Čo prinášajú zážitkové workshopy pracujúce s príbehmi?

Aké je pracovať s príbehmi živých kníh a virtuálnou realitou? Má to vôbec zmysel v dobe, keď sú mladí ľudia naučení komunikovať cez sociálne siete? Vnímajú, čo sa v spoločnosti deje? Sú dostatočne citliví voči svojim rovesníkom a ľuďom s prekážkami? Ďalej si môžete prečítať, ako mladí ľudia reagujú počas zážitkových hodín s príbehmi z Online živej knižnice a po vyskúšaní virtuálnej reality.

Čo sa deje počas zážitkových storytellingových workshopov?  

Naším cieľom je ukázať študentom a učiteľom, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí sú v našej spoločnosti často považovaní za iných a neraz kvôli tomu musia čeliť istým prekážkam, nepochopeniu, ba dokonca intolerancii zo strany väčšinovej spoločnosti.

V rámci našich zážitkových workshopov využívame príbehy živých kníh, čiže ľudí so znevýhodnením, ktorí sú ochotní povedať nám o svojom živote viac. 

Často pracujeme so živými knihami naživo alebo s videami Online živej knižnice, ktoré si v rámci našich aktivít so študentmi púšťame, a následne o nich hlbšie diskutujeme. Takisto využívame aj najnovší storytellingový nástroj prostredníctvom virtuálnej reality, vďaka ktorej sa študenti môžu zrazu ocitnúť v koži mladého Róma Daniela, Jozefa bez domova, nepočujúceho Adama, Dominika, ktorý je kvôli mozgovej obrne na vozíku alebo v koži nevidiacej Soni.

Ako to vnímajú študenti?

Stačí pár minút a študenti zrazu zažívajú, aké to je, keď vás kvôli inej farbe pleti urazí predajkyňa v obchode alebo ostatní zákazníci, ktorí čakajú v rade. Zažívajú, ako sú ľudia na vozíku odkázaní na pomoc okoloidúcich alebo aké je to byť v bare a dorozumievať sa s kamarátom „rukami“ prostredníctvom posunkov a počuť iba neurčité zvuky. To však nie je všetko, prostredníctvom príbehov a virtuálnej reality zažívajú veľa ďalších situácií.

Ako to vnímajú učitelia?

Učitelia majú rovnako ako študenti možnosť zažiť všetky storytellingové aktivity sami na sebe. Môžu sa však navyše naučiť, ako pracovať s metódami a storytellingovými nástrojmi počas hodín. Dopad je tým pádom dlhodobý a získané poznatky využiteľné pri práci s rôznymi témami, na rôznych predmetoch a opakovane pre ďalších nových študentov.

Ako taký workshop prebieha?

Školy majú záujem pracovať s rôznymi témami. Niekedy im ide o celkové scitlivenie mladých voči potrebám znevýhodnených skupín. Niekedy chcú žiakov motivovať. Niekedy cítia, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť prevencii nežiaduceho správania v kolektíve – šikane, kyberšikane, či dokonca neznášanlivosti alebo extrémizmu. 

Študentom, ktorým sme chceli priblížiť tému ľudí s rôznymi prekážkami v našej spoločnosti, pustíme video podľa zvolenej témy. Napríklad video o Jedincovi – chlapcovi, ktorý sa znenazdajky počas svojho života ocitol v detskom domove a svoju osamelosť liečil hudbou a rapom. Vymýšľa si vlastné piesne, ktoré sú často veľmi silné a tak oslovuje aj svojich rovesníkov. Študenti sa aj vďaka jeho príbehu môžu vcítiť do mladého človeka, ktorý zažil opustenie, bol šikanovaný a celkovo má za sebou ťažkú životnú skúsenosť. Napriek tomu nestratil optimizmus a chce svojimi piesňami pomáhať a motivovať ďalších okolo seba.

Sú mladí ľudia otvorení zdieľať, čo zažívajú?

Na účastníkov našich workshopov pôsobia príbehy mimoriadne silne. Napríklad video príbeh Jedinca vyvolalo medzi študentmi reakcie, ktoré hovorili o obdive. „Aký je silný a odvážny, že sa nenechal tým všetkým, čo sa mu stalo, zomlieť. Ide príkladom ďalším,“ vyberáme z reakcií študentov.  

Študenti sa potom veľa pýtajú. Napríklad čo je s Jankom (Jedincom) dnes, ako sa má, čo presne sa stalo s jeho rodinou a bratom. Cieľom workshopu môže byť aj snaha podporiť uvažovanie nad vlastnými zdrojmi a možnosťami podpory pre ľudí, ktorí čelia znevýhodneniu alebo predsudkom.

Aké je to v prípade virtuálnej reality?

Zážitok z virtuálnej reality býva jedným z najsilnejších. Prináša veľmi živú diskusiu a silné reflexie medzi účastníkov. Cez virtuálnu realitu vnímame viacerými zmyslami, aké to je, keď sami čelíme zdravotnému alebo spoločenskému znevýhodneniu. Sprievodné aktivity poskytujú dostatok priestoru, aby účastníci zážitok spracovali a mali možnosť prehodnotiť svoje doterajšie poznatky, obavy, presvedčenia alebo postoje.

Ukazuje sa, že príbehy živých kníh, videá z Online živej knižnice i virtuálna realita sú veľmi silným nástrojom vo vzdelávaní a vyučovaní. Otvárajú isté témy, pričom mladým ľuďom ponúkajú silný zážitok. Je to viac-menej ukážka a ochutnávka toho, ako sa na hodinách dá pracovať s príbehmi a ako môže každý učiteľ skúsiť zážitkové učenie v rámci ktorejkoľvek hodiny v škole.

EDUMA tým otvára dvere k poznaniu, ale učitelia a študenti sú tí, ktorí cez nich sami musia  prejsť a je iba na nich, čo z tohto poznania vyťažia.

Čo je v procese zavádzania príbehov vo vyučovaní najdôležitejšie?

Predovšetkým záujem učiteľov, avšak nie je nič lepšie, ako keď sa do procesu zapojí aj vedenie školy, ktoré môže ísť ostatným učiteľom príkladom.

Už dnes z reflexií študentov môžeme povedať, že je to pre nich veľmi silný zážitok a veľmi ich to zasahuje. Takéto zážitkové vzdelávanie otvára mladým ľuďom oči spôsobom, ktorý je oveľa silnejší ako klasická bežná výučba na škole. Zážitok spojený so silnými emóciami, ktoré naše príbehy vyvolávajú, majú najväčší potenciál zasiahnuť postoje žiakov. Sú totiž tvorené nielen našimi názormi a znalosťami, ale aj pocitmi, ktoré pri príbehoch prežívame, a tie sú silné. Mladí ľudia sú veľmi citliví na autenticitu. Často sa nás tiež pýtajú, či sú tie príbehy skutočné, čo má potom pre nich oveľa väčšiu dôveryhodnosť a sú im istým spôsobom oveľa bližšie. Tým pádom si aj prostredníctvom zážitku veľa pamätajú.

V prípade záujmu o našu ponuku nám napíšte na info@eduma.sk.