Inšpiratívne skúsenosti z využitia storytellingu v školskom prostredí

Ako by mal vyzerať algoritmus a aplikácia alebo program, ktoré by pomohli nevidiacej Soni s orientáciou v meste? Ako pomôcť oddeliť žĺtok od bielka Martinovi, ktorého horné končatiny nie sú zakončené prstami, ale lakťom? 

Takto zneli niektoré zo zadaní, ktoré riešili žiaci počas vyučovania, v ktorom bol využitý storytelling s cieľom zamyslieť sa nad znevýhodneniami, ktoré zažívajú rôzni ľudia v našej spoločnosti. 

Vďaka mnohým učiteľom, školským psychológom, pracovníkom s mládežou a ďalším odborným zamestnancom, ktorí sa zapojili do tejto výzvy, sme zozbierali množstvo skúseností, know-how, užitočných tipov a inšpiratívnych príkladov z využívania storytellingu a Online živej knižnice vo vyučovaní.  

Inšpiratívne príklady z praxe predstavujú prácu so storytellingom na rôznych vyučovacích predmetoch. Pokrývajú viaceré témy ako je život s hendikepom, chorobou, šikana a kyberšikana, chudoba, ľudia a národnosti alebo adopcia.

Na stiahnutie:  Zbierka príkladov dobrej praxe 2021 - Inšpiratívne skúsenosti z využitia storytellingu v školskom prostredí

Väčšina príkladov obsahuje informácie o tom, ako prebieha príprava na prácu so storytellingom a samotné vyučovanie, na aké reakcie žiakov sa môžete pripraviť, a tiež zamyslenia, čo prináša skúsenosť s príbehom do vyučovania.

Ak chceme bez predsudkov porozumieť iným ľuďom, pomáhajú nám v tom nielen informácie, ale aj schopnosť vcítiť sa do toho, ako svoj život prežívajú iní. Príbehy nás spájajú, burcujú našu zvedavosť a motivujú nás, aby sme aj sami prispeli k dobrému koncu.

Prajeme vám inšpiratívne čítanie!


Projekt Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.