komunite. 
 
Stretnutie v Trstenej bolo výnimočné tým, že sme využili formát 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia na rozvoj kompetencií mladých ľudí. Išlo o prípravnú časť vzdelávania, v ktorej sa účastníci oboznámili s prípravou a formulovaním kvalitného projektu a viedli ho naše lektorky: Janka Harušťáková a Katka Božík. 
 
Počas prvého dňa si mladí ľudia pomenovali potreby svojej komunity a vlastnú motiváciu pre aktivity v prospech tejto komunity. Venovali sme sa aj téme rovesníckeho vzdelávania, pretože podmienkou pre uchádzanie sa o podporu projektov z Európskeho zboru solidarity je, aby projekt realizovala skupinka minimálne piatich mladých ľudí. Vznikol tým priestor pre zaujímavé spolupráce aj medzi samotnými účastníkmi. Uvažovali sme, ako sa jednotlivé predstavy účastníkov dopĺňajú, hľadali sme zmysluplné prieniky, kto s kým by mohol spolupracovať a ako by tým ich projekt získaval pridanú hodnotu.
 
        
 
Záver dňa patril popisu znevýhodnených skupín a mechanizmom vzniku predsudkov. Venovať sa tejto téme je dôležitý základ pre tých, ktorí chcú pracovať na projektoch, ktoré podporujú vnímavosť a majú za cieľ búranie stereotypov a predsudkov. Cieľom je, aby si človek tieto stereotypy uvedomil sám u seba a naučil sa s nimi pracovať.
 
Účastníci sa preto mali zamyslieť nad rôznymi stereotypmi, ktoré mali a ktoré si už uvedomujú. Na papierik si potom zapísali meno človeka, ktorého sa stereotyp alebo predsudok týkal a ten na záver symbolicky roztrhali. 

Počas druhého dňa sa účastníci zoznámili s praktickými a technickými záležitosťami ohľadom písania projektových žiadostí.

Martin Gbur, ktorý zastupoval Iuventu – Slovenský inštitút mládeže, účastníkom bližšie vysvetlil, aké sú postupy a podmienky pri písaní projektov a aké sú okolnosti schvaľovania projektov. Cieľom bolo, aby účastníci rozumeli, aké technické náležitosti musí ich projektový návrh obsahovať a aby si tieto informácie spojili s vlastnou predstavou toho, čomu sa chcú venovať.

 
Po stretnutí v Trstenej bude nasledovať dištančná forma vzdelávania, kedy si mladí účastníci prejdú celým procesom vzniku a písania vlastného projektového zámeru. Naše lektorky ich pritom budú viesť formou mentoringu. Budú účastníkom pomáhať s prípravou ich projektov tak, aby boli zmysluplné, kvalitne pripravené a realizovateľné v praxi.
 
Toto vzdelávanie vzniklo vďaka podpore našich partnerov z Nadácie ESET pre projekt „Podpora kompetencií mladých lídrov zo znevýhodneného prostredia“ a Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis pre projekt „Inkluzívne vzdelávanie od znevýhodnených“.