Ako využívať metodiku pre e-booky s písanými príbehmi?

V uplynulom roku nám na EDUMA webe pribudli e-booky v slovenskom a v českom jazyku so silnými a autentickými príbehmi ľudí, ktorí sa odvážili prehovoriť a ktorí dennodenne prekonávajú prekážky v dôsledku fyzickej, zdravotnej, kultúrnej, sociálnej, náboženskej alebo etnickej inakosti. 

Každý z príbehov a práca s ním sa prenáša do nášho myslenia, postojov a pripravuje nás na rolu možného spolužiaka, partnera, rodiča, zamestnanca či zamestnávateľa človeka s telesným alebo zmyslovým hendikepom, prípadne s inou národnosťou alebo vierovyznaním či inou prekážkou. Práve cez autentické príbehy v e-bookoch pracujeme v EDUME s hodnotami žiakov a študentov a vieme ich využiť aj na univerzitách pri príprave budúcich profesionálov. Ako?

To spísala Janette Motlová v metodickej príručke Ako pracovať s e-bookmi a písanými príbehmi.