Zostrihy a podcasty diskusií z cyklu Rómovia ako súčasť Slovenska

Asistované sčítanie obyvateľov je z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19 posunuté na termín od 1.4.2021 do 31.10.2021. 

Toto sčítanie sa koná len raz za desať rokov, preto je veľmi dôležité sa ho zúčastniť. Sčítať sa. Novinkou pre menšiny je, že sa tento rok budú dať zaškrtnúť dve národnosti. Eduma pripravila sériu diskusií venovaných tejto téme. Ak ste si ich nestihli pozrieť, prinášame vám ich v nasledujúcom prehľade.

„Je neskutočne dôležité, aby sme si hrdosťou dokázali povedať, kto sme.“
– Janette Motlová

„V súčasných štatistikách s k rómskej národnosti hlási približne štyrikrát menej Rómov, ako hovoria kvalifikované odhady. Snažíme sa motivovať Rómov, aby sa prihlásili k svojej národnosti, a tým ovplyvnili šírku a množstvo dôležitých aktivít, ktoré sa môžu realizovať v národnostných menšinových politikách,“ hovorí Veronika Vanochová. 

Janette Motlová dopĺňa, že ak Rómovia využijú možnosť zaškrtnúť si dve národnosti, môžu ukázať, koľko ich na Slovensku naozaj je. „Nenecháme to na nejaké kvalifikované odhady, ale získame na to relevantné dáta. Ak nás bude v niektorej obci viac ako 15%, tak zrazu získame možnosť komunikovať v materinskom jazyku na úradných miestach, získame možnosť mať pri sebe tlmočnícku podporu na úradných miestach.“

 

Byť Róm a zároveň Slovák? 

Diskusia je venovaná téme rozvoja rómskej identity. Cieľom je porozumieť tomu, ako sa Rómovia na Slovensku cítia a vysvetliť, prečo je dôležité, aby sa Rómovia pri sčítaní obyvateľov prihlásili k rómskej národnosti. Taktiež podporiť tých, ktorí sa cítia byť súčasťou viacerých národností, aby sa hlásili k svojej identite počas Sčítania obyvateľov 2021.

Na tieto a ďalšie témy diskutovali Janette Motlová (lektorka a autorka knihy Cigánka, v súčasnosti riaditeľka VÚDPaP) a Teri Čikoš (herečka, hudobníčka a moderátorka). Diskusiu viedla moderátorka Darina Mikolášová, ktorú môžete poznať z Rádia Regina alebo z podcastu Nahlas o deťoch.

Chcem sledovať diskusiu: slovensky alebo rómsky

Chcem počúvať podcast z diskusie: slovensky alebo rómsky

Ko som? Kto som? Ki vagyok én?

Diskusia je venovaná ľuďom z maďarsko-slovenského prostredia. Hostia rozprávajú o tom, aké je to byť Rómom a (zároveň) Maďarom na Slovensku a prečo je pre príslušníkov národnostných menšín dôležité, aby sa ku svojej národnosti hlásili. V diskusii nájdete aj odpoveď na otázku, čo sa môže zmeniť tým, že sa menšiny v najbližšom sčítaní obyvateľov môžu prihlásiť k dvom národnostiam?

Moderátorkou diskusie bola Zuzana Kovačič Hanzelová (videoreportérka denníka SME) a hosťami József Ravasz (spisovateľ a vysokoškolský pedagóg) a Viliam Tankó (reprezentant v boxe). 

Cez ZOOM sa do diskusie zapojili ako hostia aj Csaba Horváth – aktivista z iniciatívy Opre Roma – Rómovia za lepšie Slovensko a Mikuláš Lakatoš – koordinátor aktivít mládeže na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a študent Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.

Chcem sledovať diskusiu: slovensky alebo rómsky

Chcem počúvať podcast z diskusie: slovensky alebo rómsky

Ako našu identitu formuje škola a rodina?

Diskusia venovaná vplyvu rodinného a školského prostredia na povedomie o vlastnej menšinovej identite. Venovali sme sa identite ľudí z národnostne zmiešaných rodín, kde napríklad každý z manželov alebo rodičia a ich deti patria k rôznym národnostiam? Pýtali sme sa tiež odborníkov, našich hostí, ako vplýva vzdelávanie a školské prostredie na formovanie vlastnej identity? 

