Hľadáme učiteľov, ktorí sa chcú zážitkovo vzdelávať v téme šikany a kyberšikany

Učíte na základnej alebo strednej škole a stretávate sa na nej s témou šikany a online šikany? Chcete sa dozvedieť viac o téme inklúzie a vzdelávať sa v nej cez 4-vé akadémiu rozvoja kritického myslenia? V rámci nášho projektu Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov vyškolíme 12 učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska v rámci inkluzívneho vzdelávania s osobitým zreteľom na šikanu a online šikanu.    

Prečo to robíme?

Chceme poukázať predovšetkým na chýbajúcu bezpečnosť mladých ľudí v online priestore najmä voči žiakom zo zraniteľných skupín, ktorí sú náchylnejší na dôsledky kyberšikany zo strany ich rovesníkov. Čoraz viac sa ukazuje, že sa nedokážu brániť a často tento problém nevedia alebo nie sú schopní riešiť ani samotné školy, učitelia či rodičia. Aj preto sme sa v spolupráci s Nadačným fondom SK – NIC pri Nadácii Pontis rozhodli v tejto téme vzdelávať učiteľov a priniesť v rámci Online živej knižnice video príbehy s tými, ktorých sa online šikana priamo alebo nepriamo dotkla. Pridanou hodnotou budú aj návody, ako problém šikany riešiť. Takisto chceme pripraviť e-book s písanými príbehmi a šíriť komiks Digitálni obrancovia vs. votrelci, ktorý vysvetľuje, ako sa chrániť v online prostredí.

Ako sa môžu učitelia prihlásiť?

Ak vás téma inklúzie, šikany a kyberšikany zaujíma a chcete v nej pracovať viac, stačí, ak vyplníte online formulár: Vzdelávanie na 4- vé akadémii rozvoja kritického myslenia (zamerané na tému šikany a autošikany)pošlete ho najneskôr do 24. januára 2020. My z nich vyberieme učiteľov, ktorí sú najviac motivovaní a potrebujú sa v tejto téme čo najviac vzdelávať. Vyberať budeme učiteľov z rôznych regiónov Slovenska.

Učiteľov budeme vzdelávať v rámci 4-vé akadémie rozvoja kritického myslenia v module Cez storytelling k inklúzii so špeciálnym zameraním  na správanie sa v online priestore a kyberbezpečnosť.

Ako bude vzdelávanie prebiehať?

O termíne konania vzdelávania vás budeme informovať vopred. Vzdelávanie bude dvojdňové:

  • 1. deň – prezenčná celodenná forma vzdelávania

Počas prvého vzdelávacieho dňa účastníci absolvujú zážitkové vzdelávanie na tému Storytelling a inklúzia. V tejto časti sa budeme špeciálne venovať aj šikane online a ako sa dajú využiť storytellingové vzdelávanie na témy týkajúce sa online správania sa mládeže.

  • dištančná online prax, mentorovanie z EDUMY

Po nej nasleduje dištančná časť vzdelávania, ktorá obsahuje vzdelávanie cez príbehy z EDUMA e-bookov s príbehmi, analýzu príbehov na www.onlinezivakniznica.sk, pripadne štúdium iných materiálov odporúčaných mentorom a realizácia vlastnej praxe. Materiály k dištančnej forme poskytuje mentor, ktorý sprevádza celým dištančným štúdiom prostredníctvom e-mailov alebo cez Skype rozhovory. Súčasť dištančného štúdia je aj individuálny mentoring so supervíziou. Účastní po realizácii práce vypracuje stručnú záverečnú správu. Nasleduje druhý záverečný blok zážitkového vzdelávania spojený s reflexiou a s ukončením modulu.

  • 2. deň – obhajoba záverečnej práce, ukončenie vzdelávania

Úspešný absolvent obdrží osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu. Účastníci vzdelávania získajú aj bezplatný ročný vstup do inovatívneho vzdelávacieho portálu www.onlinezivakniznica.sk.

Projekt Bezpečnejšie online prostredie pre žiakov a študentov a jeho výsledok podporil SK-NIC a WebSupport.