Ako sa festivalovalo?

Festival živých kníh a vnímavosti sme už síce robili, ale nikdy sme ho nerobili v online prostredí. Preniesť takýto formát do online bola poriadna výzva, ale tie máme v EDUME radi. 

Počas dvoch dní sme hovorili o národnostných menšinách na Slovensku. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa interaktívnych workshopov, ktoré boli najmä o práci so storytellingom, či už v školskom alebo firemnom prostredí. Taktiež mali účastníci možnosť stretnúť sa so Živými knihami – predstaviteľmi rôznych národnostných menšín, ktorí hovorili o tom, ako sa im žije na Slovensku. 

“Keby sme tu boli sami so svojimi potrebami, bolo by to nudné -na to, aby sa nám všetkým žilo lepšie, na tú zmenu nepotrebujeme nič zvonka, tá zmena má prísť od nás.”
– odkaz od Janette Motlovej študentom

Prvý deň sme venovali žiakom aj učiteľom  základných a stredných škôl a tiež firmám. Na workshope stereotypy a predsudky sme si so žiakmi odpovedali napríklad na otázky: Čo v našom živote robia stereotypy a predsudky alebo ako stereotypy a predsudky ovplyvňujú férový prístup k ľuďom naokolo? Preberali sme tiež kultúru v triede i v škole, spoločenskú zodpovednosť, či ako príbehy podporujú premýšľanie, zvedavosť a chuť objavovať seba a svet naokolo. 

“Páčili sa mi všetky workshopy a prístup lektorov. Veľmi podnetné.” – spätná väzba od účastníkov 

Rozprávali sme sa aj o tom, ako vnímavosť a spoločenská zodpovednosť spolu súvisia a čím sa vyznačuje vnímavá firma? Alebo ako v zamestnancoch podporovať vnímavosť ku kolegom. 

Druhý deň bol venovaný učiteľom, absolventom a študentom vysokých škôl a pracovníkom s mládežou. Preberali sme tému chudoby – kedy sa človek ocitne na jej hranici a ktoré menšiny na Slovensku jej čelia. 

Živé knihy boli samozrejme neodmysliteľnou súčasťou nášho festivalu. Reprezentovali bulharskú, maďarskú, ukrajinskú, rómsku, bieloruskú či rusínsku národnostnú menšinu. Mali sme aj Živú knihu z Kene a dokonca aj Živú knihu, ktorá je mostom medzi svetom počujúcich a nepočujúcich.Tá nás aj naučila spievať Macka Uška v posunkovom jazyku. 

 “Aj tí čo majú slovenčinu ako materinský jazyk v nej robia chyby, preto by bolo fajn keby sa k tým chybám stavalo tak, že je bežné robiť ich robiť a  opravovanie by malo byť bez nejakého veľkého kritizovania, ale so snahou naučiť ich ten jazyk dobre.”  – spätná väzba od účastníkov 

Tí, ktorí sa zúčastnili, si odniesli návody, ako uchopiť tému chudoby, ako posilniť školský aj firemný kolektív. Veľa tipov do praxe a námetov na rozmýšľanie, inšpirujúce Živé knihy. Taktiež sa im páčili konkrétne aktivity, ktoré im dali možnosť zamyslieť sa nad vlastnými stereotypmi, odniesli si množstvo pozitívnych zážitkov a inšpiratívnych skúseností, dobrý pocit, inšpiráciu, spoznanie nových angažovaných ľudí.

“Naplnenie plánu uskutočniť hodnotovú udalosť pre žiakov v rozvoji kritického myslenia a v boji proti rasizmu, xenofóbie. Akcia bola inšpiratívna pre častejšie používanie storytellingu vo vyučovaní. “ – spätná väzba od účastníkov 

Autorka: Michelle Kubištová 


Realizované s finančnou podporou partnerov projektu:

Za spoluprácu ďakujeme aj nášmu partnerovi:

Naše podujatia

Žiadne Udalosti