Ukončenie vzdelávania – Soficreo kurz – Bezpečne v triede a na internete

Kedy ?

10.12.2021 (piatok) - 00:00 - 23:59 hod


V rámci projektu Bezpečne v triede aj na internete financovaného z fondu SK-NIC, WebSupport a Bratislavský samosprávny kraj sme vytvorili online vzdelávací kurz pre pedagógov, aj pre žiakov na platforme Soficreo. 

Cieľom kurzu je zvýšiť kompetencie učiteľov v téme Online bezpečnosti a v téme prevencie a riešenia kyberšikany a šikany. Počas kurzu sa oboznámite so storytellingovými nástrojmi, ktoré budete môcť využiť so žiakmi na hodinách a získate množstvo vedomostí a zručností ako s témou pracovať. A možno sa vďaka kurzu začnete na dianie vo vašej triede pozerať inak a včas si všimnete, ak v nej prestáva byť bezpečne pre všetkých.

Čo Vám ponúkame:

Samotný kurz obsahuje 14 úloh, ktorými si môžete prechádzať svojím vlastným tempom. Súčasťou úloh sú videa z Online živej knižnice (účastníci dostanú plný prístup do Online živej knižnice v rámci kurzu bezplatne), e-book Nebyť na šikanu sám, spoločenská hra, slovník online pojmov a komiks o bezpečnosti na internete (e-book, spol. hra a komiks sú voľne stiahnuteľné). 

  1. Soficreo kurz pre učiteľov – počas kurzu budete mať mentorskú podporu a po vyriešení úlohy, budete mať možnosť vidieť, ako úlohu riešili iní, čiže v tomto kurze mentoring zabezpečuje EDUMA.
  2. Soficreo kurz pre žiakov – pri kurze pre žiakov má prístup k odpovediam žiakov ich učiteľ, môže ich odpovede komentovať a bude mať prehľad o tom, ako problematiku vnímajú. Žiaci môžu taktiež prechádzať kurzom samostatne, vlastným tempom alebo na hodine pod vedením učiteľa. Na základe riešení úloh bude pedagóg vedieť cielene nadviazať pri ďalších aktivitách na prevenciu šikany a kyberšikany. 
     
     
Online kurz na tému šikany a kyberšikany odporúčame realizovať priamo v škole počas vyučovania, ideálne počas triednických hodín, na hodinách etickej, občianskej výchovy a podobne. Na absolvovanie kurzu je potrebné vyhradiť si 90 minút, t.j. dve vyučovacie hodiny. Môžete si však zvoliť akýkoľvek postup, ktorý vám vyhovuje. 
 

Pedagógovia majú tri možnosti:

  1. zapojiť sa aj so svojimi žiakmi – so skupinou alebo celou triedou (školám odporúčame venovať sa téme komplexne, spolu so žiakmi, ale nie je to podmienkou)
  2. zapojiť sa samostatne len do kurzu pre pedagógov 
  3. zapojiť len svojich žiakov

Do kedy?

Kurz je potrebné dokončiť do 10.12.2021Online živá knižnica Vám bude dostupná do 31.12.2021.

Kto sa môže prihlásiť?

Hľadáme 8 pedagógov stredných škôl a ich žiakov, ktorí bezplatne absolvujú online vzdelávanie Bezpečne v triede aj na internete. Aktuálne hľadáme už len pedagógov stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja, kapacita pre účasť učiteľov z ostatných regiónov je už naplnená. 

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností, neváhajte, prosím, kontaktovať mentorku Katku Božík na katarina@eduma.sk alebo na 0910 278 001.


Projekt Bezpečne v triede, aj na internete a jeho výsledky podporil SK-NIC, WebSupport Bratislavský samosprávny kraj

        

Ukončenie vzdelávania - Soficreo kurz - Bezpečne v triede a na internete

Mapa nie je dostupná