Aká je kvalita mládeže s nedokončeným vzdelaním, Bratislava

Kedy ?

08.06.2019 (sobota) - 09.06.2019 (nedeľa) 09:00 - 12:00 hod


Hľadáme mladých ľudí a organizácie pracujúce s mladými ľuďmi, ktorí prekonávajú prekážky v súvislosti s nedokončeným vzdelaním. Na Slovensku je stále veľa mladých, ktorí si pre rôzne dôvody (ekonomické, sociálne a pod.) nemohli dokončiť vzdelanie, čo im bráni v zapojení sa do spoločnosti a pracovného života.

Staňte sa aj vy ich hlasom a prispejte k zmenám. Čo môžeme spolu urobiť, aby to bolo inak? 

Zapojiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 17 do 29 rokov z celého Slovenska.

Stačí vyplniť prihlášku Záväznú prihlášku a stiahnuť Motivačný list, ktorý vyplnený pošlite na e-mail Fany Fijalkovej: fijalkova@eduma.sk

Z prihlášok vyberieme 32 účastníkov z každého regiónu, ktorí budú reprezentovať jednu cieľovú skupinu a ktorí sa zúčastnia jednotlivých národných stretnutí.

Viac o našom projekte čítajte tu: 

Hľadáme mladých ľudí, ktorí chcú s nami hľadať riešenia na chudobu

PROJEKT PODPORIL ERASMUS+

Aká je kvalita mládeže s nedokončeným vzdelaním, Bratislava

Mapa nie je dostupná