Zdravé vzťahy sú najlepšou prevenciou pred šikanou a kyberšikanou v triedach

Aktivity na tému Bezpečne v triede a na internete sú určené pre učiteľov a odborných pracovníkov škôl, ktorí chcú šikane a kyberšikane predchádzať skôr ako sa rozvinie do nebezpečných a ubližujúcich prejavov.  

Predstavujeme vám vzdelávacie aktivity – projektový deň a dva online kurzy, ktoré sme vytvorili počas roka 2021. Aktivity projektového dňa a rovnako online kurzy pre žiakov a učiteľov sme odskúšali v spolupráci so školami, ktoré sa zapojili do pilotáže. Pôvodný koncept sme následne vylepšili na základe spätnej väzby a návrhov zo strany účastníkov, a tiež podľa odporúčaní odborníkov z IPčko, internetová poradňa pre mladých a DigiQ, ktorí sú expertami v týchto témach.

Pre koho?

Aktivity sú určené pre ktorýkoľvek ročník stredných škôl a 7.-9. ročníka základných škôl. Do aktivít projektového dňa sú zapojení učitelia a žiaci spoločne, online kurz je možné absolvovať aj samostatne – samostatný kurz pre dospelých a samostatný kurz pre žiakov (s vedením učiteľa). 

1. Projektový deň

Projektový deň pomáha zapojeným školám posilniť atmosféru bezpečia a rešpektu, ale aj otvoriť tému nepríjemných skúseností so šikanou a celkovo zasiať dôveru do vzájomných vzťahov medzi žiakmi, aj žiakmi a učiteľmi, či inými dospelými zamestnancami školy.

Vďaka projektovému dňu môžu učitelia a žiaci spoločne upriamiť plnú pozornosť na vzťahy, klímu a preventívne opatrenia voči šikane v škole a v triedach.

Počas prípravy sa učitelia zoznámia s využívaním storytellingu a podrobnou metodikou jednotlivých aktivít počas projektového dňa. Prípravným online stretnutím cez ZOOM učiteľov sprevádzajú naše mentorky z EDUMY a prizvaný odborník, psychológ. Účasť učiteľov na inštruktážnom webinári je podmienkou pre realizáciu projektového dňa.

Ako vyzerá program počas projektového dňa?

Projektový deň je realizovaný priamo na škole prezenčne, pod vedením učiteľa a online formou, formou webinárov s odborníčkami, zvlášť pre žiakov a zvlášť pre učiteľov. 

Doobedný program je venovaný aktivitám pre žiakov, ktorý vedú samotní učitelia na základe predošlej prípravy. Môžu napríklad otvoriť tému šikany a kyberšikany prostredníctvom ranných kruhov a práce s DIXIT kartami.

Ďalej nasleduje práca z príbehom, buď ide o video príbeh z Online živej knižnice, v ktorom sa živé knihy, Dominika alebo Sára, delia o vlastnú skúsenosť so šikanou alebo prácu s písaným príbehom z e-booku Nebyť na šikanu sám.

   

Poslednou aktivitou pre žiakov je webinár a reflexia s odborníčkou-psychologičkou, napríklad z internetovej poradne pre mladých, IPčko alebo z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológieŽiaci môžu v tejto časti položiť otázky (aj anonymne), ktoré ich v súvislosti so šikanou a kyberšikanou zaujímajú.

V poslednom bloku predstavíme učiteľom ďalšie vzdelávacie nástroje na prevenciu šikany a kyberšiny, čiže:

  • slovník pojmov a internetových trendov 2021,
  • stolová hra Digitálni hrdinovia a
  • komiks Dátoví votrelci verzus Digitálni obrancovia.

V závere reflektujeme, čo školám priniesol projektový deň, s čím sa učiteľom dobre pracovalo, ako žiaci reagovali na jednotlivé aktivity a ako môžu učitelia ďalej pracovať s témou šikany a kyberšikany v triedach.

Odporúčame, aby sa školský koordinátor pre prevenciu šikany (psychológ/pedagóg) taktiež zúčastnil projektového dňa.

V rámci pilotných projektových dní školy realizovali projektový deň pre aspoň sto žiakov pod vedením štyroch až piatich učiteľov, vrátane koordinátora za jednu školu. Účastník realizuje aktivity spolu so svojimi žiakmi. Odporúčame, aby boli žiaci rozdelení do menších skupín. 

