EDUMA v spolupráci s Rodič ľavou zadnou Vás srdečné pozýva na workshop Ako napísať úspešný projekt.

Trápite sa písaním projektových žiadostí?

Premýšľate, ako tvoriť inovatívne, zmysluplné a užitočné projekty? Alebo ako posunúť vašu organizáciu o krok vpred?

Workshop  je určený pre:

  • neziskové organizácie,
  • firmy, samosprávy,
  • Centrá voľného času,
  • Komunitné centrá a pre všetkých, ktorí sa venujú písaniu projektov.

Workshop vedie Janette Motlová, autorka a spoluautorka inovatívnych a finančne podporených projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Okrem uvedeného bola v roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Vstupné: 60 EUR

Parkovanie dostupné – bezplatne.

Chcete sa prihlásiť? Kliknite:

Workshop: Ako napísať úspešný projekt 13.10.2022 Bratislava