Čo priniesli školám projektové dni na prevenciu šikany a kyberšikany?

Približne tisícka stredoškolákov z desiatich škôl z celého Slovenska mala možnosť zažiť deň plný zážitkových aktivít a venovať sa výlučne téme šikany a kyberšikany.

Projektový deň pomohol zapojeným školám posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu, ale aj otvoriť tému nepríjemných skúseností so šikanou a celkovo zasiať dôveru do vzájomných vzťahov medzi žiakmi, aj žiakmi a učiteľmi, či inými dospelými zamestnancami školy.

Vďaka aktívnym učiteľom, ktorí prihlásili svoju školu do projektu Bezpečne v triede a na internete, mohli učitelia a žiaci spoločne upriamiť plnú pozornosť na vzťahy, klímu a preventívne opatrenia voči šikane v škole a v triedach.

Školy, ktoré využili príležitosť pracovať na prevencii šikany a kyberšikany počas projektových dní

1.10.2021 – Prvý projektový deň

 • Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava
 • Gymnázium Angely Merici, Trnava
 • Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • ZŠ na Dolinách, Trenčín

9.11.2021 – Druhý projektový deň

 • Gymnázium, Kukučínova, Poprad
 • Gymnázium Hlinská, Zilina
 • Súkromné gymnázium Katkin Park 2, Košice
 • KSŠ sv. Vincenta de Paul, Levice
 • Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici
 • Stredná odborná škola technológií a remesiel, Bratislava

Učitelia sa pripravili na vedenie projektového dňa vopred

Počas prípravy sa učitelia zoznámili s využívaním storytellingu a podrobnou metodikou jednotlivých aktivít počas projektového dňa. Prípravným online stretnutím cez ZOOM učiteľov sprevádzali naše mentorky z EDUMY – Katarína Božík a Jana Harušťáková.

Pred druhým projektovým dňom sa do prípravy formou webinára zapojila aj odborníčka a psychologička, Eva Smiková, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej činnosti vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Ako vyzeral program počas projektového dňa?

Učitelia, ani žiaci nemuseli nikam cestovať. Projektový deň bol realizovaný priamo na škole prezenčne, pod vedením učiteľa a online formou, formou webinárov s odborníčkami, zvlášť pre žiakov a zvlášť pre učiteľov. 

Doobedný program bol venovaný aktivitám pre žiakov. Učitelia mali príležitosť otvoriť tému šikany a kyberšikany prostredníctvom ranných kruhov a práce s DIXIT kartami.

Väčšina škôl potom pracovala s video príbehom z Online živej knižnice, v ktorom sa živé knihy, Dominika alebo Sára, delia o vlastnú skúsenosť so šikanou.

V niektorých školách sa pracovalo aj s písaných príbehom z e-booku Nebyť na šikanu sám.

Poslednou aktivitou pre žiakov bol webinár a reflexia s Lenkou Nemcovou, koordinátorkou a psychologičkou internetovej poradne pre mladých, IPčko, počas ktorého mohli žiaci položiť otázky, ktoré ich v súvislosti so šikanou a kyberšikanou zaujímajú cez sli.do anonymne.

Lenka sa už počas webinára snažila zodpovedať, čo najviac otázok, no mnohé z nich by potrebovali osobnejší priestor, aby mohli byť zodpovedané adresne. Zúčastnení učitelia a odborníci škôl však veľmi ocenili, aké témy sa vďaka projektovému dňu otvorili a dali im samým možnosť venovať sa viac problémom, ktoré by inak žiaci nepomenovali alebo o nich nepovedali.

Počas prvého projektového dňa bol poobede realizovaný webinár pre učiteľov s Evou Smikovou, ktorá mohla odborne zodpovedať otázky, ktoré zaujímajú dospelých. V druhom kole bol tento webinár, ako priestor učenia sa pre učiteľov, zahrnutý už do prípravy projektového dňa. V poslednom bloku sme učiteľom predstavili ďalšie vzdelávacie nástroje na prevenciu šikany a kyberšiny.  V závere sme reflektovali, čo školám priniesol projektový deň, s čím sa učiteľom dobre pracovalo, ako žiaci reagovali na jednotlivé aktivity a čo môžeme zlepšiť do budúcna. 

