Hľadáme mladých ľudí, ktorí chcú s nami hľadať riešenia na chudobu

V organizácií Od emócií k poznaniu – EDUMA spúšťame nový projekt Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže, v ktorom chceme dať hlas mladým ľuďom vo veku od 17 do 29 rokov z rôznych regiónov Slovenska.

Hľadáme organizácie, ktoré pracujú s mladými ľuďmi z detských domovov a s mladými žijúcimi v generačnej chudobe alebo s neukončeným základným vzdelaním. Naším cieľom je zapojiť mládež z troch najzraniteľnejších skupín do dialógu o kvalite života, ktorý by podporoval ich začlenenie do spoločenského a pracovného života na Slovensku.

Mladých ľudí chceme naučiť otvorene hovoriť o tom, čo ich trápi. Aby dokázali analyzovať situáciu, v ktorej žijú a prekážky, ktoré dennodenne prekonávajú. Chceme ich podporiť, aby našli odvahu a vystúpili za hranice komunity, v ktorej vyrastajú. Aj takýmto spôsobom sa môžu stať hlasom ďalších rovesníkov, komunikovať svoje potreby a prispieť k zmene súčasnej (ne)kvality života mladých ľudí v podobnej situácii.

Následne vytvoríme priestor pre spoločný dialóg mladých so spolutvorcami rôznych politík.

Akých mladých ľudí hľadáme?

  1. Mládež z detských domovov
  2. Mládež s nedokončeným vzdelaním
  3. Mládež, ktorá má skúsenosť s generačnou chudobou
  4. Mládež s rôznymi formami znevýhodnenia

Ak máte vo svojom okolí alebo poznáte mladých ľudí vo veku od 17 do 29 rokov, budeme radi, ak im pomôžete zapojiť sa. Zároveň sa môžete stať našimi dôležitými garantmi v téme chudoby mladých ľudí.

Ako sa dá prihlásiť do projektu?

Stačí vyplniť Záväznú prihlášku a vybrať jeden z termínov. Následne ju pošlite na e-mail Fany Fijalkovej: fijalkova@eduma.sk

Z prihlášok vyberieme 32 účastníkov z každého regiónu, ktorí budú reprezentovať jednu cieľovú skupinu a ktorí sa zúčastnia jednotlivých národných stretnutí.

Dôležité dátumy stretnutí:

17.- 19.5., Hronec

7. – 9.6., Bratislava

21. – 23.6., Trstená

Vybraní zástupcovia mladých ľudí budú diskutovať pri okrúhlych stoloch

Po národných stretnutiach vyberieme za každú skupinu 4 zástupcov, ktorí budú v Bratislave pri okrúhlych stoloch viesť dialóg so zástupcami štátnej správy a priamo riadených organizácií zodpovedných za tvorbu podkladov pre zmenu politík v oblasti kvality života detí a mladých ľudí (IPVR, IUVENTA, VÚDPaP).

KEDY? 12.9. – 13.9. a 17.10 – 18.10., Bratislava
Ovplyvňuje kvalita života mieru inklúzie alebo miera inklúzie ovplyvňuje kvalitu života?

Kľúčovými aktérmi okrúhlych stolov budú štátni radcovia dotknutých rezortov, zástupcovia priamo riadených organizácií zodpovedných za mapovanie stavu života v spoločnosti, pričom prizvaní budú aj zástupcovia inštitútov Hodnota za peniaze (ISP – Inštitút sociálnej politiky, IFP – Inštitút finančnej politiky, IVP – Inštitút verejnej politiky, IZP – Inštitút zdravotnej politiky).

Výstupy z projektu budú dôležitým podkladom Správy o mládeži. Konkrétne kapitoly Sociálna inklúzia, kde sa odporúčajú diskusie k zadefinovaniu minimálnej kvality života mládeže.

V prípade otázok, kontaktujte Fany Fijalkovú e-mailom: fijalkova@eduma.sk


PROJEKT PODPORIL ERASMUS+