VÝZVA: Hľadáme stredné školy, ktoré majú záujem pracovať na prevencii šikany a kyberšikany na škole

Pozývame učiteľov stredných škôl, ktorí majú záujem organizovať pre svojich žiakov projektový deň na tému Bezpečne v triede a na internete

O čo ide?

Projektový deň je celodenná aktivita, ktorá poskytuje unikátnu možnosť venovať sa daným témam hlbšie a využiť viaceré metódy, techniky a aktivity, ktoré EDUMA školám ponúka. Počas projektového dňa sa budeme venovať témam podpory bezpečného prostredia v škole a na internete, prevencie šikany a kyberšikany. Vďaka práci s príbehmi otvoríme témy, ktorým sa učitelia a žiaci môžu venovať počas školského roka. 

Čo získa škola projektovým dňom?

 • Školy zrealizujú kvalitný program pre svojich žiakov, ktorý im môže pomôcť zlepšiť klímu na škole a v triedach.
 • Učiteľom poskytneme program, podklady a metodiku k storytellingovým aktivitám, ktoré budú so žiakmi realizovať.
 • Poskytneme mentorskú podporu pedagógom, ako aj podnety na realizáciu ďalších storytellingových aktivít na tému (kyber)šikana, ktoré budete môcť realizovať počas školského roka.
 • Každá škola získa jeden ukážkový exemplár spoločenskej stolovej hry Digitálni hrdinovia určený na prevenciu šikany a kyberšikany hravou formou.
 • V rámci webinára prebehne aj networking – školy môžu v téme Bezpečnosti online aj offline spolupracovať aj po realizácii projektového dňa.
 • Školy, ktoré sa zapoja do projektových dní spropagujeme na facebookovej stránke EDUMY.
 • V prípade, že sa učiteľ zapojí aj do našej ďalšej výzvy Príklady dobrej praxe s využitím Online živej knižnice počas vyučovania, učiteľ získa bezplatný prístup do Online živej knižnice do konca roka 2021 (viac informácií už čoskoro).

Kto sa môže prihlásiť?

 • Aktivita je určená pre žiakov ktoréhokoľvek ročníka stredných škôl.
 • Prihlásiť sa môže škola s predpokladaným počtom – 100 zapojených žiakov z jednej školy, t.j. 4-5 tried.
 • Stačí, ak prihlášku vyplní jeden z učiteľov školy a uvedie len mená ďalších kolegov, ktorí majú záujem zúčastniť sa projektového dňa, 4-5 učiteľov alebo odborných zamestnancov jednej školy
 • Hľadáme záujemcov zo všetkých regiónov Slovenska. V prípade druhého projektového dňa však budú mať prednosť min. 2 stredné školy z Bratislavského samosprávneho kraja vďaka finančnej podpore BSK, partnera projektu.

Kedy?

 • 24.9.2021 od 14:00 do 15:30 – Inštruktážny webinár pre všetkých učiteľov, ktorí sa budú podieľať na aktivitách projektového dňa
 • 1.10.2021 (cca od 8:00 do 16:00)  – Prvý/pilotný projektový deň – určený pre prvých 10 prihlásených škôl
 • do konca novembra (cca od 8:00 do16:00) – Druhý projektový deň – ďalšie prihlásené školy

Aký program vás bude čakať počas projektového dňa?

Učitelia, ani žiaci nemusia nikam cestovať – projektový deň je realizovaný priamo na škole prezenčne a online formou.

 1. Doobedia pre žiakov:
   • Učitelia budú venovať storytellingovým aktivitám so svojimi žiakmi (prezenčne v škole). 
    • Učitelia vedú aktivity so žiakmi samostatne, bez účasti lektorov EDUMY. 
    • EDUMA učiteľov pripraví na túto časť projektového dňa počas Inštruktážneho webinára. 
     • Predstavíme program a podrobnú metodiku jednotlivých aktivít.
     • Účasť učiteľov na inštruktážnom webinári je podmienkou pre realizáciu projektového dňa.
  • Webinár s Lenkou Nemcovou (online),  koordinátorky a psychologičky internetovej poradne pre mladých, IPčko 
 1. Poobedie len pre učiteľov:
  • Bude venované spätnej väzbe na aktivity projektového dňa a predstaveniu ďalších aktivít a možností, ako s témou pracovať na rôznych predmetoch počas celého roka.
  • Webinár s Evou Smikovou, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Technické podmienky

Projektový deň bude realizovaný prezenčne a online (podľa aktuálnych nariadení týkajúcich sa COVID-19). 

Pre doobedný online webinár (pre žiakov) je potrebné vopred overiť technické možnosti na vašej škole. Je možné, aby boli žiaci na webinár pripojení v menších skupinách, cca 10  žiakov v skupine alebo aj ako celá trieda, avšak je potrebné mať v triede/učebni k dispozícii vhodnú techniku, ktorá žiakom umožní interaktívne reagovať počas webinára (t.j. žiakov je dostatočne vidieť, aj počuť).

Chceli by sme Vás informovať, že inštruktážny webinár bude nahrávaný, pre prípad, že by sa niekto nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť osobne a tiež, aby ste si mohli aj spätne osviežiť informácie o projekte. Vaša účasť je na webinári je potrebná aj preto, aby sme zodpovedali všetky otázky a nejasnosti. 

Počas projektového dňa žiakov nahrávať nebudeme – z tohto dôvodu nie je potrebné ani zabezpečovať informovaný súhlas rodičov kvôli GDPR.

Chcete sa prihlásiť? Kliknite nižšie

Prihlasovanie na projektový deň na tému Bezpečne v triede aj na internete – prevencia a riešenie kyber/šikany

Koľko škôl môžeme vybrať?

V rámci projektu Bezpečne v triede a na internete máme možnosť vybrať 10 škôl, ktoré budú realizovať projektový deň. Pre školy je účasť na projekte bezplatná vďaka partnerom projektu, SK-NIC, WebSupport a Bratislavský samosprávny kraj.  

V prípade, že sa prihlási viac záujemcov, prednosť majú tí, ktorí sa prihlásia ako prví v poradí. Najskôr naplníme účasť pre pilotný projektový deň a ďalší záujemcovia budú mať príležitosť  realizovať projektový deň v novembri 2021. S témou šikany a kyberšikany však plánujeme pracovať aj v budúcnosti. V prípade, že by ste sa prihlásili ako ďalší v poradí, budeme s Vami počítať pri organizácii ďalších projektových dní a oslovíme Vás akonáhle sa otvorí nová príležitosť pre nové termíny projektového dňa. Prihláška na všetky projektové dni je rovnaká.  

Autorka: Veronika Vanochová


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC, WebSupport Bratislavský samosprávny kraj