2. Online kurzy

Cieľom online kurzu je zvýšiť kompetencie učiteľov a žiakov v téme Online bezpečnosti a v téme prevencie a riešenia kyberšikany a šikany. 

Online kurz pre učiteľov a žiakov prebieha na platforme Soficreo/Teemea, ku ktorému bude každému účastníkovi vytvorený samostatný prístup. Počas kurzu sa oboznámite so storytellingovými nástrojmi, ktoré budete môcť využiť so žiakmi na hodinách a získate množstvo vedomostí a zručností ako s témou pracovať. A možno sa vďaka kurzu začnete na dianie vo vašej triede pozerať inak a včas si všimnete, ak v nej prestáva byť bezpečne pre všetkých.

Čo Vám ponúkame:

Samotný kurz obsahuje 14 úloh, ktorými si môžete prechádzať svojím vlastným tempom. Súčasťou úloh sú videá z Online živej knižnice (účastníci dostanú plný prístup do Online živej knižnice v rámci kurzu bezplatne), e-book Nebyť na šikanu sám, spoločenská hra, slovník online pojmov a komiks o bezpečnosti na internete (ďalšie vzdelávacie nástroje na prevenciu šikany a kyberšiny). 

Čakajú Vás interaktívne úlohy, ktoré využívajú silu príbehov a metódu storytellingu. Náhľad z kurzu pre učiteľov:

  

  1. Soficreo kurz pre učiteľov – počas kurzu budete mať mentorskú podporu a po vyriešení úlohy, budete mať možnosť vidieť, ako úlohu riešili iní,  mentoring v tomto kurze zabezpečuje EDUMA.
  2. Soficreo kurz pre žiakov – pri kurze pre žiakov má prístup k odpovediam žiakov ich učiteľ, môže ich odpovede komentovať a bude mať prehľad o tom, ako problematiku vnímajú. Žiaci môžu taktiež prechádzať kurzom samostatne, vlastným tempom alebo na hodine pod vedením učiteľa. Na základe riešení úloh bude pedagóg vedieť cielene nadviazať pri ďalších aktivitách na prevenciu šikany a kyberšikany.

Vyberte si, ktorá z možností vzdelávania a prevencie šikany Vám najviac vyhovuje a dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom vyjadrenia predbežného záujmu o tento typ vzdelávania. 

Spätné väzby učiteľov po projektovom dni na ich škole – čo im priniesla táto skúsenosť a čo by odporučili kolegom?

  • „Priznám sa, že túto silu som si do projektového dňa neuvedomovala ani ja. Vnímala som šikanu v dvoch polohách: obeť a agresor.  Veľmi ma potešilo, že sme si všetci navzájom uvedomili práve neskutočnú silu mlčiacej väčšiny. Skúsenosť s príbehom nám tiež priniesla uvedomenie si, že ktokoľvek sa môže stať obeťou. „
  • „Odporúčam pripraviť sa na to, že príbeh môže spustiť lavínu emócií a niekto, kto bol sám šikanovaný alebo pozná niekoho šikanovaného, začne rozprávať o svojich skúsenostiach a pocitoch. Žiaci si začnú viac všímať veci okolo seba a budú mať viac odvahy k tomu, aby zastavili šikanovanie.“
  • „Možno keby mali možnosť zažiť projektový deň zameraný na prevenciu šikany a kyberšikany skôr, mohli by inak riešiť, čo sa stalo im osobne, na predchádzajúcej škole. Žiaci našli v sebe odvahu dôraznejšie konať.”
  • „Žiaci si projektový deň chválili hlavne z dôvodu, že mohli celý deň diskutovať a spolupracovať ako kolektív a lepšie sa spoznať. Takúto skúsenosť odporúčali aj pre ostatných žiakov v iných triedach. Skonštatovali, že sa dozvedeli o šikane veľa vecí a aj Dominikin príbeh ich zaujal. Video príbeh bol výborne spracovaný a určite má silnú moc.”

Prečítajte si tiež:

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, neváhajte, prosím, kontaktovať našu mentorku Katku Božík na katarina@eduma.sk alebo na 0910 278 001.

Autorka: Veronika Vanochová


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC, WebSupport Bratislavský samosprávny kraj

        

Naše podujatia

Momentálne pre Vás plánujeme nové aktivity