Workshopy z Festivalu živých kníh a vnímavosti sú príležitosťou pracovať s predsudkami

Ak sa Vám nepodarilo zúčastniť sa Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 osobne alebo by ste si radi vypočuli ešte viac príbehov živých kníh, teraz máte príležitosť pozrieť si jednotlivé časti programu zo záznamu – v Online živej knižnici, v sekcii Webináre.

Ako pracovať so stereotypmi a predsudkami 

Festivalové workshopy mali jeden spoločný cieľ – posvietiť si na predsudky a stereotypy z rôznych uhlov, naučiť sa s nimi pracovať a podporiť vnímavosť voči iným. 

Workshop Stereotypy a predsudky na školách s Alexandrou Kirňakovou je určený najmä pre učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí chcú posilniť otvorenosť, rešpekt a kritické myslenie medzi žiakmi.

Workshop s názvom Vnímavý žiak s Ľubicou Noščákovou je určený pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí chcú podporiť vnímavosť medzi žiakmi a potrebujú sa dozvedieť viac o tom, čo znamená byť vnímavým žiakom, čo vnímavosť prináša triede a celej škole a ako na to.

Vnímavosti je venovaný aj workshop Vnímavá škola a vnímaví učitelia s Luciou ŠepelákovouVydajte sa na cestu k vnímavej škole, v ktorej sa všetky deti, učitelia aj rodičia cítia  rešpektovaní, vypočutí a prijatí… a preto do nej radi chodia.

Vnímavá mládež ako nová generácia? Čím by sme vnímavú mládež charakterizovali? Ako vieme vnímavosť mimo školy podporovať? To sú otázky, ktoré sa spolu s Vami pokúsia zodpovedať lektori Helena Klepáčová a Jiří Jirásek vo workshope Vnímavá mládež

Zavádzanie techník storytellingu do vzdelávania na VŠ s Luciou Šepeľákovou je určený pre vysokoškolských pedagógov a pripraví vás na to, ako osobný, písaný, online storytelling môže obohatiť výuku študentov? Aké storytellingové techniky sú využiteľné vo VŠ vzdelávaní? Kde nájsť inšpirácie a príklady dobrej praxe?

Využitie príbehov v príprave študentov humanitných smerov na prax s Katarínou Božík – pre vysokoškolských pedagógov odpovedá na otázky: Ako príbehy podporujú prípravu na prax budúcich učiteľov a pomáhajúcich profesionálov? Ako s príbehmi na VŠ pracovať? Kde nájsť inšpirácie, metodiky a príklady dobrej praxe? 
 
Ako vyzerá v súčasnosti spoločenská zodpovednosť na vysokých školách? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme na vysokých školách sprítomňovali a zvedomovali potrebu formovania spoločenskej zodpovednosti? Na tieto otázky odpovedá workshop s Luciou Šepelákovou – Vedenie k spoločenskej zodpovednosti ako kultúrna norma VŠ určený pre vysokoškolských pedagógov.
 
Workshop Ako na predsudky a stereotypy medzi študentami VŠ je určený pre pedagógov vysokých škôl. Viedli ho lektorky Katarína Božík a Alexandra Kirňaková, ktoré pracovali s nasledujúcimi otázkami: Ako zistíme mieru stereotypov a predsudkov medzi študentami? Ako s nimi pracovať a podporovať zvedomovanie si predsudkov?  
 
Ako príbehy podporujú naše porozumenie k zraniteľným skupinám a menšinám v spoločnosti? Aké obohatenie príbehy prinášajú pre náš súkromný, spoločenský a rodinný život? Na workshope Cez príbehy k poznaniu s Veronikou Fialovou sa zúčastnili predovšetkým vysokoškolskí študenti, no obsahom je vhodný aj pre širokú verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o sile príbehov a ich využití.
 
10 Ako príbehy podporujú premýšľanie, zvedavosť a chuť objavovať seba a svet naokolo? Ako nenásilne vnášať príbeh do triedy, vyučovania, zborovne?

Cez príbehy k poznaniu je workshop s lektorkou Julií Janečkovou pre učiteľov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú dozvedieť viac o storytelling – rozprávaní príbehov a ich využití na hodinách.
 
11 Cez príbehy k poznaniu je názov workshopu s našou lektorkou Janou Harušťákovou určený pre pedagógov a pracovníkov s mládežou, v ktorom sme pracovali s nasledujúcimi oblasťami: Ako príbehy podporujú citlivosť a prijímanie odlišností medzi žiakmi, učiteľmi? Ako využívať storytelling na vzdelávanie, formovanie charakteru žiakov a porozumeniu rozmanitých potrieb žiakov/spolužiakov?
 
Sledovanie záznamov z Festivalu živých kníh a vnímavosti 2021 je bezplatné. Pre vstup do Online živej knižnice je potrebné byť prihlásený(á) alebo sa zaregistrovať.
 
Sledujte nás aj naďalej, o nových prírastkoch v Online živej knižnici vás budeme pravidelne informovať.

Autorka: Veronika Vanochová


Realizované s finančnou podporou partnerov projektu:

               

Za spoluprácu ďakujeme aj nášmu partnerovi: