VÝZVA PRE TEBA: Zážitkový kurz pre mladých lídrov

Záleží Ti na tom, aby mladí ľudia na Slovensku mali možnosť prežiť kvalitný a úspešný život? Čelil si v živote náročným výzvam, no zvládol/a si to a chceš motivovať ostatných? Chceš viesť ľudí k vnímavosti, naučiť sa napísať kvalitný projekt pre podporu Tvojej komunity a rovesníkov a zvýšiť svoju šancu získať na neho finančnú podporu?

Prihlás sa na zážitkový kurz EDUMY!

Čo Ti účasť prinesie?

– naučíš sa, ako viesť ľudí k vnímavosti
– dozvieš sa, ako pre svoje nápady získať finančnú podporu z programu Erasmus + a Európsky zbor solidarity
– vyskúšaš si napísať svoj vlastný projekt – sám alebo so svojím kamarátom/kamarátkou
– naučíš sa, ako pomocou metódy Storytelling búrať stereotypy a predsudky v Tvojej komunite a okolí
– získaš osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ktoré Ti pomôže v Tvojej ďalšej praxi (napr. pri prijímacích pohovoroch, pri hľadaní zamestnania – môžete ho uviesť ako ďalšiu zručnosť v prihláške, či v životopise)
– zlepšíš svoje komunikačné zručnosti
– spoznáš ďalších motivovaných a aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska

Termín:

– 1- osobné stretnutie: štvrtok 13. 8. 2020 od 10:00 – piatok 14. 8. 2020 do 14:00
– online stretnutie a ukončenie kurzu: október (konkrétny dátum podľa spoločnej dohody)

Miesto konania: Hotel Villa Siesta, Nový Smokovec, Vysoké Tatry

Všetky náklady spojené s účasťou na projekte Ti uhradíme.

Pozor, prihlášky prijímame do 29.7.2020. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte našu kolegyňu Janku – jana@eduma.sk, 0910 860 180.

Kurz je súčasťou projektu „Podpora kompetencií mladých lídrov zo znevýhodneného prostredia“ podporeného Nadáciou ESET a projektu „Inkluzívne vzdelávanie od znevýhodnených“ podporeného Accenture Nadačný fond –
Nadácia Pontis.

      

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti