Počuli ste už o koncepte Friluftsliv? Čoskoro niečo z neho prinesieme aj na Slovensko

Naši kolegovia Marcel Karvay a Jana Harušťáková sa vrátili z nórskeho mestečka Flekke, aby sa zblízka pozreli a inšpirovali zážitkovými vzdelávacími aktivitami na United College Red Cross Nordic.

V rámci nášho projektu Youth Otdoor Leadership Academy sme vycestovali spolu s našimi partnermi z Outward Bound Slovakia a z Divých makov. Naším cieľom je zapojiť do Outdoorovej akadémie líderstva 30 mladých ľudí a potenciálnych lídrov pochádzajúcich z rôzneho socio – ekonomického prostredia a rozvíjať ich osobnostný potenciál i jemné zručnosti (tzv. soft skills) cez zážitkový outdoor program v slovenskej prírode i cez príbehy. EDUMA preto vzala so sebou aj mladého Tomáša Mattu, jedného z mladých lídrov a úspešných rómskych študentov, ktorý v septembri získal aj Cenu Vojvodu z Edinburghu na bronzovej úrovni.

Výzvu na prihlasovanie do akadémie zverejníme už čoskoro.

Študenti sa o sebe učia aj v prírode

United World Colleges (UWC) je globálne vzdelávacie hnutie, ktorého poslaním je zjednocovanie mladých ľudí rôznych národností a kultúr pre vytváranie mieru a udržateľnej budúcnosti vo svete. Pôsobí v rámci 18 škôl na 4 svetových kontinentoch a v mladých ľuďoch podporuje osobnostný rozvoj a odvahu meniť veci v spoločnosti k lepšiemu. Na nórskej United World College napríklad nájdete študentov aj zo severnej alebo subsaharskej Afriky, ktorý prínosy vzdelávania využívajú pri pomoci svojej komunite.

Strednú školu v Nórsku navštevuje 200 študentov a jedným z pilierov jej vzdelávania je aj budovanie vzťahu k prírode a k outdoorovým aktivitám. Študenti dokonca spolupracujú s Červeným krížom, ktorý je jednou zo zakladateľských organizácií školy.

„Počas týždňa sme mali možnosť nazrieť na niektoré aktivity zblízka a dokonca sme si ich mohli sami vyskúšať. Absolvovali sme ukážkovú hodinu kajakovania, ale spolu so študentmi aj expedíciu, v rámci ktorej sme prespali jednu noc v divokej nórskej prírode v spacáku. Mladí ľudia sa aj takýmto spôsobom učia, ako si postaviť prístrešok, nájsť suché drevo, založiť si oheň, pričom každý musel odísť aspoň na 100 metrov od svojho táboriska. Najťažšie na tom asi bolo nájsť drevo, keďže všade bolo veľmi mokro. Napokon sa to podarilo. Na druhý deň potom študenti reflektovali, čo všetko zažili, aké mali pocity a čo sa naučili zo svojich chýb,“ opisuje Marcel Karvay aktivity z United World College.

To, že sú v Nórsku študenti vystavení takýmto praktickým úlohám priamo v prírode, nie je nič výnimočné. Absolvovanie aspoň jedného týždňa v prírode sa nedávno zaviedlo aj do povinného školského kurikula, ktoré platí aj pre všetky štátne školy.

Vyznávať Friluftsliv

„Jedna sa mladí učia mať vzťah k prírode a k svojmu prostrediu a tiež prekonávať prekážky a vystúpiť zo svojej zóny komfortu. Okrem toho Nóri vyznávajú filozofiu Friluftsliv, ktorá učí o dôležitosti zmysluplného pobytu v prírode a rozvíja hlbší vzťah k nej. Dalo by sa povedať, že Friluftsliv učí ľudí, ako milovať prírodu. Je súčasťou nórskej kultúry i národnej identity, keďže až 98 percent Nórov praktizuje aktivity spojené s Friluftsliv aspoň raz do týždňa,“ dodáva Marcel Karvay.

Friluftsliv je koncept open – air žitia, ktorý sa spopularizoval v 50. rokoch minulého storočia vďaka nórskemu poetovi a dramatikovi Henrikovi Ibsenovi, ktorý tento termín použil na opísanie hodnoty trávenia času na vzdialenejších miestach pre duchovné a fyzické blaho. Príroda bola od nepamäti veľkou súčasťou Škandinávcov a ich vášňou, pretože posilňuje duševné i fyzické schopnosti.

V Nórsku sú dokonca firmy, ktoré umožňujú svojim zamestnancom flexibilný pracovný čas a dovoľujú im zažiť Friluftsliv, keď je vonku krásne počasie a pracovať, keď sa zotmie. Nóri sú totiž veľmi pracovití a lojálni a vedia, že tento systém nikto zo zamestnancov nezneužije, pretože prvé, čo deklarujú, sú vždy výsledky svojej práce. Firmy, ktoré dávajú zamestnancom možnosť zažívať Friluftsliv, dokonca majú aj daňovú úľavu. V Nórsku tiež platí, že aj keď je les alebo kus prírody na súkromnom pozemku, obyvatelia krajiny ho môžu využívať za účelom trávenia času v prírode.

No to, že sa človek vyberie do prírody ešte neznamená, že žije Friluftsliv. Táto filozofia je viac o nastavení mysle na plnú prítomnosť a mindfulness. To znamená, že cieľom nie je cesta do prírody, ale schopnosť ju naplno prežiť a nevenovať sa iným aktivitám. Aj preto sa niekedy z United World College vyberú na kopec, na ktorý nikdy nevylezú, pretože sa pod vrcholom otočia. Cieľom nie je vrchol, ale cesta a to, čo po nej človek v každom okamihu zažije. Je to ako návrat ku koreňom, sledovanie plynutia, splynutie s prírodou.  

Čoskoro už aj na Slovensku

Už na budúci rok si tento koncept vyskúšame aj v rámci Youth Outdoor Leadership Academy. Súčasťou akadémie budú aj aktivity zamerané na rozvoj mnohých ďalších zručností, ktoré budúci lídri budú môcť využiť aj v ich osobnom a komunitnom živote.

„Pobyt v Nórsku bol pre mňa výnimočný. Už len tam byť bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Najviac ma oslovil koncept zmiešaných kultúr a náboženstiev študentov z UWC, kde je tá rôznorodosť naozaj viditeľná a krásna, čo pre mňa predstavuje možnosť pokojného nažívania rôznych etnicít. V škole sa riadia citátom: Je v tebe viac, ako si myslíš. Aj to hovorí asi samo za seba a to, že systém ich vzdelávania je založený predovšetkým na učení sa z vlastných zážitkov. Bola to pre mňa obrovská škola. Ešte nikdy som nemal možnosť byť zapojený do projektového plánovania programu, tvoriť a rozmýšľať, ako by sa to dalo zrealizovať. Bol to silný zážitkový týždeň plný emócií  a učenia sa,“ opisuje Tomáš Matta, ktorý sa už dlhší čas venuje osobnostnému rozvoju a v rámci občianskeho združenia Palikerav podporuje aj komunitu rómskych detí v čítaní a v ďalších aktivitách.

Petra Nagyová


Projekt Youth Leadership Academy realizujeme v spolupráci s United College Red Cross Nordic a s organizáciami Outward Bound Slovakia a Divé maky s finančnou podporou Erasmus+.

Naše podujatia

Žiadne Udalosti