Marcel Karvay: Najsilnejší moment bol, keď som projekt dopísal a uvedomil si, že je šanca ho zrealizovať

V lete 2020 sme organizovali školenie mladých lídrov, na ktorom sme učili mladých ľudí písať projekty. Projekty, ktorými sami dokážu pomôcť svojej komunite. Marcel Karvay napísal projekt Angličtina inak v rámci programu EÚ – Európsky zbor solidarity. Týmto projektom chce motivovať mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, aby sa učili anglický jazyk. 

„Keď som to dokázal ja, tak to dokážete aj vy,“ odkazuje Marcel mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia. 

Sám pochádza z prostredia generačnej chudoby, v ktorom necítil ani podporu rodiny, čo sa neskôr prejavilo aj na jeho duševnom zdraví. Napriek tomu, našiel motiváciu a dnes chce svoje skúsenosti a myšlienky odovzdávať ďalej. Želá si, aby mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia nestratili nádej na lepší život. 

Ako si sa dozvedel o školení Mladých lídrov?

Oslovila ma Janette Motlová. Ja som o projektovom managemente počul aj predtým. Vedel som, že vďaka takýmto projektom sa eurofondy využívajú na dobré veci. Tak som sa na to dal. Vnímal som to tak, že školenie sa týka malých projektíkov. Svojím spôsobom to aj je malý projekt – čo sa týka rozpočtu. Prechádzame si však takými istými úkonmi, ako ľudia,  ktorí tvoria veľké projekty. Čiže z pohľadu projektového plánovania, to bola pre mňa úžasná skúsenosť. 

  

Opíš nám svoj projekt

Môj projekt sa skladá zo série videí, vďaka ktorým si deti, mladí aj dospelí ľudia môžu nájsť cestu k angličtine. Sústredím sa na skupinu detí a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a aj rómsky hovoriacich. Dokonca sú tam videá, ktoré sú čisto rómsko-anglické. V každom videu bude typ, nástroj alebo technika, ktorú keď aplikujú do svojho štúdia, tak by mohli zefektívniť svoje učenie angličtiny. Mojím cieľom je, aby mysleli v jazyku, nie o jazyku. Avšak predtým im chcem dať nástroje, ktoré im pomôžu prekonať prvotné prekážky. 

Prečo práve anglický jazyk? 

Znalosť anglického jazyka vnímam ako kľúč do sveta.  Pre deti a dospelých, ktorí vyrastali v znevýhodnenom prostredí to môže byť nástroj, ktorý im otvorí mnohé dvere a budú sa môcť vymaniť z “nepriazne osudu”.

Čo ti prinieslo samotné školenie? 

Eduma mi poskytla mentorku – Katarínu Božík, ktorá bola úplne úžasná! S Katkou sme komunikovali priamo a konštruktívne. Veľmi efektívna spolupráca. Ja som ten projekt najprv napísal úplne inak. A potom, jedného dňa, som si povedal, že to nie je dobré… Tak som ho týždeň pred odovzdaním prepísal. Aj napriek týmto komplikáciám sa mi ho podarilo odovzdať s čistým svedomím. Dokonca som to písal v angličtine, čo sme nemuseli. No tým, že môj projekt sa týka anglického jazyka, chcel som zaujať porotu. A ukázať im, že keďže sa projekt týka anglického jazyka, tak ja ho aj reálne ovládam.

Ako vyzerá tvoj tím? 

Kritériom projektu bolo, že musíme spolupracovať piati, aby sme dostali financovanie. Čo pôvodne môj zámer nebol. Predstavoval som si to ako „oneman show“. No teraz mi spolupráca s ďalšími ľuďmi v tíme vyhovuje. Osobne som zmenil pohľad a som naklonený pomoci. Vďaka  ďalším štyrom ľuďom, ktorých  mám naporúdzi, to bude ešte lepšie. Spoločne sme dokázali vychytať oveľa viac chýb, ako keby som na to bol sám. V projekte pracujem aj s rómskym jazykom. Dievčatá v tíme rómsky vedia. To je aj pre mňa obohacujúce, pretože sa chcem rómčinu naučiť. 

Mal si túto myšlienku aj pred touto výzvou?

Mal. Avšak vždy ma brzdili a aj brzdia financie. Potrebujem kameru. A to je drahá vec. Potom objektív. Ten stojí rovnako ako kamera… Potrebujem aj ďalší hardvér, o ktorom som pôvodne ani nevedel, že bude treba. Avšak hovoril som si, že ak by mi projekt neschválili, aj tak by som ho, nejakým spôsobom, chcel realizovať.  

Aká je tvoja cieľová skupina? 

Verím, že to budú využívať všetci ľudia, ale primárne sú cieľovou skupinou deti a mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia. Takí, ktorí nemajú dostatok možností. Vyrastajú v chudobnej rodine. Alebo možno nemajú najlepších rodičov. Z prostredia, kde sú problémy ako alkoholizmus, gamblerstvo, domáce násilie… Toto všetko sú aspekty, ktoré podľa mňa bránia vo vzdelávaní. 

Konvenčné spôsoby vzdelávania sú tu nepostačujúce.Z vlastnej skúsenosti viem, že  takéto deti potrebujú väčšiu pomoc. Pretože ich myseľ je celý čas niekde inde. Často trpia depresiami. Veľa z nich má mentálne poruchy, ktoré ani nemajú diagnostikované, pretože v takom prostredí sa duševné zdravie mnohokrát nerieši. Takisto musím dodať , že to tvrdím z vlastnej skúsenosti. 

Potrebujú lepšie a efektívnejšie nástroje na vzdelávanie. O tomto je môj projekt. Aby sa decká učili angličtinu efektívnym spôsobom. Aby sa za menej času naučili viac. Potrebujú byť stimulovaní a motivovaní trochu inak. 

Ten projekt je súbor myšlienok, nástrojov a techník, ktoré pomohli mne na mojej ceste  a teraz ich chcem posunúť deťom, ktoré sú v takej situácii, v akej som bol aj ja. Takže, ak by sa projekt podarilo zrealizovať, mal by som veľký pocit zadosťučinenia. 

Rozhovor spracovala: Michelle Kubištová 


Marcelov projekt vznikol vďaka podpore našich partnerov z Nadácie ESET pre projekt „Podpora kompetencií mladých lídrov zo znevýhodneného prostredia“ a Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis pre projekt „Inkluzívne vzdelávanie od znevýhodnených“.