Aká je kvalita života mládeže zasiahnutej generačnou chudobou, Hronec

Kedy ?

18.05.2019 (sobota) 09:00 - 12:00 hod

Miesto konania

Mlynská 411 Hronec


Hľadáme mladých ľudí a organizácie pracujúce s mladými ľuďmi, ktorí majú skúsenosť so životom v chudobe alebo sa ich téma generačnej chudoby akýmkoľvek spôsobom dotýka a chcú byť hlasom pri hľadaní riešení, ako z nej von.

Zapojiť sa môžu mladí ľudia vo veku od 17 do 29 rokov z celého Slovenska.

Stačí vyplniť prihlášku Záväznú prihlášku a stiahnuť Motivačný list, ktorý vyplnený pošlite na e-mail Fany Fijalkovej: fijalkova@eduma.sk

Z prihlášok vyberieme 32 účastníkov z každého regiónu, ktorí budú reprezentovať jednu cieľovú skupinu a ktorí sa zúčastnia jednotlivých národných stretnutí.

Viac o projekte čítajte tu: 

Hľadáme mladých ľudí, ktorí chcú s nami hľadať riešenia na chudobu

PROJEKT PODPORIL ERASMUS+

Aká je kvalita života mládeže zasiahnutej generačnou chudobou, Hronec

Načítanie mapy…