Odpovede odborníčok-psychologičiek na nezodpovedané otázky žiakov

Veľmi oceňujeme odvahu a úprimnosť žiakov, ktorí zaslali otázky, ktoré ich trápia a zaujímajú. Pretože žiaci poslali naozaj množstvo rôznych otázok, zaujímavých, zvedavých, aj vážnejších, poprosili sme Evu a Lenku o zodpovedanie aspoň tých z nich, na ktoré je možné univerzálnejšie a sprostredkovane odpovedať.

„Keď som bol šikanovaný (už nie som), ale nevyrovnal som sa s tým stále, čo mám robiť ?“

Lenka Nemcová a Nikola Kolačkovská, IPčko:

Cením si, že o tom, čo sa ti stalo rozprávaš a chceš to riešiť, keď vnímaš, že to ešte nie je úplne za tebou. Šikana je veľmi nepríjemná a náročná záležitosť a niekedy môže byť fakt ťažké sa s tým vyrovnať, aj keď ide o niečo, čo sa dialo v minulosti. 

Keďže vidím, že by si sa s tým rád nejako vyrovnal a hľadáš spôsoby ako to urobiť, napadá mi, že by ti mohlo byť užitočné, keby si sa o tom s niekým blízkym porozprával. Môže to byť napríklad kamarát, súrodenec, spolužiak, ale aj učiteľ, školský psychológ alebo psychológ, poprípade poradca na našich online linkách dôvery IPčko.sk a Krízová linka pomoci. Skrátka niekto, komu dôveruješ a s kým sa môžeš pozrieť na to, ako sa s tým vyrovnať, s kým môžeš porozmýšľať o tom, čo by ti tento proces vyrovnávania mohlo uľahčiť, poprípade s kým môžeš pracovať na tom, aby si tieto náročné zážitky spracoval.

„Bola som svedkom šikany, chcela som to riešiť s učiteľom ale vôbec ho to nezaujímalo. Čo mám robiť teraz, ako pomôcť? Je udretie chrbta za trest učiteľ- žiak prehnaná reakcia?“

Eva Smiková, VÚDPaP:

Chcem oceniť pisateľku tejto otázky, pretože je veľmi odvážna, vie, že takéto správanie do školy nepatrí a má snahu to nejako riešiť. 

No ak ide o dieťa alebo žiaka, nie je jeho povinnosťou byť zodpovedné za riešenie šikany, za to sú zodpovední dospelí. Ak nenašla pomocnú ruku u učiteľa, možno preto, že bol zavalený inými povinnosťami alebo sa to tiež obával riešiť, tak by mohla hľadať niekoho iného na škole, komu dôveruje. Mohol by to byť učiteľ, ktorý ich učí nejaký predmet a nie je to ich triedny učiteľ. Môže to byť výchovný poradca alebo školský psychológ, ktorý určite neodmietne podať pomocnú ruku. 

Chcem podporiť pisateľku tejto otázky, že je naozaj potrebné s týmito javmi niečo robiť, aby tí, ktorí šikanu robia, nenadobudli vedomie, že je to tolerované správanie. Držím jej palce.“

Lenka Nemcová a Nikola Kolačkovská, IPčko:

Tvoja odvaha a ochota pomôcť v tejto ťažkej situácii je fakt obdivuhodná a som rada, že aj naďalej hľadáš spôsoby ako pomôcť! Je super, že človek, ktorý šikanu zažíva, môže mať takého „pomocníka“ ako si ty a nemusí v tom byť sám. 

Keďže tieto situácie sú fakt náročné, môže byť veľmi užitočné byť tu pre človeka, ktorý šikanu zažíva, byť mu oporou, zaujímať sa, čo potrebuje a ako mu môžeme pomôcť. Uistiť ho, že nám na ňom záleží a že sme tu preňho. Zároveň je veľmi užitočné nevzdávať sa a nájsť iného dospelého vo svojom okolí (rodina, škola,…), komu dôverujete, spoločne ho vyhľadať a osloviť. Môže ísť o iného učiteľa, školského psychológa, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, rodiča a podobne. 