Na tieto a ďalšie témy diskutovali Ján Hero (podpredseda výboru expertov pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy) a Juraj Vozár (lektor, coach sebarozvoja, aktívny rómsky líder a zástupca rómskej národnostnej menšiny Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý je stálym odborným orgánom Rady vlády). 

Cez ZOOM s nami diskutovali ďalší traja hostia:

Viktor Teru – poradca prezidentky Zuzany Čaputovej pre rómsku menšinu, Dominika Maziniová – dobrovoľná poradkyňa EDUMY pre rómske deti v náhradných nerómskych rodinách a Marcel Karvay – vysokoškolský študent, zamestnanec VÚDPaP a aktívny rómsky líder.

Moderátorkou diskusie bola opäť Darina Mikolášová (Rádio Regina alebo podcastu Nahlas o deťoch).

Chcem sledovať diskusiu: slovensky alebo rómsky

Chcem počúvať podcast z diskusie: slovensky alebo rómsky

Mladým patrí svet. Aj nám?

Diskusia o nádeji, snoch a príležitostiach mladých Rómov. Hovorili sme veľa o stereotypoch a o tom, čo pomáha byť v spokojným Rómom v našej spoločnosti.

V akých situáciách záleží na tom, kým sú? Hlásia sa k rómskej identite? Kedy sa cítia byť hrdými Rómami? Ako čelia stereotypom? Ako vnímajú svoje šance a príležitosti presadiť sa? Čo očakávajú od Sčítania obyvateľov?

Do štúdia v Design factory prišli naživo s Darinou Mikolášovou diskutovať hostia:
– Daniel Bunda – absolvent Leaf Academy pre mladých lídrov, študent psychológie na Univerzite v Colchestri, talent Divých makov
– Michelle Kubištová – mladá žurnalistka, ktorá poukazuje na problémy Rómov a slovenského školstva

Cez ZOOM sa pripojili ďalší dvaja hostia:
– Tomáš Matta – študuje medzinárodné vzťahy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bronzový medailista z majstrovstiev Európy Juniorov v Kickboxe, člen knižného klubu Paľikerav a aktívny rómsky líder
– Jana Plešková – študentka strednej školy v Severnej Karolíne vďaka podpore GBE foundation, divadelný talent Divých makov
Daniel, Michelle a Janka sú zároveň Dobrovoľnými rómskymi poradcami EDUMY pre rómske deti v náhradných nerómskych rodinách.

Chcem sledovať diskusiu: slovensky alebo rómsky

Chcem počúvať podcast z diskusie: slovensky alebo rómsky

Rómovia ako súčasť Slovenska

Pozitíva, ktoré môže menšinám a obzvlášť Rómom žijúcim na Slovensku priniesť sčítanie obyvateľov, sú témou poslednej diskusie s Klárou Orgovánovou a Ábelom Ravaszom. Obaja naši hostia v minulosti pôsobili ako splnomocnenci úradu vlády SR pre rómske komunity.

V diskusii sme sa venovali týmto otázkam: V akých oblastiach by mohlo sčítanie pomôcť rómskej menšine? Čo prispieva reálne k zlepšeniu kvality života Rómov na Slovensku? Ako sa vyvíja postavenie Rómov na Slovensku? Aké šance a prekážky majú Rómovia v našej spoločnosti? Ako to súvisí s ich vzťahom s majoritou a inými menšinami?

Chcem sledovať diskusiu: slovensky alebo rómsky

Chcem počúvať podcast z diskusie: slovensky alebo rómsky

Prieskum o rómskej identite

Prieskum Rómovia ako súčasť Slovenska zisťoval viac o tom, aká pestrá je rómska identita a čím to je, že sa Rómovia tak málo hlásia k svojej národnosti. Tieto dáta nám pomôžu zadefinovať, ako môžeme rómsku identitu podporiť, ako ju rozvíjať, čo je potrebné robiť už na školách a čo môžu robiť rodičia.

Ak pracujete v organizácii, komunitnom centre a pod., ktoré sa venujú rómskej identite alebo príbuzným témam a mali by ste po skončení prieskumu záujem o sumárne výsledky, stačí, ak nám to napíšete do správy na info@eduma.sk. V EDUME sme pripravení podeliť sa s Vami o naše zistenia.

Autorka: Michelle Kubištová a Veronika Vanochová


Projekt Rómovia ako súčasť Slovenska podporil Fond na podporu kultúry národných menšín