EDUMA pripravuje trénerov pre 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia

V rámci šírenia dobrej praxe EDUMA školí nových lektorov 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia na Slovensku, aj v Čechách.

Naším cieľom je budovanie inklúzie a porozumenia medzi znevýhodnenými skupinami ľudí a majoritou spoločnosti v Slovenskej i Českej republike. Chceme multiplikovať využívanie Online živej knižnice, ktorá je overeným storytellingovým nástrojom na budovanie kritického myslenia.

4-vé akadémia rozvoja kritického myslenia je akreditovaným vzdelávaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého cieľom je vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti (akreditácia podľa 282/2008 Z.z.).

Vzdelávanie nových trénerov 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia pozostáva v úvode z viacerých online blokov zážitkového vzdelávania, po ktorom nasleduje realizácia praxe pod vedením našich mentorov. Úspešní absolventi budú neskôr viesť ďalšie vzdelávania v rámci 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.  

„Je Snehulienka inkluzívna? Do akej miery je to inklúzia z pohľadu trpaslíkov?“

Prvé školenie predstavovalo úvod do 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia a počas neho neho sme sa sústredili najmä na emócie a ich vplyv na nás v rôznych situáciách, ako aj prácu s obrazovou projekciou. 

 Využívanie rozprávok je jedným z podôb storytellingu. Rozprávky milujú všetci bez ohľadu na svoj názor, či aktuálnu náladu. Rozprávka tak môže lektorovi pomôcť napríklad lepšie pracovať s náladou v skupine.

Počas druhého školenia sme sa venovali sa druhému, najrozsiahlejšiemu modulu 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia, ktorí sa nazýva Cez príbehy k spoločenskej zodpovednosti. Tento modul veľmi dobre pracuje s tým, prečo je veľmi dôležité, aký má študent vzťah k tomu, čo študuje alebo čím sa zaoberá. Janette túto súvislosť vysvetluje na príklade nalievania z džbánu do pohára alebo do prázdnych rúk bez pohára, cez ktoré obsah preteká. 

Vzdelávanie trénerov je realizované vďaka podpore Erasmus+ SK a našim českým partnerom z GLAFKA v rámci projektu „Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou storytellingu za použitia moderného neformálneho vzdelávania“.

 

 

Naše podujatia

Žiadne Udalosti