Ukončenie výzvy: Prieskum potrieb učiteľov

Kedy ?

31.10.2021 (nedeľa) - 00:00 - 23:59 hod


Radi by sme vám v EDUME pripravili na mieru ďalšie podporné nástroje, webináre a vzdelávania, ktoré učiteľom pomôžu vytvárať priaznivé prostredie pre všetkých žiakov a lepšie zvládať aktuálnu pandemickú situáciu. Preto chceme zistiť viac o tom, čo využívate, čo vám chýba a čo by vám v tejto situácii pomohlo.

Kto sa môže prieskumu zúčastniť?

Pedagogickí a odborní zamestnanci, vychovávatelia všetkých typov škôl a všetkých stupňov.  

Chcem sa zúčastniť prieskumu potrieb: https://forms.gle/qReiYmAmHCEnrp789

Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 15 min. vášho času. Prieskum potrieb učiteľov predĺžený do 31.10.2021.

Budeme sa vás pýtať na tieto okruhy tém: 

  • Ako ste zvládali pandemickú situáciu – v čom ste boli dobrí, a naopak čo Vám spôsobovalo ťažkosti, na čo ste neboli/nie ste pripravení?
  • Aké ťažkosti priniesla pandémia vašim žiakom? 
  • Pozorujete nové špecifické potreby alebo prekážky u žiakov v dôsledku pandémie?
  • Ktorým konkrétnym problémom sa potrebujete v súčasnosti venovať? 
  • V čom by ste potrebovali podporu pre rozvoj Vašich vedomostí a zručností?
  • Ktoré vzdelávacie nástroje EDUMY Vám pomáhajú?
  • Ktoré nástroje by ste chceli využívať viac? 
  • Čo Vám chýba a ako Vám môžeme pomôcť?

Vaše odpovede budú hromadne spracované, spolu s odpoveďami ďalších zúčastnených a nebudú zverejnené pod vaším menom. Výsledky spracujeme do záverečnej správy, ktorá bude obsahovať prehľadné grafické spracovanie vašich odpovedí. Záverečná správa bude publikovaná na tomto webe – eduma.sk a dostupná pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o to, s čím sa učitelia aktuálne pasujú a v čom potrebujú podporiť. 


Projekt Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Ukončenie výzvy: Prieskum potrieb učiteľov

Mapa nie je dostupná