Aktualizované: Výzva pre koordinátorov školských parlamentov predĺžená o 5 dní a rozšírená o aktuálne témy utečenectva a vojny na Ukrajine

Chcete, aby boli žiaci v školskom parlamente vnímavejší a citlivejší k potrebám všetkých študentov? Zúčastnite sa vzdelávacích webinárov zameriavajúcich sa na kvalitu života mládeže, podporu školských parlamentov a po novom aj na situáciu ukrajinských utečencov a solidárne aktivity na ich podporu. 

Táto výzva je určená pre učiteľov stredných škôl, ktorí pôsobia ako koordinátori školských parlamentov (žiackych školských rád – ďalej ŽŠR) na stredných školách.

Akým témam sa budeme počas webinárov venovať?

  • ako zapojiť školský parlament do kvalitného participatívneho procesu
  • ako motivovať členov šk. parlamentu, aby boli zodpovedným hlasom spolužiakov
  • ako posilniť vnímavosť členov šk. parlamentu k ľuďom so znevýhodnením
  • ako využiť podnetové nástroje  z  Online živej knižnice na vstup do diskusie so študentami o aktuálnej situácii na Ukrajine
  • ako vytvárať priestor o diskusii so študentami o minimálnej kvalite života žiakov a študentov utekajúcich z vojnou zasiahnutých oblastí
  • ako komunikovať o solidarite a empatii s členmi žiackych školských rád?
  • ako viesť a motivovať členov žiackych školských k vytváraniu solidárnych aktivít na úrovni tried a ročníkov?
  • v prípade záujmu vám poskytneme možnosť zapojiť sa do prieskumu, ktorý mapuje viaceré oblasti kvality života a potrieb žiakov. EDUMA odpovede vyhodnotí a dodá vám spracované zistenia vrátane odporúčaní (výsledkom sa budeme venovať počas druhého webinára)

Zapojení koordinátori žiackych školských rád získajú počas vzdelávania:

– prístup k vzdelávacím storytellingovým nástrojom v Online živej knižnici, metodikám k práci s nimi v školskom prostredí,
– priame skúsenosti z praxe realizovaných participatívnych aktivít v školskom prostredí počas vojny v Sýrii, sprostredkované hosťou Janette Motlovou, riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, zakladateľkou EDUMA,n.o. a iniciátorkou vzdelávania storytellingom na Slovensku.

Účasť v programe je pre školy bezplatná vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Kedy?

  • 8.3.2022 od 14:30-16:30 so Janette Motlovou, zakladateľkou a lektorkou EDUMY a súčasnou riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
  • 17.3.2022 od 14:00-16:30 s Janou Harušťákovou, lektorkou EDUMY

 

 

Okrem webinárov vám prinášame možnosť zapojiť žiakov vašej školy do dotazníkového prieskumu na tému kvality života v škole.

Dotazníkový prieskum pre žiakov vašej školy zisťuje, ako vnímajú svoju identitu, kvalitu svojho života (nielen) v škole a ich postoj k znevýhodneným skupinám obyvateľov. Dáta zozbierané z prieskumu budú slúžiť ako podklad pre druhú časť vzdelávania a zároveň ich obdržíte prehľadne sociologicky spracované.

Vďaka prieskumu porozumiete, ako sa cítia žiaci na vašej škole, aké sú ich potreby, ktoré oblasti života sú dôležité pre kvalitu ich života a aká je ich skúsenosť a postoje k znevýhodneným skupinám. Na zistenia z prieskumu nadviažeme v ďalšom vzdelávaní, kde budeme s vybraným oblasťami hlbšie pracovať. O výsledky prieskumu sa môžu účastníci oprieť pri stanovovaní cieľov a dizajnovaní zmysluplných aktivít, ktorým sa môžu v rámci šk. parlamentu venovať. 

Dotazník bol vytvorený sociologičkou EDUMY na základe dotazníku WHO, ktorý nadväzuje na projekt Inklúzia a minimálna kvalita života (Erasmus+). 

Záujem o účasť v dotazníkovom prieskume môžete vyjadriť v prihláške.

 

 

Prihlasovanie je možné najneskôr do 7.3.2022. Kapacita vzdelávania je obmedzená.

Kontaktná osoba je Jana Harušťáková (jana@eduma.sk, 0910 860 180).

Photo by Rod Long on Unsplash.


Projekt Posilnenie kompetencií členov Žiackych školských rád v téme zvýšenia kvality života žiakov v prostredí školy bol podporený z dotačnej schémy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.