Niekedy môže byť naozaj náročné hovoriť s niekým o tom, že zažívam šikanu a chce to veľa odvahy, preto môžeš takému človeku odporučiť aj online anonymnú pomoc, napríklad na našej linke dôvery IPčko.sk, kde môže dotyčný napísať sám, alebo to môžete dokonca urobiť aj spolu. Napísať nám na chatovú poradňu alebo aj email, kde fungujeme nonstop, anonymne a bezplatne. V tomto celom je určite dôležité postarať sa aj o seba – dopriať sebe čas na odpočinok, mať priestor hovoriť o svojich myšlienkach a pocitoch, dopriať si to, čo potrebuješ.

Čo sa  týka tvojej druhej otázky, určite nie je v žiadnom prípade v poriadku fyzický trest, teda udretie žiaka nikým. Nemalo by sa to diať a takisto sa o tom môžeš porozprávať s niekým zo školy alebo svojho okolia, komu dôveruješ. Máš právo na to, aby si sa v škole cítila bezpečne a aby sa takéto alebo podobné situácie riešili. 

„Ako pomôcť kamarátovi, keď ho šikanujú, ale nikomu to nechce povedať, lebo sa bojí?“

Eva Smiková, VÚDPaP:

V prvom rade by som chcela oceniť pisateľa tejto otázky, lebo je veľmi všímavý a empatický, aj k svojim spolužiakom a kamarátom.

Ak sa jeho kamarát z nejakých dôvodov bojí, je mu to nepríjemné, nechce to povedať, môže s ním zdieľať to, čo ho trápi, porozprávať sa s ním a spoločne nájsť nejaké riešenie. 

Jedným z tých riešení by mohlo byť, že pôjde spolu s ním za rodičom alebo za učiteľom, za niekým, komu dôverujú a pre toho kamaráta to bude jednoduchšie, ak budú dvaja zdieľať tieto myšlienky a bude mať pri sebe oporu.

Lenka Nemcová a Nikola Kolačkovská, IPčko:

Je vidieť, že ti na kamarátovi veľmi záleží a oceňujem, že hľadáš možnosti, ako mu pomôcť a že ho nechceš nechať samého v tom, čo sa mu deje. 

Je úplne prirodzené, že sa tvoj kamarát bojí a nie je preňho jednoduché o tom hovoriť. Zároveň, keď si čítam tvoju otázku, vidím, že ty o tej šikane vieš a dokonca vieš aj o tom, že o tom s nikým nechce hovoriť. V tomto je úplne super, že na to nie je kamarát sám, ale ste na to dvaja.

Ty ako kamarát, ktorý mu chce pomôcť, tu môžeš byť preňho, môžeš mu dať vedieť, že by si mu v tom celom rád pomohol a ak bude niečo potrebovať, rád tu preňho budeš. Takisto mu môžeš dať vedieť, že ti záleží na tom, aby sa mu toto už nedialo, lebo to tak nie je v poriadku a nikto nemá právo mu ubližovať akýmkoľvek spôsobom. Práve naopak, má právo byť v bezpečí a má právo, aby sa k nemu druhí správali s úctou.

Strach je v takej situácii naozaj prirodzený, no je fajn nájsť niekoho, ideálne dospelého vo vašom okolí (škole), komu si vie predstaviť, že by to mohol povedať, pretože dospelý človek (učiteľ, školský psychológ, vychovávateľ, rodič a podobne..) je tam pre to, aby takýmto situáciám zabránil, riešil ich a zabezpečil, aby ste sa mohli v škole (ale aj inde) cítiť bezpečne. 

Ak sa tvoj kamarát nechce hneď takto obrátiť na niekoho dospelého vo vašom okolí, existuje aj online anonymná, bezplatná a nonstop pomoc na našich linkách pomoci. Môže nám napísať na chat alebo email, dokonca aj zavolať (podľa toho, čo mu je bližšie) a spoločne s ním môžeme hľadať riešenie tejto neľahkej situácie. Poprípade mu môžeš navrhnúť, že to urobíte spolu, ak by to bolo preňho takto ľahšie.

Online kurz o šikane a kyberšikane pre učiteľov a žiakov

V rámci projektu Bezpečne v triede aj na internete sa môžete zapojiť aj do online vzdelávacieho kurzu na platformu Soficreo/Teemea pre pedagógov a pre žiakov. 

Viac informácií nájdete tu: http://eduma.sk/ucitelia-vzdelavajte-seba-a-svojich-ziakov-o-sikane-a-kybersikane-v-novom-online-kurze/

Autorka: Veronika Vanochová


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC, WebSupport a Bratislavský samosprávny kraj

        

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity