Nové storytellingové nástroje – e-book a audio príbehy v 4 jazykoch a EDUMA karty

Nové inovatívne nástroje slúžia na scitlivovanie žiakov, podporu ich vnímavosti a toleranciu vo výchove a vzdelávaní, a tiež na rozvoj jazykových a emočných zručností mladých ľudí. Storytellingové nástroje sú určené predovšetkým pre pedagógov ZŠ, SŠ a VŠ, členov školských podporných tímov a pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení, ale aj pre rodičov, pracovníkov HR oddelení vo firmách i mladých ľudí, ktorí sa venujú peer-to-peer učeniu. 

Storytelling (učenie sa cez skutočné príbehy) je jedným z mála nástrojov, ktorý dokáže vzdelávať a zaujať všetky učiace sa typy – vizuálne, auditívne, kinestetické. Súčasne je vhodný aj pre rôzne vekové a vzdelávacie skupiny. 

E-book Počúvaj, premýšľaj, zmeň! v štyroch jazykoch – v textovej a audio podobe

E-book Počúvaj, premýšľaj, zmeň! môžete čítať, ale aj počúvať. Vďaka dobrovoľníkom z radov študentov a našim partnerom v projekte Storytelling pre Európu, sme pripravili preklady e-booku Počúvaj, premýšľaj, zmeň do ďalších jazykov. Okrem slovenčiny môžete využiť preklad do angličtiny, španielčiny a ukrajinčiny. Jazykové varianty majú uplatnenie počas výučby cudzích jazykov v bežných školách, jazykových školách alebo pri práci so zahraničnými študentmi. 

V e-booku Počúvaj, premýšľaj, zmeň nájdete vybrané príbehy ľudí, s ktorými sme sa stretli na Slovensku a v Českej republike. Každý z nich je osobitý, neopakovateľný a silný.

Niekedy človeka zavrhneme na základe prvého pohľadu – farba pleti, handikep, vizáž. Bez toho, že by sme poznali jeho príbeh. Vďaka e-booku Počúvaj, premýšľaj, zmeň! Vás pozývame zoznámiť sa bližšie s desiatkou príbehov. Môžete nahliadnuť do života mimo biologickej rodiny, porozumieť, čo prežívajú ľudia na úteku pred vojnou, aký je život s chorobou a zdravotným znevýhodnením, ako sa žije seniorom, ľuďom inej národnosti a vierovyznania, aké je zažiť šikanu.

Cez prácu s príbehmi môžete podporiť záujem o učenie jazyka a jazykové zručnosti žiakov, vrátane  nízkomotivovaných žiakov a žiakov s vývinovými poruchami učenia. 

EDUMA e-booky sú voľne dostupné, online a bezplatné. Predstavujú ľahko dostupnú formu práce s príbehmi, pripravenú pre okamžité využitie – písané príbehy, zaradené do tematických e-bookov.

Každý z príbehov a práca s ním sa prenáša do nášho myslenia, postojov a pripravuje nás na rolu možného spolužiaka, partnera, rodiča, zamestnanca, či zamestnávateľa človeka s telesným, zmyslovým hendikepom, inou národnosťou alebo vierovyznaním. Pedagóg tak žiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva a vedie ich k vnímaniu svojho okolia, pochopeniu fungovania spoločnosti a postavenia človeka v nej. Podporuje v nich motiváciu porozumieť prekážkam ľudí na okraji spoločnosti a vzbudzuje v nich chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole.

Na prácu s príbehmi sa môžete pripraviť vďaka metodike Zvuk, slovo a obraz príbehu Metodická príručka pre prácu s príbehmi v audio a písanej forme.

EDUMA karty

EDUMA karty sú storytellingový nástroj, ktorý slúži pri práci s emóciami a príbehmi. Vďaka vizuálnym asociáciám, farebnosti a obrazovým prvkom pomáhajú otvárať a rozbehnúť diskusiu na akékoľvek témy, vrátane tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí. 

Každý obraz emočných EDUMA kariet skrýva príbeh jedného dieťaťa – od tých s bežnými, nevyjadrenými emóciami a snami, po tie, ktoré čelia ťažkostiam a zostávajú prehliadané, hoci ich vnútorný svet emócii je bohatý, ale ostáva zamknutý. 

EDUMA karty aktuálne existujú:

  • v elektronickej podobe ako plagát, ktorý je možné využiť pri online vzdelávaní 
  • ako vytlačená sada kariet, ktorá obsahuje 36 kariet s názvom a 36 kariet bez názvu (čo je možné využiť rôznymi spôsobmi – viac sa dozviete v pripravovanej metodike ohľadom práce s EDUMA kartami)

Pre koho sú EDUMA karty určené?

Pre kohokoľvek, kto má záujem o inovatívne storytellingové nástroje:

  • v školskom prostredí (formálne vzdelávanie)
  • neformálne vzdelávanie
  • pri výchove v rodinách a inštitúciách
  • v interakcii a komunikácii medzi kolegami a zamestnancami vo firmách a inštitúciách

EDUMA karty je vhodné využívať v školskom prostredí počas ranných kruhov, triednických hodín, počas humanitných predmetov, jazykových predmetov alebo v rámci mimoškolských aktivít. Vo výchove detí, v rodine alebo inštitúcii môžete vďaka EDUMA kartám otvoriť akúkoľvek tému, o ktorej sa chcete rozprávať s Vašimi deťmi. Vo firemnom prostredí môžu EDUMA karty naštartovať efektívny brainstorming, poradu a rovnako načrieť do tém, ktoré viaznu, no je potrebné ich riešiť. 

Máte záujem o výtlačok EDUMA kariet? 

Záleží nám na tom, aby ste sa zoznámili s možnosťami práce s EDUMA kartami. Naučte sa využívať EDUMA karty vo výchove a vzdelávaní počas webinára so Janette Motlovou, ktorý sa bude konať raz mesačne. S účasťou na online vzdelávaní získate automaticky jeden balíček EDUMA kariet. 

Naučte sa, ako sa s EDUMA kartami pracuje, pri akých príležitostiach alebo akých hodinách v škole môžete s kartami pracovať. Naučte sa, ako podporíte diskusiu na akékoľvek témy, vrátane tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí, spoznáte svojich žiakov a ich potreby, či vnímanie rôznych tém. Karty pomáhajú aj pri práci s nízkomotivovanou mládežou. Janette Motlová sa s vami podelí sa o dobré tipy zo svojej dlhoročnej praxe so storytellingom. 

Najbližšie termíny webinára:

  • 25.6.2024 o 16:00-17:10 
  • 23.7.2024 o 16:00-17:10 
  • 20.8.2024 o 16:00-17:10 

Cena webinára v rozsahu 70 minút je 45 EUR, cena zaslania EDUMA kariet zodpovedá poštovnému a balnému (viac info v obchodných podmienkach), spolu 49 EUR. 

V prípade Vášho záujmu o účasť na online vzdelávaní a automatické získanie balíčka EDUMA kariet, prejdite na stránku ohľadom EDUMA kariet tu alebo kliknite na obrázok nižšie.

V prípade, že máte záujem o väčšiu objednávku, platbu na faktúru alebo o doručenie mimo Európy, svoj záujem môžete vyjadriť v nasledujúcom formulári: Objednávka účasti na webinári – EDUMA karty.

Modernizujeme Online živú knižnicu

Online živá knižnica je inovatívny vzdelávací portál, ktorý ponúka desiatky rôznych video príbehov, autentických výpovedí rôznych ľudí a webinárov zameraných prevažne na využitie storytellingu. 

Ide o výpovede ľudí, ktorí žijú s hendikepom, museli utiecť pred prenasledovaním alebo vojnou, sú inej etnicity, iného vierovyznania alebo vyrastali mimo svojej biologickej rodiny. Medzi nimi Maťo bez rúk, ktorý otvorene hovorí o živote s fyzickým hendikepom, dcéra iránskych migrantov Sára, adoptovaná Maruška, ktorá vyrastala v kruhu nebiologickej rodiny, tínedžerka Suzanne. ktorá utiekla pred vojnou v Sýrii alebo Jedinec, mladý muž, ktorý sa nečakane ocitol v detskom domove. A mnohí ďalší. Chcete navštíviť Online živú knižnicu?

Aktuálne pripravujeme sekciu s ďalšími storytellingovými nástrojmi. Pribudnú nové príbehy, v slovenskom, anglickom a španielskom jazyku, a tiež titulky viacerých videí. 


Prečítajte si viac: 

Rozhovor o tvorbe EDUMA kariet s Petrou Bockovou, psychologičkou Diagnostického centra: EDUMA karty: inovatívny nástroj na komunikáciu pocitov a emócií

Rozhovor o využití príbehov vo vzdelávaní: Pedagogička Mikolajová: ,,Projekt Zvuk, obraz a slovo rozvinul našim žiakom komunikačné zručnosti, kritické myslenie ale aj citlivosť a pochopenie voči iným.“

 

Ďakujeme za podporu našich partnerov, bez ktorých by naše aktivity nebolo možné realizovať.

Projekt Podpora diverzity a tolerancie alebo Za každým obrazom sa skrýva príbeh podporili Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadačný fond Telekom pri Nadácii PontisProjekt Zvuk, slovo a obraz príbehu: Moderný spôsob rozvíjania jazykov a hodnôt, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SRProjekt Storytelling pre Európu je realizovaný vďaka podpore Európskej Únie a programu Erasmus+.